15

15 • Voion faciliteert deze regionale gesprekken met een eigen ‘Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs‘. Tien regio’s krijgen de mogelijkheid om aanpakken die ze in de regio bedenken ook ten uitvoer te brengen. Via de website van Voion zijn deze aanpakken te volgen. • Vanaf het najaar ondersteunt Voion, op verzoek van OCW, een regionale aanpak van het lerarentekort met de ‘Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort’. Schoolbesturen in het po en vo, MBO-instellingen en lerarenopleidingen kunnen samen met werkgevers in andere sectoren, gemeenten enzovoort plannen indienen om het tekort aan leraren aan te pakken. >

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication