45

Toelichting staat van baten en lasten De bijdragen scholen betreffen een bijdrage per leerling vanuit de vo-scholen. De projectsubsidies van het ministerie van OCW hebben betrekking op de projecten ‘Regionale aanpak lerarentekort’, Onderwijstraineeship, ‘Vierslagleren’ en ‘Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters’. Alle projectsubsidies zijn opgenomen voor zover hier kosten tegenover staan. De subsidie voor het Sectorplan VO is in 2017 afgerekend. De directe projectlasten zijn de voor de projecten gemaakte kosten, inclusief de aan de projecten toegerekende kosten voor ondersteuning. De overige bedrijfslasten betreffen de kosten voor het ambtelijke secretariaat van Voion. Het exploitatiesaldo is verrekend met de bestemmingsreserve. 45 >

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication