1

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Meer mensen enthousiasmeren voor een baan in het technisch vmbo- en mboonderwijs. Dit is de doelstelling van het project ‘Docenten werven in het technisch domein’. Dat gebeurt met gerichte (voorlichtings)acties én door nieuwe doelgroepen aan te boren. De projectorganisatie heeft voor drie heel specifieke doelgroepen gekozen, omdat deze het waardevolst zijn voor het onderwijs. • Technische mbo-studenten (niveau 4) met de ambitie om een hbo-studie te gaan doen Zij zijn nog leergierig, weten hoe het onderwijs werkt en kunnen dienen als voorbeeld voor vmbo-leerlingen. • Hybride zij-instromers uit het technisch bedrijfsleven Zij hebben al veel praktijkervaring en technische kennis; ze willen graag hun kennis overdragen aan toekomstige technici, zonder hun huidige baan daarvoor op te geven. • Studenten die dreigen af te vallen aan de bèta-docentenopleidingen (o.a. wiskunde/ natuurkunde) van de Hogeschool Voor deze studenten kan het niveau van de wiskundige of natuurkundige vakken buiten hun interessegebied vallen, terwijl ze vaak al goede pedagogisch-didactische vaardigheden hebben ontwikkeld tijdens de opleiding. Deelnemende organisaties: Het initiatief komt van TechForce Rijnmond, een samenwerkingsverband van zo’n 30 vmbo- en mboinstellingen en de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van Hogeschool Rotterdam. De uitvoering van het project ligt grotendeels in handen van de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. De betrokken (v)mbo-scholen dragen hun steentje bij met stageplekken en banen. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication