11

11 Instroom in de sector Een belangrijk knelpunt op de onderwijsarbeidsmarkt is het tekort aan docenten voor bepaalde vakken. Wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica, Duits, klassieke talen en Frans zijn de vakken waar de komende jaren de grootste knelpunten worden verwacht. Om de tekorten te verminderen richt Voion zich op verschillende doelgroepen: • Om studiekiezers en masterkiezers te enthousiasmeren voor werken in het onderwijs voert Voion de campagne ‘Helden voor de klas’ uit. • Via de subsidieregeling Vierslagleren van OCW halen in 2018 158 van de 184 (startende) leraren een (extra) bevoegdheid in een tekortvak. De zittende leraren krijgen daarbij extra studieverlof vanuit Vierslagleren. • Om universitair afgestudeerden te stimuleren een eerstegraads lerarenopleiding te volgen, verzorgt Voion in 2018 de voorlichting, communicatie en hepdesk van de regeling Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters (TSO) van OCW. DUO voert de regeling uit. >

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication