5

Voor u ligt het jaarverslag van 2018. Hierin kijken we terug op alweer het zevende ‘levensjaar’ van Voion. Voor veel scholen in het voortgezet onderwijs was 2018 weer een jaar met verschillende uitdagingen zoals lerarentekorten, teruglopende leerlingenaantallen, hoge werkdruk en veiligheidsincidenten. Allemaal uitdagingen die raken aan de belangrijkste thema’s van Voion. 5 Dit digitale jaarverslag geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste activiteiten van Voion in 2018 op deze thema’s: ‘Goed werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt’, ‘Professionele cultuur’, ‘Talentbenutting en loopbaanontwikkeling’, ‘Veilige werkomgeving’ en ‘Gezonde en vitale werkomgeving’. Dit zijn niet alleen onze thema’s maar ook cruciale voorwaarden voor scholen om het beste onderwijs te kunnen geven. Want goed onderwijs vereist een professionele, prettige en veilige werkomgeving. En dat is waar wij ons ook in 2018, samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, weer voor hebben ingezet. Mariëtte Pennarts onafhankelijk voorzitter Voion >

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication