4

‘’We zijn wel heel erg prudent als het om indexatie gaat’’ ‘’We stapelen veiligheid op veiligheid op veiligheid. Misschien zijn we in Nederland wel wat ál te voorzichtig als het gaat over de financiële positie van de pensioenfondsen en daarmee over de mogelijkheden om de pensioenen te indexeren. Natuurlijk moeten we een buffer hebben, we moeten economische tegenvallers kunnen opvangen, maar de opeenstapeling van eisen die nu geldt is wel heel erg streng.’’ Freek Busweiler, namens de VVG-PGB bestuurder van het Pensioenfonds PGB, stond tijdens de algemene vergadering van onze vereniging uitgebreid stil bij de – nog altijd uitblijvende – indexatie van de pensioenen. ‘’Ik heb me in het jaar dat ik nu in het bestuur zit een beeld proberen te vormen van wat er onder onze deelnemers leeft. De alles overheersende vraag daarbij is: wanneer wordt er nu eens geïndexeerd? Dat houdt jullie gepensioneerden erg bezig maar het is evenzeer van belang voor de actieve deelnemers. De vraag is simpel, het antwoord gecompliceerd. Helaas heb ik geen visionaire gaven om te voorspellen wanneer die indexatie inderdaad eens staat te gebeuren. Het goede nieuws is daarbij wel dat we in ons bestaan nog nooit hebben hoeven korten en dat de kans daarop voorlopig ook nagenoeg is uitgesloten. Er zijn veel fondsen die ons dat niet kunnen nazeggen’’ PGB zelf zou de pensioenen graag willen indexeren maar voldoet vooralsnog niet aan de wettelijke eisen ‘’We hebben nu elf jaar niet geïndexeerd, dat is een lange periode. Wie een klein aanvullend pensioen heeft merkt daar misschien minder van omdat de AOW wel elk jaar omhoog gaat. Maar als je bijvoorbeeld 20.000 euro aan pensioen ontvangt dan is je koopkracht in die periode wel met een procent of twaalf gedaald.’’ Maar door de extreem lage rente ligt de dekkingsgraad, die de verhouding tussen de toekomstige verplichtingen en het vermogen aangeeft, nog altijd onder de 110 procent, de grens die de overheid stelt om met indexeren te beginnen. ‘’Dat betekent dan dat we naast het geld dat we in kas moeten hebben om de pensioenen uit te betalen, we daar bovenop nog een buffer van 10 procent moeten aanhouden voor tegenvallers.’’ Grote teleurstelling ‘’We zaten er in september van vorig jaar vlakbij, dus indexatie is niet helemaal een illusie,’’ hield Busweiler zijn gehoor voor. Vooral door een gunstig beursklimaat klom de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden) van PGB in september zelfs tot ruim boven de 109 procent. ‘’We begonnen in het bestuur dan ook voorzichtig na te denken over een mogelijke indexatie. Maar een dag daarna klapte de beurs in elkaar. Dat was een grote teleurstelling.’’ Uiteindelijk eindigde PGB in 2018 daardoor op een beleidsdekkings-graad van 108,7 procent. Nu draait het PGB wat beleggingen betreft best goed, met over het eerste kwartaal van dit jaar zelfs een rendement van 8,2 procent. De grote boosdoener is zoals gezegd de rente, en dan specifiek de rekenrente die de vaderlandse pensioenfondsen moeten hanteren om de verplichtingen te berekenen. Hoe lager die rente, hoe hoger de verplichtingen en dus hoe kleiner de kans dat onze pensioenen omhoog kunnen. ‘’De rente schommelt nu rond de één procent, dat is extreem laag. Eén procent hoger zou al betekenen dat onze dekkingsgraad voldoende stijgt om wel te mogen indexeren. Bij PGB gaan we er op basis van ons herstelplan nu voorzichtig van uit dat er in 2022 weer geïndexeerd kan worden. Dan moeten de omstandigheden natuurlijk geen roet in het eten gooien. Maar dat indexeren is dan nog wel mondjesmaat, in 2025 kunnen we de pensioenen als alles goed gaat met 2 procent verhogen en pas in 2030 hebben we zicht op 3 procent. Dat is dus nog ver weg,’’ aldus Busweiler tot hoorbare teleurstelling van de leden van de VVG-PGB. Ruud Peijs ‘’Gepensioneerden zitten al meer dan 15 ‘’Op dit moment zitten gepensioneerden al meer dan 15 jaar op de blaren. En dat is ronduit frustrerend. Dat de AOW jaarlijks een beetje stijgt biedt onvoldoende soelaas. Uit recente harde berekeningen van het Nibud blijkt dat een steeds groter deel van het 4 inkomen op gaat aan vaste lasten. Het is een wonder dat zoveel Nederlanders, 90 procent volgens het CBS, tevreden zijn met hun leven.’’ Die uitroep deed voorzitter Jos van Rijsingen in zijn openingsspeech van de Algemene Vergadering van onze vereniging in Amersfoort. ‘’Het zijn verwarrende en frustrerende tijden. Verwarrend omdat er nauwelijks consensus bestaat over de grote onderwerpen zoals klimaat, maar zeker ook pensioenen. Ik vind ons stelsel zo goed dat ik denk dat het niet nodig is het

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication