11

herzien maar pogingen van polderend Nederland om daar een akkoord over te bereiken zijn dit najaar definitief gestrand. Eén van de belangrijkste struikelblokken is de voortdurende verhoging van de AOW-leeftijd maar ook de verplichte deelname van omstandigheden en voorkeuren van deelnemers. Met de status quo lijken in ieder geval maar weinigen gelukkig te zijn.’’ Koolmees wijst er daarbij op dat de sociale partners bij het - stuk gelopen - overleg vooral hebben tikkende tijdbom de inmiddels meer dan 1,2 miljoen ZZP-ers aan pensioenfondsen vormt een belangrijk discussiepunt. De vakbonden, de FNV voorop, hebben al een nationale actiedag voor een lagere AOW-leeftijd gehouden terwijl er nog één op het programma staat. Die bonden noemen daarbij terloops ook verbetering van de pensioenen voor iedereen die al gepensioneerd is maar uit het verdere verloop van de acties is duidelijk dat dat toch vooral een lippendienst is. Een teken aan de wand is in dat verband dat de koepels van verenigingen van gepensioneerden KNVG-NVOG, waar ook onze VVG bij is aangesloten, zich daags voor de actiedag van 18 maart opeens terugtrokken omdat de bonden zich niet aan de afspraken hielden en de vertegenwoordigers van de gepensioneerden geen eerlijke kans boden om op de podia hun zegje te doen. Heft in handen Hoe het nu verder gaat met de herziening van het pensioenstelsel is nog altijd niet duidelijk. Minister Koolmees heeft 1 februari in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat hij nu zelf het mes in handen neemt. De noodzaak om het bestaande stelsel op de schop te nemen blijft volgens hem immers onverminderd groot. ‘’Het huidige stelsel leidt tot een discussie tussen generaties over de verdeling van het beschikbare pensioenvermogen en is onvoldoende toegerust op de veranderende arbeidsmarkt en op toegenomen verschillen in persoonlijke ingezet op ‘meer perspectief op indexatie’. ‘’De prijs die in de huidige uitkeringsovereenkomst wordt betaald voor nominale zekerheid wordt door velen te hoog gevonden; door de bijbehorende buffereisen raakt voor menig fonds indexatie langdurig uit beeld. Sociale partners spraken daarom een voorkeur uit voor een contract waarin niet langer nominaal zekere toezeggingen worden gedaan. Daarmee kunnen fondsen bij financiële meevallers eerder indexeren. Anderzijds zal bij tegenvallers eerder gekort moeten worden.’’ De minister werkt nu aan een ‘robuuster en persoonlijker pensioenstelsel’. In de eerste plaats is dat wetgeving om de doorsneesystematiek op te heffen met een ‘transitieplan’ voor mensen die door zo’n overgang ernstig getroffen zouden worden. Het idee is geopperd om de miljarden die dat vergt door de pensioenfondsen op te laten hoesten wat zeer nadelig uit kan pakken voor de indexatie van de gepensioneerden. Verder moet de in 2016 ingevoerde verbeterde premieregeling aantrekkelijker worden, moeten pensioenfondsen meer maatwerk kunnen toepassen bij hun beleggingen en wil het kabinet ook het opnemen van een bedrag ineens op het moment van pensionering mogelijk maken. Die plannen en ideeën zitten nu allemaal in de Haagse koker. Wanneer ze er uit komen is nog onduidelijk, laat staan dat duidelijk is hoe het vernieuwde pensioenstelsel er uiteindelijk uit gaat zien. Maar ondertussen tikt de tijdbom van de dreigende kortingen wel door en krijgen ‘onze’ gepensioneerden nog steeds geen indexatie. Ruud Peys 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication