27

27 • De portal Veilige praktijklokalen krijgt er in 2018 een nieuwe website bij voor Techniek & Technologie. De website bevat informatie, checklists en instructiehulpmiddelen om van het technieklokaal een veilige werkplek te maken. Ter ondersteuning bij het geven van veiligheidsinstructie in de klas maken we veiligheidsinstructiefilmpjes. We maken een start met de uitbreiding van de veiligheidsinstructiefilmpjes voor andere machines. • In navolging van andere platforms in het vmbo, starten we in 2018 samen met het Platform Mobiliteit en Transport (M&T) met de beschrijving van de arbeidsrisico’s voor M&T. Naar verwachting zal in 2019 een website worden gelanceerd met de arbeidsrisico’s van M&T. • In overleg met stakeholders zoals de NVON en KVLO publiceren we een advies over het gebruik van stoffen die op de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen staan. >

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication