17

17 Scenariomodel­VO Het Scenariomodel-VOis een prognose-instrument waarmee scholen kunnen analyseren hoe leerlingenaantallen zich gaan ontwikkelen. In 2018 breiden we het model uit met een module voor strategische personeelsplanning. Hiermee krijgen scholen inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak en functie op bestuurs-, school- en regionaal niveau voor de komende jaren. Daarmee is het mogelijk een lange termijn visie op de ontwikkeling van scholen te maken en strategisch HRM beleid te ontwikkelen. Ter ondersteuning breiden we de bestaande workshops Scenariomodel-VO uit met leerwerkbijeenkomsten strategische personeelsplanning. >

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication