21

21 • Voion ondersteunt in 2018 tien pilotscholen met een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een professioneel statuut. De pilotscholen delen hun ervaringen met de sector via interviews, praktijkverhalen, presentaties, workshops en congressen. Op 5 juni vindt het webinar ‘Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij’ plaats. In 2019 ronden we het project af met een publicatie over de resultaten en opgedane kennis. • Voion verstrekt subsidie aan het TedEx event ‘Dutch DNA’ dat op 31 oktober 2018 plaats vindt. Het programma biedt in de volle breedte aanknopingspunten voor de zelfbewuste professional om zich te ontwikkelen en de eigen ruimte met collega’s te benutten. • In de nieuwe CAO VO zijn afspraken opgenomen over lestaakreductie en meer ontwikkeltijd. Op verzoek van sociale partners informeert, faciliteert en inspireert Voion de sector met o.a. een kennisdossier op de website met informatie, instrumenten en praktijkvoorbeelden, het webinar ‘Minder werkdruk, meer ontwikkeltijd’, de Week van de ontwikkeltijd, diverse bijeenkomsten in het land en een digitale helpdesk. >

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication