2

Parel-VO Docenten werven in het technisch domein n p Zo is het project aangepakt • Na het bepalen van de doelgroep zijn de promotiemiddelen ontwikkeld. Het eerste initiatief – een flyer en een infoavond – leverde niks op. • Daarna is, in samenspraak met de communicatieafdeling van Hogeschool Rotterdam, gekozen voor een multimediale aanpak. We zijn op zoek gegaan naar een vlogger en een filmregisseur die voor ons veel verschillende promotiefilmpjes heeft gemaakt. • Daarnaast zijn huidige studenten aan de technische lerarenopleiding ingezet als ambassadeurs op de scholen waar ze stage lopen en de bedrijven waar ze werken. • Het meest effectieve middel bleek echter het ‘ouderwetse’ netwerken: met allerlei bedrijven en instellingen gaan praten, kijken of ze geschikte kandidaten kunnen aandragen én of er mogelijkheden zijn om samen te werken. • De filmpjes worden ingezet in aanloop naar een open dag en gestuurd naar huidige studenten en docenten, alumni en werkveld met de vraag deze zoveel mogelijk te delen. Zo ontstaat een olievlek en komen zoveel mogelijk potentiële studenten in aanraking met de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs. Om de technische lerarenopleiding eigentijdser en flexibeler te maken én om beter aan te sluiten bij de nieuwe techniekprofielen in het vmbo, is ook het curriculum van de lerarenopleiding geheel vernieuwd. Aankomende studenten kunnen flexibeler door de studie en hun eerder verworven bedrijfservaring kan worden gehonoreerd. Het project ontvangt cofinanciering vanuit de stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. Mei 2019 a K n k n e h t e s T l a n s e i p n p u v k b A k t r r O n p e i r a j e g t P a a l

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication