0

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Meer mensen enthousiasmeren voor een baan in het technisch vmbo- en mboonderwijs. Dit is de doelstelling van het project ‘Docenten werven in het technisch domein’. Dat gebeurt met gerichte (voorlichtings)acties én door nieuwe doelgroepen aan te boren. De projectorganisatie heeft voor drie heel specifieke doelgroepen gekozen, omdat deze het waardevolst zijn voor het onderwijs. • Technische mbo-studenten (niveau 4) met de ambitie om een hbo-studie te gaan doen Zij zijn nog leergierig, weten hoe het onderwijs werkt en kunnen dienen als voorbeeld voor vmbo-leerlingen. • Hybride zij-instromers uit het technisch bedrijfsleven Zij hebben al veel praktijkervaring en technische kennis; ze willen graag hun kennis overdragen aan toekomstige technici, zonder hun huidige baan daarvoor op te geven. • Studenten die dreigen af te vallen aan de bèta-docentenopleidingen (o.a. wiskunde/ natuurkunde) van de Hogeschool Voor deze studenten kan het niveau van de wiskundige of natuurkundige vakken buiten hun interessegebied vallen, terwijl ze vaak al goede pedagogisch-didactische vaardigheden hebben ontwikkeld tijdens de opleiding. Deelnemende organisaties: Het initiatief komt van TechForce Rijnmond, een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mboinstellingen en de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van Hogeschool Rotterdam. De uitvoering van het project ligt grotendeels in handen van de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. De betrokken (v)mbo-scholen dragen hun steentje bij met stageplekken en banen. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Zo is het project aangepakt • Na het bepalen van de doelgroep zijn de promotiemiddelen ontwikkeld. Het eerste initiatief – een flyer en een infoavond – leverde niks op. • Daarna is, in samenspraak met de communicatieafdeling van Hogeschool Rotterdam, gekozen voor een multimediale aanpak. We zijn op zoek gegaan naar een vlogger en een filmregisseur die voor ons veel verschillende promotiefilmpjes heeft gemaakt. • Daarnaast zijn huidige studenten aan de technische lerarenopleiding ingezet als ambassadeurs op de scholen waar ze stage lopen en de bedrijven waar ze werken. • Het meest effectieve middel bleek echter het ‘ouderwetse’ netwerken: met allerlei bedrijven en instellingen gaan praten, kijken of ze geschikte kandidaten kunnen aandragen én of er mogelijkheden zijn om samen te werken. • De filmpjes worden ingezet in aanloop naar een open dag en gestuurd naar huidige studenten en docenten, alumni en werkveld met de vraag deze zoveel mogelijk te delen. Zo ontstaat een olievlek en komen zoveel mogelijk potentiële studenten in aanraking met de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. Om de technische lerarenopleiding eigentijdser en flexibeler te maken én om beter aan te sluiten bij de nieuwe techniekprofielen in het vmbo, is ook het curriculum van de lerarenopleiding geheel vernieuwd. Aankomende studenten kunnen flexibeler door de studie en hun eerder verworven bedrijfservaring kan worden gehonoreerd. Het project ontvangt cofinanciering vanuit de stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Wat heeft het opgeleverd? Pas aan het begin van het nieuwe schooljaar (2019-2020) wordt duidelijk of de promotiecampagne echt resultaat heeft opgeleverd. Toch zijn er al succesjes geboekt: • dankzij de nieuwe contacten met bedrijven en instellingen is er meer vraag naar bij- en nascholing; • via OTIB, de brancheorganisatie voor installateurs, hebben al 30 kandidaten de instructeursopleiding gevolgd. Binnenkort behalen zijn hun pedagogisch-didactisch diploma (PDD) en kunnen ze aan de slag als assistent-docent of instructeur in het vmbo en mbo. Bovendien hebben 5 van hen aangegeven dat ze verder gaan studeren aan de tweedegraads opleiding; • in september starten 15 nieuwe kandidaten met de instructeursopleiding; • het curriculum van de technische lerarenopleiding is geheel vernieuwd, al staat dit in feite los van het project. Door de modulaire opbouw is het straks makkelijker om maatwerktrajecten aan te bieden. Wat waren de knelpunten? Het bereiken van nieuwe doelgroepen bleek minder makkelijk te gaan dan verwacht. Alleen een flyer en infoavond leverden niks op, waardoor er nieuwe communicatiemiddelen en promotiemanieren nodig waren. Het netwerken lijkt vooralsnog de meest effectieve methode, maar dit kost wel veel tijd. Het ontwikkelen van een nieuw curriculum was ook niet eenvoudig. Het was niet alleen lastig om te komen tot de juiste inhoud (die voldoende aansluit bij de technische vmbo-profielen), maar ook om tools te ontwikkelen die passen bij de huidige én toekomstige tijd. Een behoorlijke tijdsinvestering voor een vakgroep die geheel uit parttime medewerkers bestaat. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Tips • Denk van tevoren goed na welke doelgroepen je wilt bereiken en focus daarop. Daardoor kun je gericht werven. • Zorg voor voldoende mankracht en commitment om je ambities te realiseren. • mond-tot-mond reclame werkt nog altijd het beste: − je eigen medewerkers en huidige studenten zijn de beste ambassadeurs!; − ga in gesprek met bedrijven, instellingen en netwerken waar zich potentiële kandidaten kunnen bevinden. • mensen die zich in eerste instantie aanmelden voor een ander traject (bijvoorbeeld PDD of nascholing), kunnen zich ontwikkelen tot geschikte kandidaten voor de tweedegraadsopleiding. Zorg ervoor dat je daar oog voor hebt en deze mensen enthousiast maakt om door te studeren. • met maatwerktrajecten (in deeltijd), gebaseerd op eerder verworven kennis en competenties, verlaag je de drempel om een bevoegdheid te gaan halen. • Vind het wiel niet opnieuw uit: zoek bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuw curriculum naar partijen die hier al ervaring mee hebben (in dit geval de andere technische lerarenopleidingen). Praktijkverhaal lees ook het interview met projectleider Gabri Klarenbeek en Jack Christoffels, deelnemer van een studietraject voor werknemers in het bedrijfsleven tot gastdocent > Lees het praktijkverhaal www.voion.nl Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O’ers, mr’en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. Mei 2019 VOION • WWW.VOION.Nl • E-mAIl: INFO@VOION.Nl a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication