30

30 • In het derde tertaal verschijnt de arbothema-uitgave ‘Ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs’. • Met betrekking tot taakbeleid ontwikkelen we, samen met TNO, een digitale ‘tool’ waarmee werknemers verschillende aspecten van taken kunnen scoren. Dit instrument is onderdeel van de nieuwe aanpak waarbij in een aantal breed samengestelde dialoogsessies een nieuw takenpakket wordt samengesteld en verdeeld. Inmiddels is de nieuwe aanpak voor taakbeleid bij twee pilot-scholen van start gegaan. • De Veiligheidsmonitor 2017 rond sociale veiligheid in voscholen, geeft aanleiding om dieper in te zoomen op de problematiek in vo-scholen rond dit thema. In overleg met de klankbordgroep en een groep deskundigen besluiten we in 2018 om effectieve aanpakken voor sociale veiligheid te gaan inventariseren en te beoordelen welke daarvan kansrijk zijn om te implementeren in het vo. De eerste resultaten verwachten we in de loop van 2019. INHOUD >

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication