2

In dit nummer 2 - 3 Vertrouwen ver te zoeken: voorzitter Jos van Rijsingen 4 - 5 Grafici: van ambachtsman tot operator 6 - 7 Martin van Rooijen knokt voor bodem in rekenrente 8 - 9 PGB heeft tabak van rookindustrie 10-11 Een knalrode rotatiepers, het werk was niet aan te slepen 12-13 Historie suikerindustrie Dinteloord op stoom 14 Laat uw stem horen voor de raadsverkiezingen 15 Meldt een (ex)collega aan als lid 16-17 Over zorgpremie, eigen risico en ouderenkorting 18-19 Vijftigplussers leiden opmars van campers 20 Schijnt de zon dan toch: Column Theo Gommers 21 Antwoorden op vragen aan PGB 22 Eindejaars (belasting)tips 23 Zorgverzekering voor gepensioneerden 24 Manifest: red ons pensioenstelsel 25 Gepensioneerden willen meepraten over vernieuwd pensioenstelsel 26 Zeer voordelig concertkaarten 27 Geen big bang voor een nieuw pensioenstelsel Nog vóór de Derde Dinsdag van September maakte ik me al grote zorgen over wat ons boven het hoofd zou hangen. Op Prinsjesdag werd ik, helaas, meer dan bevestigd in die vrees. En in het regeerakkoord wordt er nog een schepje bovenop gedaan. Niet alleen wordt de hypotheekrenteaftrek versneld teruggebracht. De vrijstelling om belasting te betalen over het eigenwoningforfait indien de hypotheek is afgelost gaat er ook aan. Op het nippertje is de afbouwtermijn gelukkig wel verlengd tot dertig jaar. Het was een regeling die uitgerekend voor gepensioneerden met een eigen huis erg welkom was. Deze verslechtering komt bovenop andere lastenverzwaringen: hogere ziektekostenpremie, hogere energiebelasting, hogere btw-tarieven. Met kunst- en vliegwerk en wat aanpassingen van de toeslagen, ontziet het kabinet de portemonnee van de laagste inkomens (ook die van gepensioneerden). cOlOFON ExPress is een uitgave van VVGPGB en verschijnt twee maal per jaar. 2e jaargang nummer 2 Redactie: Theo Leoné, Ruud Peys, Tonnie Klein Hemmink en Jos van Rijsingen Eindredactie: Geer Meershoek Vormgeving en layout: Hans Brand Druk: Drukkerij Tesink B.V. Oplage: 18.500 stuks Reacties kunt u sturen naar: redactie@vvgpgb.nl Het kabinet Rutte III. 2 Foto: copyright ANP Degenen die het ‘geluk’ hebben een wat royaler pensioen te hebben opgebouwd, vissen achter het net. En dat doen ze al heel veel jaren. De belastingverlagingen zijn onvoldoende om de verslechteringen te compenseren. Het toch al grote gat in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en gepensioneerden wordt komende vier jaar alleen maar groter. Juist in een tijd dat het economisch voor de wind gaat, zal daar weinig begrip voor bestaan. Ik verwacht zelfs toenemend gemor en onrust onder de gepensioneerden. Bij onze groep zal het door het kabinet gepropageerde ‘Vertrouwen in de toekomst’ ver te zoeken blijven. Nieuw stelsel Daar komt nu dus bij dat een grote wijziging in ons pensioenstelsel op stapel staat. Het nieuwe kabinet wil dat de sociale partners uiterlijk begin volgend jaar hun ei leggen. Vanaf 2020 zouden de wijzigingen dan moeten worden doorgevoerd. Wellicht dat veel gepensioneerden redeneren dat het hun tijd wel zal duren, maar dat zou wel eens kunnen tegenvallen. Aan het afschaffen van de doorsneepremie (jong en oud betalen nu dezelfde premie en bouwen daarvoor evenveel rechten op) hangt een prijskaartje van zo’n zestig miljard euro (een Brexit heb je voor minder!). Het kabinet belooft fiscale Vertrouwen ver te zoeken

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication