3

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Wat heeft het opgeleverd? Pas aan het begin van het nieuwe schooljaar (2019-2020) wordt duidelijk of de promotiecampagne echt resultaat heeft opgeleverd. Toch zijn er al succesjes geboekt: • dankzij de nieuwe contacten met bedrijven en instellingen is er meer vraag naar bij- en nascholing; • via OTIB, de brancheorganisatie voor installateurs, hebben al 30 kandidaten de instructeursopleiding gevolgd. Binnenkort behalen zijn hun pedagogisch-didactisch diploma (PDD) en kunnen ze aan de slag als assistent-docent of instructeur in het vmbo en mbo. Bovendien hebben 5 van hen aangegeven dat ze verder gaan studeren aan de tweedegraads opleiding; • in september starten 15 nieuwe kandidaten met de instructeursopleiding; • het curriculum van de technische lerarenopleiding is geheel vernieuwd, al staat dit in feite los van het project. Door de modulaire opbouw is het straks makkelijker om maatwerktrajecten aan te bieden. Wat waren de knelpunten? Het bereiken van nieuwe doelgroepen bleek minder makkelijk te gaan dan verwacht. Alleen een flyer en infoavond leverden niks op, waardoor er nieuwe communicatiemiddelen en promotiemanieren nodig waren. Het netwerken lijkt vooralsnog de meest effectieve methode, maar dit kost wel veel tijd. Het ontwikkelen van een nieuw curriculum was ook niet eenvoudig. Het was niet alleen lastig om te komen tot de juiste inhoud (die voldoende aansluit bij de technische vmbo-profielen), maar ook om tools te ontwikkelen die passen bij de huidige én toekomstige tijd. Een behoorlijke tijdsinvestering voor een vakgroep die geheel uit parttime medewerkers bestaat. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication