9

sioneerden? Slechts 8 procent. De helft van de mensen kwam namens hun werkgever, 42 procent was werknemer. Voorzitter Ruud Degenhardt – AOW-gerechtigd, werkt nog drie dagen in de week – keek terug op lastige jaren. Ondanks de financiële crisis en de eurocrisis heeft het fonds de pensioenen niet hoeven te verlagen. “De crisis heeft ons zwaar geraakt. De neergang was door het fonds niet te beïnvloeden. Erg zuur als je de koopkracht met 10 tot 12 procent ziet verdampen.” PGB is volgens Degenhardt een stuk sterker dan acht jaar geleden. Het bestuur is gehalveerd en de strategie vernieuwd. Door uitbreidingen - PGB is in trek - groeide het Deelnemers aan het congres in Bunnik luisteren aandachtig naar de uiteenzetting door Jochem Dijckmeester. vermogen naar 24 miljard euro. “We volgen drie hoofdlijnen. Het fonds is actief in meerdere sectoren. Van, voor en door de sociale partners. Ten tweede: de belangen van de deelnemers staan centraal. Op de derde plaats: schaalgrootte doet ertoe. De omvang bepaalt welke plek je inneemt in de wereld van de beleggingen. Drie jaar geleden hadden we geen hypotheken. Nu wel. En met een goed rendement. De groei vlakt nu wat af. Groei is ook geen doel op zich. We zijn nu in de gelegenheid verbeteringen aan te brengen daar waar dat nodig is.” PGB staat op de drempel om de pensioenricht-leeftijd te verhogen naar 68 jaar. Voor de uitvoering van de regelingen is dat volgens bestuurder Bert Coenradi wel zo efficiënt. Vier op de vijf aanwezigen in Bunnik delen de visie om 68 jaar als richtsnoer te nemen. Theo leoné Dekkingsgraad gaat weer omhoog De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is, na een daling in augustus, in september gestegen naar 108%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg één procentpunt, van 103% naar 104%. Dat blijkt uit de maandelijkse Pensioenthermometer van Aon Hewitt. ‘’Vergeleken met een jaar geleden staan de fondsen er een stuk beter voor,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer van Aon Hewitt. Hij wijst erop dat de gemiddelde dekkingsgraad nu circa 10% hoger ligt dan vorig jaar op 1 oktober. “Maar er komen nog spannende maanden aan. Eventuele aanpassingen van het ECB-rentebeleid en de Brexit-onderhandelingen kunnen hun weerslag hebben op de rentemarkten. Pas dan zal blijken of ook de grote fondsen uit de gevarenzone kunnen komen.” Rente gestegen, verplichtingen gedaald De rente steeg in september met gemiddeld 12 basispunten, met name door de ontwikkelingen op de Amerikaanse rentemarkt. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is in september stabiel gebleven op 2,7%. Per saldo daalde de waarde van de verplichtingen met ongeveer 2%. De beleidsdekkingsgraad is met een procentpunt gestegen. Omdat dit de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden betreft, wegen de lage dekkingsgraden uit 2016 steeds minder zwaar mee in het gemiddelde. Vermogen stabiel Het vermogen van pensioenfondsen bleef in september nagenoeg stabiel. Door de rentestijging daalde de vastrentende waardenportefeuille met 1,3%. Aandelen in ontwikkelde markten noteerden een winst van 2,8%. De opkomende markten noteerden een kleine winst van 0,2%. Onroerend goed steeg licht in waarde. Het vermogen van pensioenfondsen steeg per saldo met 0,1%. 9

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication