35

35 • We leveren een bijdrage (o.a. in de vorm van workshops) aan verschillende congressen en bijeenkomsten. • Gedurende het hele jaar publiceren we praktijkvoorbeelden over de verschillende thema’s van Voion via www.voion.nl/inspiratie, parelsuitderegio.nl en social media. De praktijkverhalen die gepubliceerd zijn tot en met november 2018, bundelen we in een jaarboek. • Voion vind het belangrijk zicht te hebben op de resultaten, opbrengsten en impact van de activiteiten die zij uitvoert. Dit inzicht biedt niet alleen handvatten om (toekomstige) activiteiten beter aan te laten sluiten op de behoeften van de sector, maar biedt ook sturingsinformatie voor het maken van strategische (beleids)keuzes. In 2018 starten we in de vorm van een pilot met onderzoek naar de impact van onze activiteiten. Dit onderzoek, de zogenaamde impactmonitoring, zullen we de komende jaren verder uitbreiden. >

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication