0

55e jaargang, nummer 1, december 2021 Wel en Wee van Nieuwe Oude Toppers bouwden terrasoverkapping

HOOFDSPONSORS www.marinuskeukens.nl www.nsd.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Bestuur, commissies, trainers, leiders en overige kaderleden ONT 9218 RG Bestuur voorzitter secretaris penningmeester/vice-voorzitter wedstrijdzaken algemene zaken Jeen Visser Trienke de Jong Monique Terpstra vacature Sjouke Walinga Hegedykje 38 De Rival 44A Teije Blauwsingel 41 Manjepetswei 3 9218 RT 9216 XC 9207 CS Opeinde Opeinde Oudega Drachten 06 - 52 66 85 25 06 - 52 06 79 49 0511 - 53 94 86 06 - 21 48 68 90 internetadres: www.vvont.nl, secretariaat ONT: secretaris@vvont.nl, redactie: redactieclubblad@vvont.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Van de redactie Alles is in de war. De hele wereld is in de war. Om dicht bij huis te blijven...je hele sociale omgeving is in de war. Het beteugelen van en het omgaan met de Corona-pandemie trekt een zware wissel op iedereen. Moeten we dat dan ook nog lezen in het voorwoord van Wel en Wee hoor ik u denken? Ja dus, we ontkomen er niet aan. En iedereen heeft het erover, of het nou op je werk of binnen de familie is of bij onze voetbalclub. Het beheerst momenteel ons leven. Om bij het amateurvoetbal te blijven, ook daar kunnen we wekelijks zien dat alles in de war is. Medespelers in quarantaine, tegenstanders die afbellen vanwege teveel Coronabesmettingen, maatregelen van de regering die ernstige impact hebben op het amateurvoetbal. Dagelijkse kost momenteel. Net nu we in en na de zomerperiode dachten dat er weer een enigszins normale voetbaltijd voor de boeg stond is die gedachte razendsnel ingehaald door de keiharde werkelijkheid. Het voetbalseizoen komt weer niet of nauwelijks op gang. We moeten maar hopen dat verdere maatregelen ons bespaard blijven en dat we dit voetbalseizoen al hortend en stotend toch nog een beetje af kunnen maken. Omdat ons clubblad niet meer maandelijks verschijnt, is het lastig om onze leden goed te blijven informeren via dit medium. Misschien ook niet nodig, want alle nieuws staat al op de site van v.v. ONT. Dat klopt grotendeels maar niet alles is geschikt om online te publiceren natuurlijk. Mutaties in ons ledenbestand is daar bijvoorbeeld niet geschikt voor, dat blijven we via ons digitale clubblad publiceren. Maar nieuws van allerlei commissies en ook het bestuur wordt altijd al medegedeeld via de site. Eigenlijk zou je, om echt goed op de hoogte te blijven, de website dagelijks moeten bezoeken als volwaardig lid van v.v. ONT maar ik betwijfel ten zeerste of een ieder dat ook werkelijk doet. Na een drukke zomerperiode zijn de Seniorencommissie en de Jeugdcommissie er uiteindelijk weer in geslaagd om voor iedereen een plek in een team of elftal te vinden, om bij al die teams en elftallen een leider te vinden en last but not least voor al die teams en elftallen ook een trainer te vinden. Dat is echt een puike prestatie tegenwoordig. Helaas hebben beide commissies deze keer geen overzicht aangeleverd van de indelingen van al hun teams en elftallen, maar wellicht komt dat dan nog in een volgend nummer. Onze club staat ondertussen niet stil. Immers, stilstand is achteruitgang. Op alle terreinen wordt nog steeds getracht te verbeteren. Op voetbalgebied maar ook waar het onze accommodatie betreft. Kan het dan nog beter? Jazeker, oude kleedkamers moesten worden opgeknapt bijvoorbeeld. Er komt een lichtinstallatie op ons B-veld. Er is een waterterugwin-installatie geïnstalleerd waardoor ONT de eerste club in Nederland is die hiermee een reuzenstap zet op het gebied van duurzaamheid. De hydra loop-installatie is onlangs geopend en dat bleek regionaal, provinciaal en ook nationaal groot nieuws te zijn. Verder zijn de multitalenten van de Nieuwe Oude Toppers bijna gereed met de bouw van een overkapping voor de kantine. Dat betekent nog vaker buiten zitten. Blijft er dan niets meer te wensen over? Roept u maar zou ik zeggen. Een grotere kantine? Of een tribune wellicht? Wie weet, een idee is immers snel geboren. Al praten we in Nederland momenteel meer over rellen dan over het voetbal van Ajax, PSV en Feyenoord, de profs moeten wel continu flink aan de bak. In de Eredivisie lijkt het erop dat het weer eens een spannende titelrace gaat worden omdat Ajax de focus nogal op de Champions League legt. PSV klungelt nog steeds onder leiding van vollgas-Schmidt maar pakt wel punten. Terwijl Feyenoord ondanks stadion-perikelen doordendert onder leiding van nieuwbakken trainer Arne Slot. Tussen alle competitiewedstrijden door slaagde Oranje met de nodige moeite in om zich te plaatsen voor het WK in Qatar, Louis kreeg de zaak aan de praat maar of we met dit gezelschap een rol kunnen gaan spelen komende winter op dat WK lijkt erg twijfelachtig. De Friese clubs doen ondertussen flink hun best, pakken hun puntjes mee maar spelen niet echt een rol van betekenis dit seizoen tot nu toe. Al moet gezegd dat Cambuur zich kranig weert en daarin speelt Henk de Jong een hele belangrijke rol. Tja, en dan het paradepaard ons eigen cluppie. ONT 1 is uitstekend gestart al lieten Jan Hulzinga c.s. nog wel eens een puntje liggen hier en daar. Leovardia is ongeslagen koploper en het lijkt erop dat de rest van de clubs snel moeten beginnen met op de Leeuwarders te gaan jagen als ze de titel nog willen gaan pakken. Een plek in het linkerrijtje lijkt voor ONT reëel dit seizoen en wie weet kunnen ze zich weer eens plaatsen voor het toetje dat nacompetitie heet. Niks moet, alles mag voor dit nog steeds jonge team. En hopelijk raken ze niet in de war van de grootste vijand op dit moment…..! Johan Feddema Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 2

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Maatschappelijke stage Een maatschappelijke stage is verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en ook goed voor anderen. Wil je bij ONT je maatschappelijke stage of een andere stage volgen, dan ben je van harte welkom! Wij zijn graag bereid te kijken wat de mogelijkheden zijn. Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met: Meint Riemersma Stagecoördinator 06 - 37 59 45 65 meintriemersma@hotmail.com Kantinediensten Gezien de onzekerheden die de coronaperikelen en -maatregelen met zich meebrengen zijn er doordeweeks geen kantinediensten ingepland. Onze planner bekijkt wekelijks de mogelijkheden en plant op basis daarvan in. Zodra er weer reguliere diensten worden ingepland zal dat via de site worden gecommuniceerd. Uiteraard blijft onderstaande info belangrijk om te weten als je wél kantinedienst hebt. De kantinecommissie Let op Heb je de laatste kantinedienst? Zorg dan dat je beslist de volgende handelingen doet:  Alle kranen dicht  Deur naar keuken op slot in verband met alarminstallatie  Buitendeuren naar commissie- en bestuurskamer op slot (controleren)  Terrasdeuren kantine op slot  Verlichting binnen uit  Verlichting binnen uit  Binnendeur naar kantine op slot  Alarminstallatie inschakelen  Buitendeur naar kantine op slot  Kleedkamerdeuren op slot  Deuren materialenbergingen op slot Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 3

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Agenda algemene ledenvergadering v.v. ONT Datum: nader te bepalen Aanvang: 19.30 uur Plaats: kantine 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering - ALV 25 november 2019 3. Mededelingen en ingekomen stukken 4. ONT tijdens de coronaperiode en gevolgen van corona voor ONT 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Verslag kascommissie 8. Benoeming kascommissie 9. Bestuursverkiezing Aftredend volgens rooster: 2020: Jeen Visser, voorzitter. Herkiesbaar. (Met toelichting tijdens de ALV.) 2021: Sjouke Walinga, algemeen bestuurslid. Herkiesbaar. Namen van(tegen)kandidaten kunnen schriftelijk tot aanvang van de vergadering worden ingediend bij de secretaris. De aanbevelingen moeten door minstens vijf meerderjarige leden ondertekend zijn. Tegenkandidaten voor de functie van voorzitter moeten worden ingediend onder vermelding van ‘Voorzitter’. Tussentijds afgetreden: Peter Bakker, wedstrijdzaken Peter Weersma, vrijwilligerscoördinator Het bestuur stelt voor Ed van Hunnik te benoemen als bestuurslid Technische Zaken (voetbal) a.i. 10. Goedkeuring aanpassing Statuten en Huishoudelijk Regelement 11. Benoeming ereleden en leden van verdienste 12. Vrijwilligerszaken 13. Rondvraag 14. Sluiting Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 4

- schilderen - lassen - timmeren - montage - en meer Word nu lid van de Supportersvereniging van Oudega. 06 - 21 60 31 33 www.louwwobbes-allroundvakman.nl Mail: mjager92@hotmail.com Kommisjewei 123, Opeinde Elke dag geopend van 16.00 uur tot 22.00 uur Telefoonnummer: 0512 - 37 09 09 www.goldenwokpaleisopeinde.nl

Scoren doe je ook bij www.autolandvandenbrug.nl Drachten Van den Brug Noordoost bv Buitenpost Van den Brug Zuidoost bv De Lange West 98 0512 - 51 40 40 Voorstraat 63 0511 - 54 13 30 Heerenveen Zilverweg 5 0513 - 63 30 54 Oosterwolde Venekoterweg 1 0516 - 51 21 61 Jonkman Feestartikelen Verhuur 0512 - 522 037 www.jonkmanverhuur.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. ONT, 25 november 2019 Aanwezig: inclusief 5 bestuursleden zijn er 32 leden aanwezig. 1. Opening Om 19.30 uur opent voorzitter Jeen Visser de vergadering. In zijn opening laat de voorzitter diverse ONT wetenswaardigheden de revue passeren. Zie de presentatie. 2. Notulen vorige vergadering Op- en/of aanmerkingen op de notulen van ALV van 26 november 2018. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken 3.1. Afmeldingen zijn ontvangen van: Ed van Hunnik, Jaap Salverda, Jappie Paulusma, Johan Kootstra, Johan van der Wal (It Fjouwerkant), Jurrien Mol, Louw Wobbes, Marcel Terpstra, Mattie Jongsma, Mattie Vaatstra, Paul Oostelbos, R.M. de Vries, Robert Wagter, Wieger J. van der Veen. 4. Benoeming Vertrouwenscontactpersonen Voorzitter Jeen Visser licht toe waarom het bestuur Vertrouwenscontactpersonen (VCP) wil benoemen. Met het benoemen van VCP’s wil ONT een veilig sportklimaat creëren en vooral handhaven voor spelers en leden bij ONT. Sietske Wijma en Hans de Jong zijn bereid gevonden deze functie te gaan vervullen. Het bestuur en de kandidaten hebben uitvoerig gesproken op welke wijze invulling moet worden gegeven aan deze nieuwe functie binnen ONT. Dat heeft geleid tot een prima taak-/functieomschrijving. Onder applaus wordt de benoeming van Sietske en Hans een feit, waarna Sietske en Hans de rol van een VCP met een heldere presentatie toelichtten. 5. Jaarverslag secretaris Er zijn geen op - en/of aanmerkingen op het jaarverslag van de secretaris. 6. Jaarverslag penningmeester Penningmeester Monique Terpstra geeft toelichtingen op en antwoord op vragen over: - de exploitatierekening 2018/2019 - de begroting 2019/2020 - de balans 7. Verslag kascommissie De kascommissieleden Izaäk Zijnstra en Remco van der Iest hebben geen op- en of aanmerkingen waarmee de penningmeester onder applaus décharge wordt verleend. 8. Benoeming kascommissie Remco van der Iest houdt zitting in de kascommissie, reserve Sjouke Binnema schuift door naar de commissie, Otto Kooi wordt de nieuwe reserve. 9. Bestuursverkiezing De aftredende maar herkiesbare penningmeester Monique Terpstra wordt herkozen. Trienke de Jong werd benoemd als secretaris. Voor beiden is er applaus. Secretaris Sjouke Walinga treedt dus af als secretaris. Voorzitter Jeen Visser bedankt Sjouke voor zijn 33 jarig bestuurder zijn van ONT waarvan 26 jaar secretaris. Bloemen, een cadeaubon en applaus zijn er daarna voor de afscheidnemende secretaris. Sjouke laat nog weten dat zijn werkzaamheden als secretaris dan wel stoppen maar dat hij nog twee jaar zitting houdt in het mooie bestuur van het prachtige ONT. 10. Benoeming Ereleden en Leden van verdienste De Commissie Ereleden en Leden van Verdienste hebben geen voordracht voor een Erelid of een Lid van verdienste. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 7

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 11. Vrijwilligerszaken Peter Weersma geeft een presentatie over vrijwilligerszaken. Dat gaat vooral over de bemensing van een aantal commissies waar nieuwe vrijwilligers zijn ingestroomd en de bemensing van een aantal nieuwe commissies. 12. Rondvraag Wieger L. van der Veen: wordt veldverlichting hoofdveld ook vervangen door LED verlichting? Jeen Visser: vervanging is financieel niet interessant. Investering is minimaal € 30.000,--. De besparing op energiekosten is 60%. Die energiekosten zijn voor het A veld € 2.000,-- per jaar, dus een besparing van € 1.200,--. Dus een veel te lange terugverdientijd. Als op termijn de verlichting moet worden vervangen, dan wel LED verlichting. Wieger L. van der Veen: is er wel eens nagedacht over uitbreiding van de kantine door de commissiekamer er bij te trekken? Bij toernooien is het wel erg krap. Jeen Visser: hoe vaak komt dat voor dat het te krap is. Vijf keer per seizoen? Er is nooit studie naar gedaan, maar op dat soort piekmomenten kun je niet investeren. Toch zullen we eens gaan berekenen wat zo’n uitbreiding kost. Sjouke Binnema: stelt een vraag over technisch beleid. Zoon speelt in JO9, trainer wist eigenlijk geen antwoord op de vraag of er per leeftijdscategorie beleid is hoe wat spelers moeten leren. Notulist: over deze vraag ontstaat een discussie die niet tot een duidelijk antwoord leidt. Jeen Visser: de vraag zal aan Hoofd Opleidingen Jan Hulzinga worden voorgelegd. Er komt een follow-up. 13. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur. Opeinde, maandag 25 november 2019 Voor alle ONT nieuws kijk op www.vvont.nl en www. facebook.com/vvont/ Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 8

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Jaarverslag v.v. ONT, seizoen 2019/2020 De teksten die het voetbaltechnische gedeelte en de samenstelling van de diverse commissies van deze voetbaljaargang behandelen (de punten 5 tot en met 23) zijn afkomstig van onze collega bestuursleden of commissieleden. Waarvoor hartelijk dank. De overige teksten zijn voor rekening van de (ex)secretaris. 1. De vereniging Corona! Dat was vanaf 12 maart 2020 de rode draad in dit voetbalseizoen. Vanaf die datum werd er niet meer gevoetbald. De KNVB besloot eerst tot een stop van ruim veertien dagen, later werden de competities helemaal stilgelegd en werd besloten de competitie 2019/2020 als niet gespeeld te beschouwen. Geen promotie en degradatie. Dat corona grote impact heeft gehad op het seizoen 2019/2020 mag duidelijk zijn. Er werd lang niet getraind, we misten de sociale contacten en we liepen kantine-inkomsten mis. En en er moesten kosten worden gemaakt voor de coronamaatregelen die moesten worden genomen.. Uiteindelijk mocht er wel weer worden getraind, maar bleef de kantine dicht tot en met 30 juni. ONT ging ook verder met verduurzamen. In het kader van het project ‘ONT van het gas af’ werden er subsidies aangevraagd en verkregen voor de plaatsing van Heatpipes op de kleedkamers 5 en 6 en een daarop ingerichte nieuwe CV installatie. Door zonnewarmte verwarmen deze Heatpipes de boilers voor de douches in kleedkamer 5 en 6. Als dit goed functioneert dan zal de volgende fase van start gaan voor de andere acht kleedkamers. De eerste ervaringen zijn positief. Fair Play Cup seizoen 2018-2019 Geen Fair Play Cup! Door de abrupte afsluiting van het voetbalseizoen en de verschillen in diverse gespeelde wedstrijden besloot de scheidsrechtersvereniging Drachten e.o. om geen Fair Play Cup uit te reiken. Na een 1e plaats in 2018 en een 3e plaats in 2019 dus deze keer geen plek op de ranglijst c.q. op het podium voor v.v. ONT. Laten we hopen dat dat volgend jaar wel weer het geval is! 2. Sponsors De hoofd - en cosponsors van ONT waren dit seizoen ONT Hoofdsponsors Autobedrijf Wilkens, Opeinde Breed Inzetbaar, Oudega De Jong Schilders ,Drachten Drachtster Glashandel B.V., Drachten Folie Totaal, Drachten G & W Kooi, Oudega Heineken/Amstel, Drachten Infrawatch, Drachtster Compagnie ING Nederland JouwDrukker.nl, Groningen Jumbo Burgum Kooi Security, Drachten Louw Wobbes, de allround vakman, Oudega Multimerk, Drachten MUTA Sport, Leeuwarden NadZ (Niemand aan de Zijlijn), Sumar Noorderpoort Winkelcentrum, Drachten NSD International Labelling Group Slagerij Biesma, Opeinde Supportersvereniging v.v. ONT Toering loon- en grondverzetbedrijf, Oudega VANDAAG Groep, Drachten Veehandel Wieger van der Bij, Opeinde Intersport Drachten, Drachten ONT co-sponsors Autobedrijf Idzenga, Drachten BCA (BouwConcept en Advies), Opeinde Gero Workshoes, Oudega Haitel Administratie & Advies, Drachten H. Kooijker, Timmer- Metselbedrijf, Oudega Hypotheek Drachten ISIS Kraamzorg, Heerenveen Jonkman Verhuur, Drachten Mezutec Drachten MITRA, Burgum Mijn Makelaar Mink, Drachten Numan Assurantiën, Opeinde Postmus Techniek, Oudega De Spikerbak, Opeinde/De Tike Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 9

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 3. De leden Ledenstand per 30 juni 2020 senioren junioren heren dames totaal 103 JO19 10 JO17 JO15 113 pupillen 27 JO13 25 JO11 34 JO9 diversen 68 niet spelend 54 trainingslid MO19/17/15 62 MO15/13/11 36 148 180 22 ondersteunend 33 187 628 totaal 108 spelend 441 46 niet spelend/ondersteunend 187 Noot: dit zijn ONT leden die zijn aangemeld bij de KNVB, ondersteunende leden en trainingsleden. Per categorie en met een indexcijfer is goed in beeld te brengen waar de groei van ONT écht zit. Het ledenaantal bij de heren en vrouwen senioren is eigenlijk vrij stabiel. Er komt eens wat bij en er gaat weer eens wat vanaf. De echte groei zit hier niet. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 10

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Bij de jeugd (jongens en meisjes) zien we tot en met vorig seizoen een sterke groei. Maar die groei lijkt er nu wel uit. Geïndexeerd zagen we da afgelopen jaren de grootste groei bij de meisjes. Geheel volgens de landelijke trend, de ledenaanwas bij voetbalverenigingen komt vooral uit de toename in de categorie meisjes. Echter bij ONT lag deze groei aanzienlijk hoger. In absolute aantallen stijgt het aantal meisjes van 14 in 1998 naar 98 in 2020. Ten opzichte van vorig seizoen stabiliseert zich de groei ook hier. 4. Bestuur De samenstelling van het bestuur in het seizoen 2019/2020 was als volgt: Functie Naam Secretaris Penningmeester Technische Zaken Sjouke Walinga Vrijwilligerscoördinator Peter Weersma 2021 Monique Terpstra 2022 Peter Bakker 2020 2021 Monique Terpstra werd herkozen op de ALV van maandag 25 november 2019. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 11 Rooster van aftreden

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 5. Trainers en verzorging De technische staf in het seizoen 2019/2020 : JO19-1 JO17-1 Hoofd Opleidingen A-selectie B-selectie C-selectie VR A/B-selectie Keepers Sr-JO19/17 Keepers JO15/13 Keepers MO17/15 Voetbalschool Fysio/verzorging Jan Hulzinga Jan Hulzinga Ariff Hussainali Marcel Terpstra Sas van der Velde Jelle Jan Liekelema Hidde Ament Stefan Kuipers Jan Hulzinga Sr. Henk van Os JO15-1 MO15-1 MO15-2 JO13-1 JO13-2 MO13-1 MO13-2 Joey Tjeerdsma Henk de Vries Andre v/d Meer JO14-1 Wietze Klaver & Sjirk Ament Danny Hovenkamp J&T Landman Saskia Koster Jelmer Roukema MO17-2 Tjerk Koops JO12-1 Gauwe van der Veen JO17-1 Wiebe Jeltema JO17-2 Marcel Terpstra MO17-1 Marco van der Vooren Anke Tibbesma JO12-3 JO11-1 JO11-2 JO11-3 MO11-1 JO10-1 JO10-2 JO10-4 JO9-1 JO9-2 JO9-3 JO8-1 JO8-2 Thimo Bouma & Tom Banning JO12-2 Wytze Jongsma Fabian Brink Eddy van Geerestein Theo Burggraaff Albert Wijma Peter Hoekstra Stefan Kuipers Fred Heijkoop JO10-3 Wiebe Lindeboom Saskia Koster Hendrik Jongsma Bertus Mientjes Thomas Landman Theo Burggraaff Jan Hulzinga Sr. Verzorger gehele vereniging: De sportverzorging werd afgelopen seizoen verzorgd door Henk van Os. Op trainingsavonden van de senioren en bij wedstrijden van ONT 1 zorgde Henk voor de nodige bijstand. Verder werd er middels een inloopspreekuur samengewerkt met Fysiotherapie Smith. 6. Senioren en jeugd, resultaten en bijzonderheden Senioren competitie Heren Het voetbalseizoen 2019-2020 werd in verband met de Covid19-pandemie abrupt afgebroken in maart 2020. De KNVB besliste dat de tussenstanden geen einstanden werden, sterker nog het seizoen werd als niet gespeeld beschouwd. En ook geen promotie en degradatie dus. ONT 1 Jan Hulzinga c.s. draaiden een moeizaam seizoen in de 3e klasse. Uiteindelijk werden er maar 15 punten behaald en stond ONT 1 maar net boven de degradatiestreep. ONT 2 Ook ONT 2 stond er bij het signaal “einde-oefening” niet rooskleurig voor met slechts 13 pun-ten. Geen gevolgen verder door het voortijdig afbreken van het seizoen. ONT 3 Het gepromoveerde ONT 3 stond ten tijde van de stop keurig in de middenmoot. Netjes! ONT 4 ONT 4 had al te maken met een moeizaam seizoen, het lijkt wel of de formule van het vrijdag-avondvoetbal toch niet genoeg aanslaat in Friesland. Johannes en z’n team stonden met maar 7 gespeelde wedstrijden op de tussenbalans mooi in de middenmoot. ONT 5 Blessures, een krappe selectie en keeperwisselingen deden de resultaten van ons 5e niet goed. De 3 winstpartijen wogen niet op tegen de 9 verliespartijen zodat een plek onderin de ranglijst het resultaat was van het afgebroken seizoen. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 12

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Vrouwen ST ONT/Rottevalle VR1 en VR2 Onze dames zijn wederom net als in het seizoen 2018/2019 gestart in de combinatie met de dames van Rottevalle en hebben een moeizaam seizoen gedraaid in de 3e klasse met over het algemeen zeer grote negatieve uitslagen. Desondanks zijn de dames erg enthousiast en proberen er onder de bezielende (bege)leiding van Sas van de Velde ieder weekend weer met veel plezier een mooie wedstrijd van te maken. Uiteindelijk degradatie naar de meer passende 4e klasse zodat er in het seizoen 2019/2020 meer op gelijkwaardig niveau kan worden gevoetbald. Heren senioren KNVB Bekertoernooi ONT 4 en ONT 5 nemen nooit deel aan het bekertoernooi. ONT 1 won in de poule al haar wedstrijden van SC Lions, SC Kootstertille en Zeester. Daarna lootten ze zondag-derdeklasser Oldeholtpade, dit werd een 4-3 winstpartij en daarna werd net voor de Kerstdagen ook SC Terschelling nog uitgeschakeld. Het bekeravontuur eindige uiteindelijk pas in februari, het eerste zaterdagelftal van Be Quick 1887 bleek in Haren te sterk. Zowel ONT 2 als ONT 3 verloren alle 3 poulewedstrijden, geen bekersuccessen aldaar! ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi editie 2019 gezellig! Op zaterdag 28 december werd weer het ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi gespeeld. Wederom bij de gastvrije medewerkers c.q. vrijwilligers van Korfbal Vereniging Drachten/Van der Wiel in de SNIJ Noord hal. De spelers druppelden langzamerhand binnen rond 15:00 waarna de uiteindelijke indeling door de organisatie op papier kon worden gezet. Hier en daar een afzegging of een extra speler of coach dus improviseren maar. Op diverse tafels in de kantine stonden weer overheerlijke door Louw Wobbes de Vakman en Drachtster Glashandel beschikbaar gestelde oliebollen (gebakken door sponsor Bakkerij De Vries) klaar voor iedereen! Onder leiding van de fluitisten Johan van der Wal en Izaäk Zijnstra werd er gepassioneerd gestreden om de winst. De teamnamen waren deze editie wederom onuitspreekbare verbasterde clubnamen uit de mouw geschud door familie Klaver. Voor de wedstrijdleiding altijd weer een hele kluif. Die wedstrijdleiding was weer in de vertrouwde handen van Sjouke Binnema en Sjoerd Mulder. De wedstrijdbuzzer was echter vergeten, dan volgend jaar maar weer! Maar de traditie bleef natuurlijk wel intact. Er wordt een prijs word uitgereikt aan degene met de mooiste goal, actie, of panna tijdens het toernooi. De boordeling is een belangrijke taak en deze rust op de schouders van de wedstrijdleiders en jury. Uiteindelijk werd de heerlijke panna van Theo Burggraaf op zijn ‘vriend’ Sjoerd Riemersma beloond met de kleine cup met de grote oren! Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 13

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 De winnaar van het toernooi werd Hangover ’96. Ee zeer efficiënt voetballend team onder de bezielende leiding van Johan Feddema. Het winnende team! Boven v.l.n.r. Johan Keevel, Noël Mulder, Rein Ybema, Frits Teljeur, Koen Roukens en Arno de Boer. Onder v.l.n.r. Joey Tjeerdsma, Ruben Westerhof, Tim Weersma en coach Johan Feddema. Na afloop reikte voorzitter Jeen Visser de prijzen uit, bedankte hij allen die zich ingespannen hadden om er een leuk toernooi van te maken en verrichtte hij samen met de commissie de trekking van de verloting met vlees-, drank- en banketprijzen. Met dank aan Bakkerij De Vries. PS De commissie beraadt zich naar aanleiding van de matige opkomst of er wel een volgende editie moet komen of dat er misschien een andere voetbalactiviteit voor dit toernooi in de plaats moet komen. De meningen zijn nog verdeeld. Wordt vervolgd! Zaalvoetbaltoernooi om de Smallingerland Cup 2019 Traditiegetrouw werd aan het eind van het jaar weer het toernooi om de Smallingerland Cup gespeeld. Dat was alweer de 34e editie. De commissie van dit toernooi had de planning zodanig opgesteld dat de finaleavond samenviel met het eigen ONT Familie Zaalvoetbal Toernooi. Vooraf werd daarom aangegeven dat deelname aan poulewedstrijden wel mogelijk was, op de finaleavond zou v.v. ONT verhinderd zijn. ONT 1 leed een drietal nederlagen en was dus meteen uitgeschakeld ONT 2 kon vanwege een gebrek aan spelers niet op de been worden gebracht zodat zij ontbraken op het appel. ONT VR speelde niet mee maar veel dames wel, maar dan onder de vlag van v.v. Rottevalle. Zij behaalden wel de finaleavond en ontbraken daardoor op het eigen familietoernooi. Ze reikten uiteindelijk tot de finale maar verloren deze van Drachtster Boys veld 3. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 14

HOOFDSPONSORS Manjepetswei 3 | 9216 XC Oudega T: 0511 - 539486 E: info@breedinzetbaar.nl www.breedinzetbaar.nl ADMINSTRATIEKANTOOR BREED INZETBAAR Administratiekantoor Breed Inzetbaar is een klein administratie- en advieskantoor voor het gehele MKB waarbij persoonlijke benadering gecombineerd wordt met een vakkundige aanpak. Wilt u weten wat Administratiekantoor Breed Inzetbaar voor u kan betekenen? Kennismakingsgesprekken zijn bij ons altijd kosteloos, dus neem gerust contact op: 0511-539486 of via info@breedinzetbaar.nl. www.infrawatch.nl

HOOFDSPONSORS Biesma Kommisjewei 113 Opeinde 0512 - 37 12 09 Voor binnen- en buitenschilderwerk, glaszetten en houtrotbehandeling www.dejongschilders.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Jeugd PL Elftal 7 ONT JO19-1 9 ONT JO17-1 5 ONT JO17-2 7 ONT JO15-1 12 ONT JO15-2 1 ONT JO13-1 4 ONT JO13-2 2 ONT JO12-1 1 ONT JO11-1 6 ONT JO11-2 3 ONT JO11-3 7 ONT JO11-4 2 ONT MO17-2 5 ONT MO17-1 4 ONT MO15-1 10 ONT MO15-2 5 ONT MO13-1 4 ONT MO11-1 PL Elftal 4 ONT JO19-1 4 ONT JO17-1 6 ONT JO17-2 4 ONT JO15-1 5 ONT JO15-2 6 ONT JO13-1 4 ONT JO13-2 6 ONT JO12-1 3 ONT JO11-1 5 ONT JO11-2 5 ONT JO11-3 1 ONT JO11-4 2 ONT MO17-2 5 ONT MO17-1 3 ONT MO15-1 5 ONT MO15-2 3 ONT MO13-1 1 ONT MO11-1 G W GL 2 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0 2 10 10 10 10 11 9 11 9 10 11 11 10 10 11 7 10 4 2 6 5 0 8 6 6 11 5 6 5 8 4 2 2 0 2 G W GL 1 2 2 1 0 3 4 2 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 10 10 8 10 12 12 4 3 1 4 3 5 3 0 4 2 3 8 7 2 2 3 7 9 Najaarsreeks 2018 V 11 9 5 7 3 4 10 1 3 2 0 4 4 4 1 4 7 8 7 6 Voorjaarsreeks 2019 V 12 10 10 10 10 14 10 10 10 10 9 9 7 5 7 5 7 6 3 8 6 8 6 1 2 7 4 7 4 1 P 15 6 19 16 0 25 20 19 33 15 18 17 26 14 7 7 0 8 P 13 11 5 13 9 18 13 2 12 6 9 24 22 7 8 9 22 29 DPV DPT Klasse 25 16 50 42 8 32 41 26 23 42 31 69 76 24 48 59 46 18 13 10 4 17 105 11 17 22 14 20 35 50 22 34 60 59 30 44 DPV DPT 27 20 23 31 24 30 19 11 35 17 25 97 27 16 7 18 29 50 39 31 39 29 55 31 22 73 44 53 62 16 17 46 12 54 16 27 1E 05 1E 06 3E 12 2e 07 4e 9 2e 04 3e 14 3e 15 1e 06 2e 07 3e 14 1e 06 1e 08 1e 11 1e 05 2e 06 1e 08 1e 06 Klasse 1E 07 1E 08 3E 22 2e 16 4e 16 1e 06 3e 22 2e 12 Hfd 07 2e 17 3e 20 4e 13 Hfd 03 1e 11 1e 06 2e 06 1e 06 1e 03 Alle jeugdteams v.v. ONT zijn vanaf het seizoen 2017/2018 ingedeeld in een najaarsreeks en een voorjaarsreeks. De ambitie om met alle selectieteams minimaal 1e klasse te spelen is helaas niet altijd haalbaar. In het afgelopen seizoen heeft de JO19-1 zich wederom prima gehandhaafd met prima voetbal en een goede team sfeer wat zich uiteindelijk wederom ook vertaald heeft naar een groot aantal junioren die de overstap naar de senioren maakten. De JO17-1 had het aanvankelijk moeilijk in de 1e klasse maar heeft gaandeweg het seizoen stappen gemaakt en zich ook prima gehandhaafd net als de andere junioren ( J&M) teams in hun klasse. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 17

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Twee kampioensteams bij de jeugd in de voorjaars reeks: JO11-4 en MO11-1 waarbij aangetekend dat er bij de 11 (!!) 7-tal teams ( JO-8 t/m JO-10) ook een aantal kampioenen rondlopen die echter vanwege het KNVB beleid t.a.v. rangen en standen bij de jeugd niet (kunnen) worden geplaatst. Jeugdtoernooicommissie (JTC) De commissie bestond uit: Paul Oostelbos – voorzitter Eddy van de Let – wedstrijdleiding Marie de Groot – facilitaire zaken Andre Nutters – werving (gestopt per maart 2020) Vacant – arbitrage Vanuit de JTC zijn o.a. de volgende activiteiten ontplooid. ONT Familie (Jeugd) Zaalvoetbal Toernooi - 28 december 2019 Tussen 08.30 uur en 15.00 uur zaalvoetbal voor de O9 tot en met de O15. Per categorie waren alle spelers door elkaar heen gemixt zodat er gelijkwaardige teams ontstonden. De opkomst was prima te noemen, vooral bij de O11 en O13. Er werd fanatiek gevoetbald voor een mooie prijzen. Voor de teams en toeschouwers waren er oliebollen geregeld. Hier werd heerlijk van gegeten. Al met al weer een geslaagd toernooi! Klaas Schriemer Jeudtoernooi - 25 januari 2020 Een hele dag voetbal om te beginnen om 9.00 uur het toernooi voor de JO13, om 14.30 een wedstrijd van vv ONT 1 en om 19.00 uur tenslotte het toernooi voor de JO19. Het was prachtig weer voor januari, slechts 1 afmelding en alles was tot in de puntjes geregeld. Gesproken mag worden van een zeer geslaagd toernooi. Alle teams gaven aan graag terug te komen. De opgave voor het Klaas Schriemer Toernooi 2021 verloopt dan ook voorspoedig. Klaas Schriemer Girls Tournament – 21 maart 2020 Dit toernooi heeft dit jaar geen doorgang kunnen vinden, doordat het op 21 maart 2020 niet mogelijk was door de coronabeperkingen, terwijl het ook niet mogelijk bleek een alternatieve datum te vinden ONT Basisschoolvoetbaltoernooi Vanwege corona verplaatst naar volgend seizoen, 23 september 2020 Seizoenafsluiting basisschooljeugd - 13 juni 2020 Door de coronacrisis is er van de voorjaarscompetitie 2020 niet veel terecht gekomen. Veel wedstrijden zijn er in het voorjaar 2020 niet gespeeld kunnen worden. Gelukkig mochten trainingen en mogen onderlinge wedstrijdjes eind mei weer. Op 13 juni 2020, de Nationale Voetbaldag, was er voor de basisschooljeugd, te weten van kabouter tot en met JO13/MO13, een seizoenafsluiting georganiseerd op Sportpark De Douwekamp. Met veel enthousiasme werden onderlinge toernooitjes, dan wel een wedstrijd van 2 * 25 minuten gespeeld. Voor drinken, fruit en versnaperingen was vanzelfsprekend gezorgd. ONT voetbalschool September startte de voetbalschool weer. Op de woensdagen van 16.00 uur tot 16.45 uur wordt onder toezien oog van menig ouder fanatiek de oefeningen afgewerkt. De organisatie was in handen van Dave Bakker die in nauw contact stond met Jan Hulzinga, die de jonge spelers onder handen nam. Per februari werd coördinatie van de voetbalschool en de teams JO8 t/m JO10, overgenomen door Mattie Vaatstra. Begin maart 2020 (februari nog niet i.v.m. slechte weersomstandigheden) weer begonnen met kaboutervoetbal/voetbalschool. Met ca. 10 – 15 kinderen. Daarna lag Kaboutervoetbal stil i.v.m. corona. In mei weer opgepakt door Hidde Ament aangezien Hulzinga Sr. in de risicogroep m.b.t. corona viel. Training werd gegeven volgens coronamaatregelen in het blok Jeugd t/m 12 jaar van 18:00-19:00 uur. Opkomst was wekelijks tussen de 10 - 15 kinderen Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 18

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Kinderen van de voetbalschool hebben, net als de reguliere jeugdteams, als afsluitende training van seizoen ook deelgenomen aan het Footgolf-parcours. Op zaterdag 13 juni was er de seizoen afsluiting georganiseerd door de Jeugd Toernooi Commissie (spelletjes/partijtjes). Ook hier was weer een leuke opkomst vanuit de voetbalschool. De ouders konden volgens de coronamaatregelen onder het genot van koffie/thee op gepaste afstand (afgebakend terras naast korfbalveld) meekijken op het C-veld. De reacties van de kinderen en ouders waren erg positief. Technische Commissie (TC) Voetballen doen we SAMEN en SAMEN krijgen we (ook) corona onder controle…. Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen; daar waar wij eind februari /begin maart vol van start gingen om de voorjaarscompetities in te duiken moest er ineens pas op de plaats worden gemaakt, iets wat wij als dynamisch bestuur bij een actieve vereniging totaal niet gewend zijn. Onwezenlijk en ook erg ongemakkelijk, een vereniging bestaat nou eenmaal vanuit het verenigen van leden en daar hoort het (sociale) contact bij, het praatje aan de rand van het veld, het overleg in de bestuur- en/of commissiekamer, het ondersteunen van (technisch)kader en natuurlijk het begeleiden van onze voetballers. Weinig tot geen activiteiten op Douwekamp dus in het voorjaar. Toch hebben wij zeker niet stilgezeten. Bij de jeugd zijn de coördinatoren van de jeugdcommissie druk in overleg gegaan met de trainers over de nieuwe teamindelingen voor komend seizoen. Aangezien de indelingen sowieso ieder seizoen de nodige tijd en aandacht vergen in deze voetballoze situatie een extra zware kluif om dit voor iedereen zo goed mogelijk in te richten. Met alle beperkingen kunnen we stellen dat er door iedereen geweldig werk is geleverd om een zo passend mogelijke indeling te maken zodat alle spelers komend seizoen op hun niveau en/of in de best mogelijke sociale setting kunnen voetballen. Bij de A- en B- selectie van de senioren is gekozen voor een andere opzet qua indeling. Uit een totale groep van ruim 40 man wordt na de trainingen en de bekerwedstrijden in september een definitieve keuze gemaakt van de 2x 18 selectiespelers voor het seizoen 2020-2021 waarbij een deel zal ‘afvloeien’ naar de C-selectie. Naast een wederom mooie doorstroming uit de jeugd naar de senioren zal mede hierdoor vanuit de C-selectie een structurele ondersteuning kunnen komen voor de D-selectie waardoor ook ONT 5 iedere zaterdag met voldoende spelers aan de wedstrijd kan beginnen. Bij de jongste pupillen zijn we het seizoen 2018/2019 gestart met een ‘interne competitie opzet’ om de nieuw ingestroomde jeugd O7 en O8 op gepaste wijze kennis te laten maken met het voetbal en niet, zoals voorgaande jaren meteen als team in te schrijven in een KNVB competitie. Het begeleiden van zowel de spelertjes als de ouders bij deze opzet is zeer goed ontvangen. Absoluut een geslaagde nieuwe opzet met een prima samenwerking tussen de coördinator en de trainers en ons Hoofd Opleidingen. De technische commissie blijft de komende seizoenen evalueren en waar nodig ‘bijschaven’ om alle leden conform het technische beleid een gezond , sportief en vooral plezierig voetbalklimaat te kunnen bieden. Samenstelling Technische Commissie Peter Bakker Ed van Hunnik Uilke Jongsma – voorzitter JC 7. Consul Consul was Gerk Kooi. Onze consul had (wederom) niet een heel druk seizoen. Met twee kunstgrasvelden werd het B veld (natuurgras) niet intensief ingeroosterd. 7. Seniorencommissie De Seniorencommissie bestond uit de volgende personen: Johan Feddema (voorzitter), Lolke Rozema en Ed van Hunnik (Technische zaken), Peter Bakker (Wedstrijdzaken/wedstrijdsecretaris) en Remco Hamstra (coördinatie scheidsrechters). 8. Jeugdcommissie Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 19 – voorzitter, bestuurslid TZ – voorzitter SC

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Met een voltallige jeugdcommissie starten wij het nieuwe seizoen in augustus 2019. Ook de begeleiding/trainers op elke team is bijna rond en de laatste posities worden voor aanvang van de competitie dan ook ingevuld. Augustus 2019 met 31 teams starten wij de competitie. Uitzonderlijk is dat sinds lange tijd er weer een JO19-2 staat. Wat het nog mooier maakt is dat dit team zichzelf helemaal redt. Jacco van den Broeke en Siemen v.d. Velde nemen de leiding op hen als speler/coach. Er zijn twee Playstations4 aangeschaft die in de kantine worden geplaatst. Iedereen van jong tot oud kunnen hier tegen elkaar het FIFA 2020 spel spelen waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. In de Kerstvakantie wordt dan ook het FIFA-toernooi georganiseerd door Wytze Jongsma en Meint v.d. Bos in opdracht van de Jeugdcommissie. In twee poules, 1van O10/O15 en O17 t/m de senioren. Bij beide is er een leuke opkomst en is het een gezellige dag. Onder het genot van een hapje en een drankje (speciaal tarief) wordt er fanatiek gespeeld. Op zaterdag 28 december hebben wij dan nog ONT Familie zaalvoetbaltoernooi. Ook hier wordt altijd door de meeste leden aan deelgenomen. Onder begeleiding van Eddy v.d. Let is er een strak schema en is het een leuke voetbal dag voor iedereen. Januari 2020, winterstop. Er zijn wat wisselingen in de jeugdcommissie. Dave Bakker heeft aangegeven te willen stoppen. Mattie Vaatstra, de coördinator van de JO11 en JO12 neemt de groep JO8 t/m JO10 van Dave Bakker over, inclusief het kaboutervoetbal. Aone Storm is de nieuwe coördinator die de groep JO11 en JO12 van Mattie Vaatstra overneemt. In februari beginnen wij aan het voorjaarsseizoen. Maar al snel wordt de competitie stil gelegd i.v.m. het coronavirus. Tot eind april mag er niet getraind en gespeeld worden en is het sportpark op slot. Een ongewone tijd wat wij nog nooit mee hebben gemaakt. Halverwege mei mag er weer getraind worden door de jeugd. Wedstrijd spelen helaas niet wat ons zeer vreemd is en niet wil wennen. In mei is de opdracht van de jeugdcommissie de teamindeling rondt te hebben. Dit slaagt zeer goed alhoewel wij toch nog wat alternatieven achter de hand houden i.v.m. het onverwachte. Op deze teamindeling komen een paar vragen of een speler nog ergens anders ingedeeld kan worden. Tijdens de zomerstop hebben wij alle vragen kunnen invullen. Dan zijn er opnieuw nog wat wisselingen in de jeugdcommissie. Robert Wagter en Pieter v.d. Veen hebben aangegeven te willen stoppen. Robert Wagter coördinator van de groep JO17 en JO19 wordt overgenomen door Erik Stel. Pieter v.d. veen, coördinator van de JO13, 14 en 15, wordt overgenomen door Douwe Douma Mattie Vaatstra Aone Storm Douwe Douma Erik Stel Peter Hoekstra Uilke Jongsma JO8, JO9, JO10 en het kaboutervoetbal JO11 en JO12 JO13 en JO15 JO17 en JO19 MO11, MO13 en MO15 Marco van de Vooren MO17 en MO19 Annemien v.d. Veen Secretariaat Peter Bakker Wedstrijdzaken Voorzitter 9. Vrijwilligerscommissie Dit jaar bestond de vrijwilligerscommissie slechts uit vrijwilligerscoördinator Peter Weersma. Deze werd echter geholpen door diverse mensen die hem van tips en adviezen voorzagen. Met een vrijwilligersbestand tussen de 200 en 230 personen is de situatie bij ONT al enkele jaren stabiel. De corona-crisis heeft daar nog geen zichtbaar effect op gehad. Wel is zichtbaar dat steeds meer functies als "duo-functie" worden ingevuld. Punt van zorg is de positie van de voorzitter. Deze heeft aangegeven te willen aftreden, maar het is nog niet gelukt om hiervoor een geschikte vervanger te vinden. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 20

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 10. Redactiecommissie In maart 2020 (53e jaargang, nummer 4) verscheen Wel en Wee voor het laatst in geprinte vorm en werd Wel en Wee voor de laatste keer door Postnl bij de leden bezorgd. Het bestuur besloot dat Wel en Wee in geprinte vorm geen bestaansrecht meer had in het digitale tijdperk. Voorlopig blijft Wel en Wee wel bestaan, maar dan in digitale (PDF) vorm. De redactiecommissie bestond uit de redactieleden Johan Feddema, Sjouke Walinga, en Gosse-Jorrit Kooistra. Chris Dalm coördineerde de verspreiding. Wel en Wee verscheen vier keer (oplage plm. 435 exemplaren). 11. Internetcommissie De ONT site is een belangrijk communicatiemiddel binnen ONT. Nieuwtjes, wedstrijdverslagen, wedstrijdaankondigingen, van alles passeert de revue. Webmaster is Sjouke Walinga. Bezoekersaantallen Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal jaar 141.331 146.232 148.240 148.628 150.900 153.768 143.568 126.081 123.925 124.054 108.926 gemiddeld per dag 383 400 406 407 413 421 393 345 340 340 298 Ook voor de site is het corona-effect zichtbaar. Geen voetbal, minder nieuwtjes, minder bezoeken. ONT gebruikt ook Facebook als communicatiemiddel. De site en Facebook vullen elkaar prima aan en gezamenlijk wordt een breed ONT publiek bereikt. 12. Activiteitencommissie De commissie bestond uit voorzitter Tineke Terpstra., Arjan Kamstra, Freddy Jelsma en Minke van der Kooi. Na vele jaren van mooie activiteiten te hebben georganiseerd, draagt de commissie het stokje over aan een nieuwe commissie die in wording is. 13. Commissie ONT Autobedrijf Wilkens seniorentoernooi Vanwege corona heeft ook dit toernooi helaas geen doorgang kunnen vinden en derhalve is de commissie niet actief geweest. 14. Commissie gebouwen en velden Voorzitter a.i.: Jeen Visser Algemeen: Meint Riemersma De werkzaamheden van het afgelopen jaar zijn gedaan door medewerkers van NadZ (Niemand aan de Zijlijn) en vrijwilligers van ONT. 15. Sponsorcommissie De commissie bestaat uit een aantal nieuwe leden: Cecielle Keizer (voorzitter), Petra van Wieren-Polet, en Cindy Seegers. Naast de ‘oude leden: Monique Terpstra (voor financiële zaken), Eddy van der Let (ondersteunend) en Jeen Visser (op de achtergrond en ondersteunend).’ 16. Kantinecommissie De kantinecommissie bestond uit vijf leden met operationele taken (personeelsplanning, inkoop- en voorraadbeheer, assortimentsbeheer en onderhoud). Dit waren Folkert Wilkens (kantinebeheerder), Menno Tjeerdsma (assistent kantinebeheerder) en leden Gea Rietsma, Janna Atsma. Andere leden waAlgemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 21

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 ren bestuursleden Jeen Visser (algemene zaken en aansturing NadZ), Monique Terpstra Terpstra (financiën) en Peter Weersma (personeelszaken) zetten de kaders uit en coördineren de verdere activiteiten vanuit en namens het bestuur. Nieuw dit seizoen was dat de kantine op maandagavond na 20.00 gesloten was, dit met uitzondering van de avonden dat er wedstrijden of bijzondere activiteiten waren. Door de corona crisis was het overigens een bijzonder jaar. Met een financieel succesvol eerste semester. Daarna volgde een lockdown waarbij de omzet verdampte en de voorraden tegen kostprijs onderhands aan leden werden verkocht of retour naar de leveranciers gingen. In dit verenigingsjaar deed de commissie bij sportbedrijf Drachten een aanvraag voor het predicaat "gezonde kantine". Bij een eerste audit bleek dat ONT na een paar aanpassingen in het assortiment zou voldoen aan alle criteria. Van een herbeoordeling en toekenning van het gewenste predicaat is het de corona crisis niet gekomen. 17. Kledingcommissie en materiaalbeheer De kledingcommissie werd gevormd door Japke van der Meulen en Annemien van der Veen. Materiaalbeheer wordt gedaan door Meint Riemersma. 18. Grote Clubactie De opbrengst van de Grote Club Actie voor seizoen 2019-2020 bedroeg ruim € 2.640,-- netto, dit bedrag was hoger dan voorgaand jaar omdat er ook drie superloten verkocht zijn. De opbrengst van de Grote Club Actie is gereserveerd voor toekomstige jeugdactiviteiten. 19. Rommelmarkt en Sportdag De rommelmarkt- en sportdagcommissie is opgeheven nadat deze jarenlang mooie en erg nuttige activiteiten georganiseerd. 20. Stichting Beheer Clubhuizen Tom Vink heeft Meint Riemersma opgevolgd in het stichtingsbestuur. Zowel Tom Vink als Monique Terpstra hebben zitting in het stichtingsbestuur, waarbij Monique penningmeester van de stichting is en Tom algemeen bestuurslid. Voor de KC de Pein zijn de bestuursleden Betty Elverdink (voorzitter) en Remco van der Heide (secretaris). 21. Supportersvereniging Het bestuur van de SV wordt gevormd door voorzitter Mattie Jongsma, penningmeester Daan Posthumus, secretaris Cornelie de Haan, algemeen lid Margriet Jager. Kirsten van Halem en Grietje de Hoo zijn toegetreden tot het bestuur van de SV. 22. Commissie benoeming ereleden en leden van verdienste Sinds het seizoen 2010/2011 worden ereleden en leden van verdienste benoemd. Die benoeming geschiedt op basis van een aantal “voorwaarden” waaraan de te benoemen leden moeten voldoen. Dit seizoen waren er geen kandidaten en dus ook geen benoemingen. De commissie bestond uit Andries Peereboom, Jappie Paulusma, Jan Andries Kooistra, Jan van der Ploeg en Johan Feddema. 23. Commissie Duurzaamheid De commissie als zodanig bestaat niet meer. Maar, duurzaamheidsinvesteringen zijn voortvarend voortgezet en werpen grote financiële vruchten af, naast de CO2 reducties. Opeinde, datum ALV Secretaris: Trienke de Jong Algemeen bestuurslid: Sjouke Walinga Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 22

CO-SPONSORS Postmus Techniek Uw installateur in: ; Elektrotechniek ; Gas & Waterinstallaties ; Sanitair ; Centrale verwarming ; Zink & Dakwerk Postmus Techniek Sânbuorren 47 9216 VB Oudega Tel/Fax: 0512 - 47 19 56 Mobiel: 06 12 97 87 85 Marconilaan 3 9207 JC Drachten 0512-522037 0621705426 www.jonkmanverhuur.nl www.vvont.nl voor dagelijks nieuws over ONT

CO-SPONSORS www.autobedrijf-idzenga.nl Markt 4, Drachten www.hypotheek-drachten.nl Ook sponsor worden bij ONT? Informeer bij de reclamecommissie. Voor telefoonnummers zie pagina 1 van Wel en Wee. www.abosinstallatie.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Jaarverslag v.v. ONT, seizoen 2020/2021 De teksten die het voetbaltechnische gedeelte en de samenstelling van de diverse commissies van deze voetbaljaargang behandelen (de punten 5 tot en met 21) zijn afkomstig van onze collega bestuursleden of commissieleden. Waarvoor hartelijk dank. De overige teksten zijn voor rekening van de (ex)secretaris. 1. De vereniging Het tweede seizoen van corona. We zullen het ons altijd blijven herinneren. Het weekend van 10/11 oktober 2020 was het laatste weekend dat er nog werd gevoetbald. Toen zette corona veel op slot. Geen wedstrijden meer en trainen was alleen toegestaan voor de jeugd. Later mochten senioren tot en met 26 jaar oud ook weer trainen. Van uitstel van de competitie kwam uiteindelijk afstel. Voor het tweede opeenvolgende seizoen werd de competitie niet uitgespeeld. Voor de jeugd werd er op zaterdagen een alternatief programma georganiseerd. Met onderlinge wedstrijden, trainingen of spelcircuits. De senioren moesten op zaterdag helaas langdurig op een houtje bijten. De coronamaatregelen die de overheid oplegde hadden veel impact op de vereniging. Wat te denken van het inrichten van looprichtingen in het hoofdgebouw, de bebording op en in de kleedboxen, het afplakken van douches en toiletten, het plaatsten van tenten, huren van meubilair en heaters, het herinrichten van de kantine en de uitverkoop van de kantine voorraden. En meer! Dat alles bij elkaar heeft onze vrijwilligers veel geld, tijd en energie gekost. Terugkijkend moet je vaststellen dat een heleboel van deze inspanningen 'grotendeels voor niets zijn geweest', want toen de lock down van kracht werd kon/mocht er vrijwel niets meer. Op gebied van financiën heeft onze penningmeester handen vol werk gehad aan alle corona-compensaties die de overheid en andere instanties instelden. Dat vele werk, naast een groot aantal kostenbesparingen w.o. energie-, materiaal-, personeels-, KNVB-, en accommodatiekosten, heeft er wel toe geleid dat ONT financieel gezond is gebleven, ondanks corona. Helaas hebben we wel een bovenmatig aantal sponsors verloren in coronatijd. Fair Play Cup seizoen 2020-2021 Geen uitgespeelde competitie en dus ook geen Fair Play Cup! 2. Sponsors De hoofd - en cosponsors van ONT waren dit seizoen: Geen gegevens van bekend. Koop bij/doe zaken met onze sponsors. Zij steunen ONT. Wij steunen onze sponsors!! Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 25

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 3. De leden Ledenstand per 30 juni 2021 senioren junioren heren 108 JO19 dames 12 JO17 JO15 totaal 120 pupillen 24 JO13 28 JO11 42 JO9 diversen 56 niet spelend 44 trainingslid MO19/17/15 61 MO15/13/11 28 155 161 33 ondersteunend 38 163 599 totaal 84 spelend 436 41 niet spelend/ondersteunend 163 Noot: dit zijn ONT leden die zijn aangemeld bij de KNVB, ondersteunende leden en trainingsleden. Per categorie en met een indexcijfer is goed in beeld te brengen waar de groei van ONT écht zit. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 26

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Na jarenlange groei van het aantal jeugdleden, nu een teruggang. Dat is geheel volgens de landelijke trend, maar bij ONT een veel positiever beeld dan landelijk. Geïndexeerd zagen we da afgelopen jaren de grootste groei bij de meisjes. Geheel volgens de landelijke trend, de ledenaanwas bij voetbalverenigingen komt vooral uit de toename in de categorie meisjes. Maar ook bij ONT stagneert die groei nu enigszins. ONT ging terug van 98 meisjes in seizoen 2019/2020 naar 89 einde seizoen 2020/2021. 4. Bestuur De samenstelling van het bestuur in het seizoen 2020/2021 was als volgt: Voorzitter Secretaris Penningmeester Jeen Visser Trienke de Jong 2020 2022 Monique Terpstra 2022 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 27

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Technische Zaken Peter Bakker Vrijwilligerscoördinator Peter Weersma Algemene zaken Sjouke Walinga 2020 2021 2021 Peter Bakker trad tussentijds af. De ALV van november 2020 ging vanwege corona niet door. 5. Trainers en verzorging De technische staf in het seizoen 2020/2021 (overzicht gebaseerd op einde seizoen): Hoofd Jeugdopleidingen Vacature A-selectie A-selectie B-selectie C-selectie VR1 Jan Hulzinga Tjerk Koops Ariff Hussainali Marcel Terpstra André Pranger Keepers Sen, JO17/JO19 Jelle Liekelema Keepers JO13/JO15 Keepers JO12 Hidde Ament Vacature Keepers JO9/JO10/JO11 Bert Haan Keepers MO17 en MO19 Vacature Keeper MO15 Keepers MO11 en MO13 Vacature Voetbalschool Hulptrainers voetbalschool Verzorger JO19-1 JO19-2 JO17-1 JO17-2 Jan Hulzinga sr/Andries de Jong Wiebe Jongsma (JO13-1), Eline Hulder (JO13-1), Sem Bouma (JO13-1), Yde Stel (JO13-1) Henk van Os Jan Mulder Marcel Terpstra John Ament Joey Tjeerdsma Verzorger gehele vereniging: De sportverzorging werd afgelopen seizoen verzorgd door Henk van Os. Op trainingsavonden van de senioren en bij wedstrijden van ONT 1 zorgde Henk voor de nodige bijstand. Verder werd er middels een inloopspreekuur samengewerkt met Fysiotherapie Smith. 6. Senioren en jeugd, resultaten en bijzonderheden Het weekend van 10/11 oktober 2020 was het laatste weekend dat er nog werd gevoetbald. Daarna werd vanwege corona de competitie eerst uitgesteld en daarna afgesteld. Voor het tweede seizoen op rij geen promotie of degradatie. De KNVB deed aan het einde van het seizoen dappere pogingen om wedstrijden voor de Regiocup te laten spelen. De aanvangsdatum werd steeds weer naar achteren geschoven vanwege coronamaatregelen. Voor de senioren ging de Regiocup uiteindelijk niet door. De jeugd speelde wel een aantal wedstrijden voor de Regiocup. Jeugdtoernooicommissie (JTC) De commissie bestond dit seizoen uit Paul Oostelbos, Eddy van der Let en Marie de Groot.. In de loop van het seizoen kwam Britt van der Laan de commissie versterken. Het toernooiseizoen begon in september met het inhalen van het (i.v.m. corona) uitgestelde schoolvoetbaltoernooi 2020. Op de agenda stonden verder het 'oliebollen toernooi' eind december voor de jongste jeugd categorieën, het Klaas Schriemer wintertoernooi voor JO13 t/m JO19 en het Girls Tournament in maart. Helaas maakte de coronasituatie dit alles onmogelijk. Ter compensatie werd op 3 juli wel een feestelijke seizoensafsluiting voor alle jeugdteams georganiseerd. ONT voetbalschool Op 2 september 2020 ging de voetbalschool weer van start o.l.v. Jan Hulzinga Sr. Net als vorig seizoen was dit op de woensdagmiddag van 16:00 - 16:45 uur. De opkomst bij de eerste voetbalschool was met 14 kinderen een prima opkomst! Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 28 Stefan Kuipers JO15-1 Wietze Klaver JO15-1 Sjirk Ament JO15-2 Desmond Westerhof JO13-1 Danny Hovenkamp JO13-2 Ate Breeuwsma JO13-3 Jesper Landman JO13-3 Marten Folkertsma JO12-1 Eddy van Geerestein JO12-1 Sytse Homsma JO12-2 Geert-Jan de Jong JO12-2 Ruben Westerhof JO12-3 Jarno de Vries JO12-3 Thomas Landman JO12-3 Franke Mulder JO11-1 Albert Wijma JO11-1 Wytze Jongsma JO11-2 Fred Heijkoop JO11-3 Sven Rietsema JO10-1 Saskia Koster JO10-2 Luuk Terpstra JO10-2 Jorn Paulusma JO10-3 Sven Rietsema JO10-3 Bertus Mientjes JO10-3 Klaas Kooistra JO10-4 Dennis van Wieren JO10-4 Rinke van der Duim JO10-4 Johan Tjeerdsma Thomas Landman JO9-1 JO9-1 JO9-1 JO9-2 JO9-2 JO8-1 JO8-2 Jorrit Ensing Ruben Westerhof Ruben Westerhof Eddy van der Let Eddy van der Let Ruben Westerhof MO19-1 Marco van de Vooren MO17-1 Henk de Vries MO17-2 Stefan Kuipers MO15-1 Sjoerd Riemersma MO15-1 Saskia Koster MO13-1 Wiebe Lindeboom MO13-1 Jan Posthumus MO11-1 Peter Hoekstra MO11-1 Mylena van Dijk

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Jan Hulzinga kreeg hulp van Wiebe Jongsma en Eline Hulder ( beide spelers toen uit de JO13-1). Na de herfstvakantie werd het assistent-trainersteam uitgebreid met Sem Bouma en Yde Stel ( ook beide JO13-1 spelers). Toen na een paar weken voetbalschool Hulzinga Sr. geblesseerd raakte aan zijn enkel werd de training een paar weken overgenomen door Anneke Jongsma en daar tot april door Eddy van der Let. Inmiddels kwamen er wekelijks zo’n 25 kinderen naar de voetbalschool. De groep kinderen wordt verdeeld in kleinere groepjes en per groepjes die langs de verschillende oefeningen gaan. Veelal bedacht door de assistent-trainers. Op 27 november werden de kinderen van de voetbalschool, de JO8 en JO9 tijdens hun training verrast met een bezoekje van Sinterklaas en enkele pieten! Wat een feest!! Na afloop kregen alle kinderen een zakje strooigoed en een klein cadeautje mee naar huis! Na de winterstop ging de voetbalschool op 2 maart 2021 weer van start o.l.v. Eddy van der Let, Wiebe, Eline, Sem, Yde en inmiddels had Gideon Oosterman (JO13-2) zich ook aangesloten bij de assistent trainers. De opkomst van kinderen is nog steeds geweldig, met zo’n 25 - 30 kinderen per keer. Opnieuw een trainerswissel. Wegen ziekte van Eddy nemen Fred Heijkoop (trainer JO12) en Desmond Westerhof ( trainer JO15) de training tijdelijk over. Omdat Eddy de voetbalschool niet meer kon combineren met zijn werk moet hij stoppen. Jan Hulzinga Sr. kwam halverwege april weer terug als trainer. Waar Hulzinga Sr. met 14 kinderen het seizoen begon was het aantal kinderen wat naar de voetbalschool komt inmiddels ruimschoots verdubbeld!! Ook zijn er na de winterstop een 6-tal spelers van de voetbalschool doorgestroomd naar de JO8 zodat we na de winterstop twee JO8 teams konden inschrijven voor de competitie! Eind mei kregen we , voor ons vrij onverwacht, de mededeling van Hulzinga Sr. dat hij de week daarop voor de laatste keer voetbalschooltraining zou geven. Hij werd tenslotte al 81 de week daarop en vond het tijd om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Wederom een uitdaging om een vervanger voor de laatste weken tot aan de zomerstop te vinden. Maar ook dat loste zich gelukkig vrij snel op! Andries de Jong, vader van Simm en Tomm de Jong, fanatieke voetbalschoolspelertjes, vonden we bereid om de laatste weken de functie van hoofdtrainer bij de voetbalschool op zich te nemen. Op woensdag 30 juni was er de seizoensafsluiting voor de voetbalschoolkinderen. Maar liefst 39 kinderen legden een spelletjesparcours af m.b.v. de trainers die daarbij ook nog werden bijgestaan de enkele MO17 speelsters! Na afloop van deze middag kregen de deelnemende kinderen nog een welverdiend voetbaldiploma gesigneerd door hun trainers mee naar huis! Technische Commissie (TC) In het afgelopen corona seizoen viel er niet veel te voetballen op de velden. Geen competitie maar gelukkig een fantastische jeugdcommissie die de jeugd bijna wekelijk heeft bezig gehouden. Bij de senioren mocht er in het voorjaar weer worden getraind door spelers jonger dan 27 jaar. De schade viel bij ONT enigszins mee daar bij de A en B selectie, op één uitzondering na alle spelers aan dat criterium voldeden. Vooral de A selectie was super gemotiveerd en trainde drie maal in de week waarvan de zaterdag training werd gebruikt om tegen elkaar te oefenen. Het derde toonde zijn creativiteit door een overeenkomst met de tennisclub te sluiten in de vorm van een tennisarrangement. Samenstelling Technische Commissie Peter Bakker Ed van Hunnik Uilke Jongsma – voorzitter, bestuurslid TZ – voorzitter SC – voorzitter JC (tussentijds gestopt) 8. Consul Consul was Gerk Kooi. Onze consul had (wederom) niet een heel druk seizoen. Met twee kunstgrasvelden werd het B veld (natuurgras) niet intensief ingeroosterd. 7. Seniorencommissie De Seniorencommissie bestond uit de volgende personen: Johan Feddema (voorzitter), Lolke Rozema en Ed van Hunnik (Technische zaken), Peter Bakker (Wedstrijdzaken/wedstrijdsecretaris) en Remco Hamstra (coördinatie scheidsrechters). Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 29

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 8. Jeugdcommissie Seizoen 2020-2021 was een bijzonder seizoen dat gekenmerkt werd door een versnippering in trainersfuncties, het stilleggen van de competitie en het opstarten van een alternatief zaterdagprogramma voor de jeugd. Daar tussendoor drie tussentijdse mutaties in de samenstelling van de commissie. Maar liefst 48 trainers en assistent trainers waren er aan de start van het seizoen beschikbaar voor 26 jeugdteams. Het lijkt een luxe, maar het was meer geboren uit nood. In verband met het beperkte aantal uren die trainers beschikbaar hebben. In ieder geval was het zo dat aan het begin van de competitie bij ALLE teams (één of meer) trainers voor de groep stonden. Dat is wel eens heel anders geweest, maar riep ook de vraag op of we voor kwantiteit moesten gaan of voor kwaliteit. Helaas werd de KNVB competitie in oktober i.v.m. corona stilgelegd om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Kort daarna ging bij ONT een alternatief zaterdagprogramma voor de jeugd van start. In eerste instantie voor een periode van zes weken omdat we dachten dat alles daarna weer normaal zou zijn. Uiteindelijk zou er in het seizoen 2020-2021 geen competitie meer gespeeld worden. Gelukkig mocht er door de jeugd nog wel getraind worden, en ook de ONT voetbalschool kon gewoon doorgaan. Het alternatieve zaterdagprogramma zou uiteindelijk 26 zaterdagen beslaan waarin onderlinge wedstrijden werden gespeeld. Daarnaast o.a. voetbalclinics door de A-selectie, een voetvolleytoernooi, speciale trainingen in de iSpace-hal, een 'expeditie robinson' programma en een keepersclinic/penaltybokaal. Ook werden gedurende vier weken de padelbanen in Oudega afgehuurd. Aan het eind van het seizoen gelukkig toch nog voetbal. Geen competitie, maar in juni een Regiocup waarbij (eindelijk) weer tegen andere clubs gespeeld mocht worden. Het seizoen voor de jeugd werd op zaterdag 3 juli onder een stralende zon afgesloten met een sport en spel spektakel met heel veel water. Dit seizoen hadden we te maken met het tussentijdse aftreden van achtereenvolgens voorzitter Uilke Jongsma (gezondheidsredenen), wedstrijdsecretaris Peter Bakker (zakelijke beslommeringen) en JO13-JO15 coördinator Douwe Douma (andere prioriteiten binnen ONT). Daarnaast moest ook de kersverse HJO Germ de Graaf zijn functie om gezondheidsredenen neerleggen. Vrijwilligerscoördinator Peter Weersma volgde Uilke op als (interim) voorzitter, terwijl Johanna Numan Douwe opvolgde. De functies van wedstrijdsecretaris (in normale omstandigheden de meest onmisbare functie) en HJO bleven vooralsnog onvervuld. Omdat er geen wedstrijden waren bleef dat zonder gevolgen. Het was echter wel een uitdaging om beide functies voor de aanvang van het nieuwe seizoen ingevuld te krijgen. Een grote opgave voor de jeugdcommissie bleek ook de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Omdat het onduidelijk was hoeveel leden zouden stoppen was er onzekerheid over het aantal teams voor het seizoen 2020-2021. Daarbij leken we af te stevenen op een achteruitgang met misschien wel 6-7 teams. Uiteindelijk bleek dit toch mee te vallen, en konden 23 jeugdteams bij de KNVB ingeschreven worden. Samenstelling jeugdcommissie seizoen 2020/2021 Mattie Vaatstra Aone Storm Douwe Douma Johanna Numan Erik Stel Peter Hoekstra JO17 en JO19 MO11, MO13 en MO15 Marco van de Vooren MO17 en MO19 Annemien v.d. Veen Secretariaat Peter Bakker Peter Weersma Wedstrijdzaken (tussentijds gestopt) Voorzitter a.i (tussentijds toegetreden) JO8, JO9, JO10 en het kaboutervoetbal JO11 en JO12 JO13 en JO15 (tussentijds gestopt) JO13 en JO15 (tussentijds toegetreden) Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 30

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 9. Vrijwilligerscommissie De vrijwilligerscommissie bestaat feitelijk al een paar jaar niet meer als commissie. Het werk wordt gedaan door de vrijwilligerscoördinator met hulp van een netwerk van (mede)vrijwilligers die kandidaten aandragen. Dat laatste was afgelopen seizoen maar heel beperkt mogelijk omdat er door de coronasituatie maar heel weinig mogelijkheden voor contact waren en veel vrijwilligerswerk stil lag. Het was daardoor ook onduidelijk hoeveel vrijwilligers voor het seizoen 21/22 beschikbaar zouden zijn. Een trend die al een paar jaar zichtbaar is, is dat vrijwilligers zich minder willen binden aan vaste ver-plichtingen, en voor zover ze dat wel willen, daar minder tijd aan willen/kunnen besteden. Dit resulteerde in een versnippering van functies. Twee (soms drie) trainers en twee (soms drie) leiders per team die hun functie in ‘deeltijd’ verrichten was daardoor eerder regel dan uitzondering. Hoogtepunt van de vrijwilligersactiviteiten was afgelopen seizoen de organisatie van een ‘alternatief zaterdag programma’ voor de jeugd. De regie hiervan lag in handen van een ‘ad hoc werkgroep’ bestaande uit Jeen Visser, Uilke Jongsma, Erik Stel en Peter Weersma. Zij zochten mensen aan om de verschillende programmaonderdelen te organiseren. 10. Redactiecommissie Het bestuur besloot in maart 2020 dat Wel en Wee in geprinte vorm geen bestaansrecht meer had in het digitale tijdperk. Voorlopig blijft Wel en Wee wel bestaan, maar dan in digitale (PDF) vorm. In het seizoen 2020/2021 werd Wel en Wee twee keer in digitale vorm uitgebracht. In juni 2020 en december 2020. De redactiecommissie bestond uit de redactieleden Johan Feddema, Sjouke Walinga, en Gosse-Jorrit Kooistra. 11. Internetcommissie Bezoekersaantallen Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 totaal jaar 141.331 146.232 148.240 148.628 150.900 153.768 143.568 126.081 123.925 124.054 107.858 2021 (tot en met week 45) 72.547 gemiddeld per dag 383 400 406 407 413 421 393 345 340 340 290 242 Ook voor de site is het corona-effect zichtbaar. De eerste helft van het jaar geen voetbal, minder nieuwtjes, minder bezoeken. ONT gebruikt ook Facebook en (in mindere mate Twitter) als communicatiemiddel. De site en Facebook vullen elkaar prima aan en gezamenlijk wordt een breed ONT publiek bereikt. 12. Activiteitencommissie Helaas is het niet gelukt om vervangers te vinden voor de leden van de activiteitencommissie die vorig seizoen gestopt zijn. Omdat veel ‘vaste activiteiten’ wegens de coronasituatie geen doorgang konden vinden, was dit afgelopen seizoen echter geen probleem. De jaarlijkse sinterklaasviering kon (in aangepaste vorm) gelukkig wel doorgang vinden door de inzet van Tjeerd Leistra, de kantinecommissie en een aantal moeders (Marie de Groot, Maaike de Vries, Minke Wiersma, Bonnie Alberda en Mattie Vaatstra) met hulp van een zestal MO17 speelsters. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 31

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 13. Commissie ONT Autobedrijf Wilkens seniorentoernooi Vanwege corona heeft ook dit toernooi helaas geen doorgang kunnen vinden en derhalve is de commissie niet actief geweest. 14. Commissie gebouwen en velden Geen gegevens van bekend. 15. Sponsorcommissie, commissie Vrienden van ONT Geen gegevens van bekend. 16. Kantinecommissie De kantinecommissie bestond uit vijf leden met operationele taken (personeelsplanning, inkoop- en voorraadbeheer, assortimentsbeheer en onderhoud). Dit waren Folkert Wilkens (kantinebeheerder), Menno Tjeerdsma (assistent kantinebeheerder) en leden Gea Reitsma, Janna Atsma en Paula Uuldriks. Andere leden waren bestuursleden Jeen Visser (algemene zaken en aansturing NadZ) en Peter Weersma (personeelszaken) Door Corona was de kantine weinig open in dit voetbalseizoen. Er zijn plannen gemaakt voor renovatie van de keuken. 17. Kledingcommissie en materiaalbeheer Geen gegevens van bekend. 18. Grote Clubactie De opbrengst van de Grote Club Actie voor seizoen 2020-2021 bedroeg ruim € 2.314,-- netto. De opbrengst van de Grote Club Actie wordt zoveel mogelijk gebruikt voor jeugdactiviteiten. 19. Stichting Beheer Clubhuizen Bestuursleden: KC Bettie Elverdink (voorzitter) en Remco van de Heide (Secretaris) en vanuit ONT Monique Terpstra (penningmeester) en Tom Vink (algemeen bestuurslid) Mede door Corona is de stichting maar 2x bij elkaar gekomen, waarvan 1x voor het beoordelen of de statuten nog passen bij de huidige werkzaamheden en afspraken van de stichting. Dit is zo. Er worden steeds meer zaken efficiënt ingeregeld, waardoor het stichtingsbestuur heeft besloten om in principe 1x per jaar te vergaderen. Vooraf aan die vergadering zullen de cijfers doorgenomen worden door een kascommissie. 20. Supportersvereniging Het bestuur van de SV wordt gevormd door voorzitter Mattie Jongsma, penningmeester Kirsten van Halem, secretaris Cornelie de Haan en Grietje de Hoo, Margriet Jager en Robert de Hoo (alle drie algemeen lid). Daan Posthumus stopte na vele jaren als penningmeester. 21. Commissie benoeming ereleden en leden van verdienste Geen gegevens van bekend. Opeinde, datum ALV Secretaris: Trienke de Jong Algemeen bestuurslid: Sjouke Walinga Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 32

jeeNiNGA de rooy Ad Autobedrijf Welkom bij AD Autobedrijf Jeeninga! Een nieuwe naam, vertrouwde service! Onderhoud. Reparatie. Diagnose. UW AUTO WEET WAAROM! APK keuringen. Autoruiten. Schadebemiddelingen. Inbouw accessoires. Uitlaten Banden Accu’s Garijperwei 2 9216 VK Oudega (SM) T. 0512 - 37 17 77 F. 0512 - 37 23 60 E. baukejeeninga-autos@upcmail.nl I. http://jeeninga.adautobedrijf.nl klus-bedrijf T. Zwama Nijega Voor alle voorkomende werkzaamheden in en om het huis, kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte. Tel: Fax: Mob: 0512 - 37 12 97 0512 - 37 26 94 06 - 15 68 29 31 E-mail: info@tzwama.nl Elinga Mode BV Zuiderbuurt 30 9203 CX Drachten Telefoonnummer: 0512 - 51 22 87

Postmus Techniek Uw installateur in: ; Elektrotechniek ; Gas & Waterinstallaties ; Sanitair ; Centrale verwarming ; Zink & Dakwerk Postmus Techniek Sânbuorren 47 9216 VB Oudega Tel/Fax: 0512 - 47 19 56 Mobiel: 06 12 97 87 85 Bakkerij De Vries Bakkers sinds 1889 Buorren 21 Oudega (Sm) Tel. 0512-371366 - Bij 10 broden (diverse soorten) 15 % korting - Proef onze overheerlijke Oranjekoek en Slagroomtaarten - Iedere week diverse aanbiedingen (zie reclame winkel) Alles uit eigen Bakkerij

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Vernieuwde statuten en vernieuwd Huishoudelijk reglement Statuten De statuten van onze vereniging zijn sterk verouderd. De statuten dateren van 23 oktober 1995. De vernieuwde statuten, op basis van de modelstatuten van de KNVB, zijn goedgekeurd door de KNVB en moeten nu nog worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ONT. Na goedkeuring door de ALV moeten de statuten nog notarieel worden vastgelegd. Statuten en de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) Deze wet werd op 1 juli 2021 van kracht. De (WBTR) is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het wettelijk vastleggen van taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid volgt op incidenten en wantoestanden bij grote scholengemeenschappen en woningcorporaties. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Ook ONT moet aan de WBTR voldoen. De uitvoeringsorganisatie WBTR IVBB (IVBB = Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen) hielp de verenigingen daarbij met een stappenplan. Met het doorlopen van het stappenplan word je (als je aan alle stappen voldoet) ‘WBTR proof’. ONT heeft het stappenplan doorlopen, voldeed aan alle stappen en is daarmee ‘WBTR proof”. Statuten v.v. ONT Opeinde Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd voetbalvereniging ONT (Opeinde, Nijega en de Tike), hierna te noemen: ”de vereniging”. De vereniging werd opgericht op 1 juni 1962. 2. Zij heeft haar zetel in Opeinde (gemeente Smallingerland) 3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 4. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Groningen. Artikel 2 - Duur 1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 3. De vereniging werd opgericht op 1 juni 1962. Artikel 3 - Doel 1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 35 De nieuwe wet vereist dat een bepaald artikel in de statuten wordt opgenomen (bij ONT is dat artikel 12 lid 2). In de modelstatuten van de KNVB is daar al in voorzien, dus ook in de nieuwe statuten van ONT. Huishoudelijk reglement Waar de datum van de statuten nog kon worden vastgesteld, is dat voor het Huishoudelijk reglement (HR) niet te achterhalen. Behalve één zekerheid: zéker (veel) ouder dan 1995. Het werd dus de hoogste tijd ook het HR te vernieuwen. Dat is nu gebeurd waarbij gebruik is gemaakt van het model HR van de KNVB. Met hier een daar een ONT sausje er over. Het nieuwe ONT HR is door de juridische afdeling van de KNVB goedgekeurd. Goedkeuring nodig door de Algemene Ledenvergadering (ALV) van ONT Om de vernieuwde ONT staturen en het vernieuwde ONT HR notarieel vast te kunnen laten leggen, is goedkeuring nodig door ALV van ONT. Deze goedkeuring is in de agenda van de ALV opgenomen. Hieronder volgen de vernieuwde ONT statuten en het vernieuwde ONT HR. Sjouke Walinga Coördinator vernieuwing ONT statuten en ONT HR

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB); b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen; c. zelf evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren; d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen. 3. Tevens tracht de vereniging invulling te geven aan haar sociaal-maatschappelijke functie. Dit uit zich onder andere in: a. het bevorderen van sociale integratie voor jong en oud; b. het stimuleren van goede omgangsvormen en waarden en normen als sportiviteit, respect en verantwoordelijkheid dragen. 4. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Artikel 4 - Lidmaatschap 1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 2. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de KNVB, kunnen lid zijn van de vereniging. 3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie de KNVB het lidmaatschap heeft beëindigd. 4. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, evenals voor al degenen die in de vereniging een functie bekleden, het lidmaatschap van de KNVB aan te vragen. 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. 6. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde. 7. Op voorstel van de voorzitter van het Algemeen Bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat “lid van verdienste” of “erelid” verlenen. 8. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze. Artikel 5 - Rechten en verplichtingen 1. De vereniging en de KNVB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de KNVB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen. 2. Het bestuur van de KNVB kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene ledenvergadering van de KNVB het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen tegenover derden aangaan, voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen in deze statuten of die van andere reglementen van de vereniging en de KNVB. 3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging. 4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur. 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen. 6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 7. De leden zijn gehouden: a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; evenals van de door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, naast de voorschriften van de KNVB; Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 36

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; c. de belangen van de vereniging en/of de KNVB en/of haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden. Artikel 6 - Straffen 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen. 3. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad. 4. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid 2 te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen. Daarbij is het bestuur bevoegd om, naast een straf opgelegd door de KNVB een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. 5. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd: a. berisping; b. schorsing; c. ontzetting uit het lidmaatschap (royement); d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal wedstrijden; e. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; f. geldboete. 5. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk of via mail aan het lid mededeling gedaan. 6. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 7. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 8. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 9. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief of mail met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. 10. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste die bedragen die vooraf door het bestuur zijn vastgesteld. 11. Een lid kan tegen een straf opgelegd door het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep dient binnen één maand na het opleggen van de straf, kenbaar te worden gemaakt middels aangetekend schrijven aan de secretaris van de vereniging. Gedurende de beroepstermijn blijft de opgelegde straf in werking, tenzij het bestuur anders bepaald. Artikel 7 - Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; b. door opzegging door het lid; c. door opzegging door de vereniging; Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 37

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6; 2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 4. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: a. in de gevallen in de statuten genoemd; b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen; c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 5. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. 6. Een opzegging in strijd hiermee doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 7. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen; c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 8. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen. 9. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. Artikel 8 - Donateurs 1. De vereniging kent naast leden donateurs (ondersteunende leden, zonder stemrecht). 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Artikel 9 - Geldmiddelen en contributie 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributies van de leden; b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; c. subsidies, giften en andere inkomsten. 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 38

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 3. Degene, aan wie het predicaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie. 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. Artikel 10 - Kostenvergoedingen Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB te stellen normen en waarden. Artikel 11 - Bestuur 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering 2. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. 3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste vijf meerderjarige leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht. 4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 5. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - in het clubblad, door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel van een bericht op de website van de vereniging - mededeling aan de leden. 6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 7. De vereniging is gehouden een verzekering af te sluiten om de bestuursaansprakelijkheid af te dekken. 8. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 9. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap; b. door bedanken. Artikel 12 - Bestuursbevoegdheid 1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste drie vervangende bestuursleden aan. 3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 39

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 6. Het bestuur behoeft eveneens de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het besluiten tot het aangaan van investeringen, wanneer deze het bedrag van € 25.000,(netto investering door ONT, exclusief subsidies, giften e.d.) te boven gaan. Artikel 13 - Vertegenwoordiging 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 2. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met een ander bestuurslid. 3. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 5. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 12 lid 5 bedoelde handelingen. 6. De vereniging wordt op de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de reglementen van de KNVB bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen. Artikel 14 - Rekening en verantwoording 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 3. De onder 2 bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 4. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 5. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. 6. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 7. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. 8. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren. Artikel 15 - Besluiten van organen van de vereniging 1. De organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 40

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 2. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 4. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd. 5. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 6. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging. 7. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. 8. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6; c. wegens strijd met een reglement. 9. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 6 wordt gedoeld. 10. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarover is geïnformeerd. 11. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 8 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. Artikel 16 - Algemene vergaderingen 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling op de website, of een mededeling in het clubblad of door een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht. In alle gevallen met gelijktijdige vermelding van de agenda. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 41

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad of huis-aan-huisblad. De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 6. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; b. Jaarverslag van het bestuur; c. Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; d. Verslag van de kascommissie; e. Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij behorende toelichting; f. Vaststelling van de contributies; g. Vaststelling van de begroting; h. Benoeming bestuursleden; i. Rondvraag. Artikel 17 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. 2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt. De notulen worden in het clubblad en/of op de website van de vereniging gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. Artikel 18 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering 1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. 2. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering. 3. In afwijking van het onder 2. bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld. 4. Ieder lid vanaf 16 jaar is stemgerechtigd, met in achtneming van artikel 6 lid 7. Leden jonger dan 16 jaar zijn niet zelf stemgerechtigd, maar kunnen hun stemrecht door hun wettelijke vertegenwoordiger laten uitoefenen. Deze wettelijke vertegenwoordigers hebben daartoe het recht van toegang tot de algemene vergadering. 5. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 6. Ieder lid vanaf 16 jaar is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 16 jaar en ouder. Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd .De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen. 7. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd. 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 9. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 10. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 42

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 11. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 12. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: a. blanco uitgebracht zijn; b. op enigerlei wijze ondertekend zijn; c. iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of d. andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. 13. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing. Artikel 19 - Elektronisch stemmen 1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. 2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. 3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Artikel 20 - Statutenwijziging 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. Een oproeping geschiedt zoals is vastgelegd in artikel 16 lid 3. 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór vergadering kennis gegeven aan alle leden door middel van publicatie op de website, of in het clubblad of door een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht. 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad en/of op de website van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd. 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen. 7. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van de vereniging. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 43

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Artikel 21 - Fusie 1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 20 lid 1, 2 en 4 van overeenkomstige toepassing. 2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. Artikel 22 - Ontbinding en vereffening 1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 20 lid 1 en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. 2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). 3. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledenvergadering. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 4. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. 5. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars. 6. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. 7. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt. 8. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van de KNVB. 9. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 10. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Artikel 23 - Reglementen 1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. 2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de KNVB. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging Opeinde, datum Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 44

Heerlijk genieten! Sloep varen in de Alde Feanen of door de grachten van Leeuwarden? Kijk voor meer suggesties en leuke arrangementen op de site: www.aldefeanen.com Daghuur tot 21.00 uur! Alde Feanen verhuur De Stripe 22, Earnewâld. Reserveren: 0511 - 53 92 15 of 06 - 44 37 89 89 info@aldefeanen.com Ulbe en Mirjam Postma heten u van harte welkom. Tapijt Laminaat Gordijnen Showroom Sânbuorren 1 Oudega Jaloezieën Zonwering Mobiel: 06 -121 80 548

www.vvont.nl Elke dag ONTnieuwtjes en nog veel meer!

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 HUISHOUDELIJK REGLEMENT v.v. ONT Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging ONT (Opeinde, Nijega De Tike) , hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 1 juni 1962 en is gevestigd te Opeinde. 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte. Artikel 2 - Leden a. De vereniging bestaat uit: - actieve leden, deze zijn onder te verdelen in pupillen, junioren en senioren - niet speldende leden - kaderleden - leden van verdienste - ereleden b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt. c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. e. Niet spelende leden zijn leden met stemrecht en steunende ‘leden’ die er voor gekozen hebben formeel lid te worden van de vereniging en de KNVB om zodoende stemgerechtigd te kunnen worden. f. Kaderleden zijn niet spelende leden die vanwege de functie die zij binnen de vereniging vervullen lid moeten zijn van de vereniging en de KNVB g. Leden van verdienste en ereleden worden in het volgende artikel gedefinieerd. Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden 1. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging op voordracht van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden. 2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen. 4. Voordracht aan het bestuur van te benoemen leden van verdienste en ereleden geschiedt door de commissie ‘Benoeming leden van verdienste en ereleden’. Artikel 4 - Donateurs 1. De vereniging kent naast leden donateurs. 2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 47

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Artikel 5 - Het lidmaatschap 1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de secretaris of ledenadministratie te verstrekken aanmeldingsformulier, dan wel door het invullen en versturen van een aanmeldingsformulier via de website van de vereniging. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. 2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan of worden door automatische incasso geïncasseerd. 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB. Artikel 7 - Rechten en plichten van leden Buiten de verplichtingen in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten. 1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement in te zien. 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. 3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen voor zover de statuten dit toestaan. 4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald. 5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend. 6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres. 7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie. 8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB. Artikel 8 - Straffen 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald. 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen. Artikel 9 - Clubkleuren Het sporttenue van de vereniging bestaat uit: a. Shirt: geel/zwart b. Broek: zwart c. Kousen: geel/zwart Artikel 10 - Bestuur 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen: a. de algemene leiding van zaken; b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten; c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen; d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 48

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 3. De voorzitter heeft de volgende taken: a. Geeft leiding en houdt toezicht op het verenigingsleven. b. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, het huishoudelijk reglement en verder alle regelingen en bepalingen. c. Hij is officieel woordvoerder van de vereniging. d. Hij leidt de vergaderingen en stelt de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijzigingen aan te brengen. e. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze wederom te hervatten indien 1/3 van de ter Algemene Ledenvergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. 4. De secretaris heeft de volgende taken: a. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratie van de vereniging. b. Het secretariaat is belast met de notulering van de vergadering. c. Alle uitgaande stukken worden door hem, namens de vereniging, ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. d. Hij beheert het verenigingsarchief. e. Hij brengt jaarverslag uit op de Algemene Ledenvergadering. 5. De penningmeester heeft de volgende taken: a. Hij beheert alle geldmiddelen van de vereniging; hiervoor is hij persoonlijk verantwoordelijk. b. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en overige bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en de schulden van de vereniging direct kunnen worden gekend. c. Gelden die niet nodig zijn voor lopende zaken worden door hem belegd, overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. d. Hij draagt zorg dat de boeken van bij andere commissies in omloop zijnde financiële zaken regelmatig worden gecontroleerd. 6. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, eventueel met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo vaak als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dat wensen. 7. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 8. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. 9. Het bestuur kan voor de uitvoering van taken gebruik maken van commissies. Benoeming van commissieleden geschiedt door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering (zie ook artikel 14). Artikel 12 - Bestuursverkiezing 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de Algemene Ledenvergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. 4. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert. Artikel 13 - Kascommissie 1. Conform artikel 14 lid 4 van de statuten worden door de Algemene Ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd. 2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 49

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt op de Algemene Ledenvergadering verslag uitgebracht aan het bestuur. 4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. Artikel 14 - Overige commissies 1. Ter uitvoering van taken kan het bestuur of de Algemene Ledenvergadering commissies instellen. 2. De vereniging kent onder meer de volgende commissie: a. jeugdcommissie b. seniorencommissie c. technische commissie d. activiteitencommissie e. PR commissie f. websitecommissie g. redactiecommissie h. vrijwilligerscommissie i. kantinecommissie j. kleding- en materialencommissie k. commissie gebouwen en velden l. commissie ‘benoeming leden van verdienste en ereleden’ 3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt door het bestuur. 4. Het bestuur of de Algemene Ledenvergadering kan de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie(s) in een instructie vastleggen. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement. 5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten. 6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur, tenzij in de instructie of statuten anders is bepaald. Artikel 16 - Contributie 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Artikel 17 - Kostenvergoedingen Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden. Artikel 18 - Gebouwen van de vereniging 1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. 2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. 3. Het bestuur is bevoegd (binnen bestaande wet- en regelgeving), één of meer voor gebruik van de leden bestemde onderdelen van de accommodatie voor bijzondere doeleinden te reserveren of te verhuren. Artikel 19 - Wedstrijden 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider/trainer van het desbetreffende team. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 50

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur of een daartoe aangewezen commissie. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur. 3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen. 4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider. 5. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging in te schrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend. Artikel 20 - Aansprakelijkheid van de leden 1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond. 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 21 - Representatie Bij zogenaamde ‘lief en leed’ gebeurtenissen worden namens de vereniging attenties verstrekt of op andere wijze aandacht geschonken. Het bestuur en/of jeugdcommissie neemt hiertoe actie. Voorwaarde is dat het bestuur en/of jeugdcommissie tijdig van de gebeurtenis in kennis wordt gesteld. Het bestuur kan de representatie in een notitie nader uitwerken. Bij ‘lief en leed’ gebeurtenissen valt te denken aan langdurige blessures, ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis; bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind. Artikel 22 - Het clubblad Het clubblad 'Wel en Wee van ONT' verschijnt een aantal malen per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Artikel 23 - Sponsoring Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten. Artikel 24- Wijziging van het huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. 2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan of op de website gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. Artikel 25 - Slotbepalingen 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. 2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. 3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na bekendmaking van de tekst van het reglement. 4. In alle gevallen waarin de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur. Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging Opeinde, datum Algemene Ledenvergadering Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 51

HOOFDSPONSORS - schilderen - lassen - timmeren - montage - en meer Oudega. 06 - 21 60 31 33 www.louwwobbes-allroundvakman.nl

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Van de ledenadministratie Nieuw, mutaties en bedankt vanaf januari 2021 Nieuw Jurre Fennema Mats van Ginkel Timo van der Iest Jarno Koenen Vera Smit Jesper Ybema Marco Wijnsma Dion Luinge Jelke Mulder Bas Amishi Shabani Ricardo Venema Tess de Leeuw Rinse Welfing Joris Welfing Marick Boersma Fin Niesing Julia Heddema Luc Kampstra Jens Bremer Anneke Welling Aron Westerhof Rebekka de Vries Yalenka Veenstra Jeffrey Veenstra Jorn Voordewind Jesper Rijpma Steven Mientjes Mike Hoekstra Karst van Dijk Fleur Buijsse Dycke Hoekstra Simm de Jong Levi de Boer Gynt Bulstra Seth Samplonius Daniel Oosterloo Merijn van der Sluis Sterre de Boer Gracia Bojic Ivar Boerema Niels de Jong Tjardo Woudwijk Daniël Elzinga Eddie Schaap Robin Snapper Lieke de Jong Rick Ossendrijver Pim Laverman Jeroen Kropman Marijn Weening Jesper Weening Gerben Nicolai Teun Been Charlotte Rittersma Drachten Oudega Drachten Drachten Drachten Nijega Opeinde Opeinde Garijp Drachten Opeinde Oudega Opeinde Opeinde Opeinde Opeinde Drachten Opeinde Drachten Oudega Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Opeinde Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten De Tike Drachten Drachten Drachten Opeinde Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Oudega Nijega Drachten Opeinde Drachten Drachten Drachten Opeinde Drachten Categorie JO7 JO8 JO7 JO9 MO19 JO8 Senior JO11 JO9 JO17 JO13 MO11 JO8 JO6 JO13 JO7 MO11 JO12 JO6 MO15 JO13 Dames senior MO11 JO7 JO7 JO7 JO7 JO6 JO8 MO11 MO7 JO7 JO12 JO18 JO7 JO7 JO8 MO13 MO9 JO8 JO14 JO8 JO9 JO8 JO15 MO15 JO12 JO13 Senior JO14 JO11 JO16 JO11 MO15 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 52

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Wessel Meijer Raymon Nobach Dewin de Jong Sietse de Vries Richard ten Doornkaat Dani Raap Tiemen Boonstra Lynn Bolwijn Christina Pruiksma Berend Been Jesse Edens Jelte Lamsma Yara Koster Martijn Dijkstra Sylvia Pruiksma Daan Hofman Jilmar Wijnsma Eswin Wijnsma Jorrit van der Veen Dion Smits Peke Cruiming Jurre van Houten Nessa van der Wal Thijmen Ritskes Lenn-Tygo de Boer Lucas Bosgraaf Foke van der Veen Christiaan Bosma Doutzen Bouma Mutatie Aukje van der Kooi Froukje Riemersma Derek Andringa Jurrien Mol Jan Jasper Noordenbos Tseard Vriezema Jan Reitzema Bedankt Benjahmin Jobben Tom Banning Lucas Bosgraaf Bart de Groot Max Banning Gea van der Bij Marieke Riemersma Tim Haitel Naomi Ros Roelof Wijmenga Silke Kielstra Morris Veenstra Wiemer Renkema Johannes Hoekstra Mariska de Rijk Esmae Bies Aukje Borger Pim Laverman Drachten Drachten Oudega Drachten Drachten De Tike Drachten Drachten Oudega Opeinde Drachten Drachten Drachten Drachten Oudega Drachten Drachten Drachten Oudega Groningen Oudega Opeinde Oudega Drachten Opeinde Drachten Drachten Drachten Drachten Nijega Drachten Opeinde Nijega Nijega Nijega Drachten Drachten Opeinde Drachten Drachten Opeinde De Tike Opeinde Drachten Drachten Oudega Opeinde Drachten Drachten Opeinde Drachten Eastermar Sumar Drachten Senior Senior JO11 JO17 Senior JO8 JO19 MO11 MO19 JO13 JO11 JO11 MO17 Senior MO17 JO9 JO14 JO16 JO13 Senior JO13 JO12 MO15 JO8 JO11 JO16 MO15 Senior MO15 trainings>ondersteunend trainings>ondersteunend Spelend>trainingslid Trainings>ondersteunend Spelend>trainingslid ondersteunend>traininglid Spelend>trainingslid JO11 Senior JO15 Senior JO17 MO19 MO19 Senior MO11 JO12 Dames senior JO15 JO15 JO19 MO17 MO19 Dames senior JO12 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 53

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Tieme de Boer Famke Schuil Jelmer Brinksma Jesper Vollema Willeke Kooistra Jogchum Wobbes Daan Posthumus Ezra Doornbosch Anna-Rieke Kielstra Boudewijn Oostelbos Erik de Jong Lennert Bijker Jarno Dalm Jochem Kooistra Nico de Jong Ties van der Veen Hugo Smith Silke Bron Dean Wolbers Kira Poelman Jannita van Zonneveld Myrthe Fennema Jurre Fennema Fabian Brink Sytze Pool Annabaukje Jacobi Marije Venema Jaco Hoeksma Irving Veenstra Roan Akkerman Doeke Mulder Bryan Postma Rens van der Voorn Karlijn Slob Tjitske Trijntje de Jong Roelof Kooistra Jurre Riemersma Jasper van der Veen Mari-Lou Klaver Chris Hiemstra Benthe Bosma Jochem Kooistra Willem Dijkstra Linde Poelman Miriam de Hoo Gynt Bulstra Gerryt Mulder Jurjen van der Lei Fleur Adema Kim van der Galiën Tessa Kuipers Merel Kuipers Hessel Riemersma Daan Posthumus Klaas Jonkman Edwin Douma Opeinde Drachten Opeinde Drachten Drachten Oudega Drachten Drachten Opeinde Oudega Drachten Drachten Drachten Opeinde De Tike Rottevalle Opeinde Drachten Drachten Opeinde Nijega Drachten Drachten Drachten Oudega Nijega Drachten Nijega Drachten Opeinde Opeinde Opeinde Drachten Ureterp Sumar Nijega Drachten Opeinde Drachten Opeinde Oudega Nijega Heerenveen Drachten Opeinde Drachten Opeinde Opeinde Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten Drachten JO13 MO15 JO15 JO18 Trainingslid Senior JO15 JO12 Dames senior JO11 JO16 JO12 JO15 Senior Senior JO17 JO11 MO11 JO10 MO19 Dames senior MO11 JO7 Senior JO19 MO19 Dames senior JO14 JO16 JO17 JO17 JO8 Senior MO15 MO19 JO13 JO12 Senior MO17 Senior MO13 Senior Senior MO17 MO19 JO19 Senior JO11 MO19 MO19 MO19 MO19 Senior Senior Senior JO17 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 54

Komt hier uw advertentie? Bel met de reclamecommissie. Voor telefoonnummers, zie pagina 1 van Wel en Wee. Herenweg 58, 9262 SH Sumar • Riethandel • Rietmatten • Rietsnijden • Uilenborden Telefoon 0512 - 37 26 31 Fax 0512 - 37 16 14 Mobiel 06 - 53 98 33 76 E-mail info@ jellebatema.nl www.jellebatema.nl

meubelen slaapkamers vloerbedekking raamdecoratie Folgersterloane 56 Drachtstercompagnie tel. (0512) 34 04 40 maandags gesloten

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Contributieregeling en kledingfonds seizoen 2021/2022 Contributie en kledingfonds per 1 juli 2021 (jaarlijkse indexering per 1/7 met 3%) 20,55 categorie  senioren  junioren O14 t/m O19  pupillen O7 t/m O13  trainingslid  ondersteunend lid  3e lid en meer uit één gezin  kledingfonds jeugd  kledingfonds senioren  waskosten heren senioren 16,68 14,43 10,18 6,78 per maand € (*) per half jaar € 123,28 100,09 86,61 61,06 40,71 per jaar € 246,55 200,19 173,21 122,12 81,42 66,99 13,62 27,48 19,57 Senioren (drie loten) en jeugdleden (twee loten) nemen verplicht loten af voor de Grote Clubactie. In oktober van ieder jaar wordt hiervoor met automatische incasso een extra bedrag afgeschreven. De lotnummers staan op het rekeningafschrift. 1. Betaling (*) Per maand U machtigt v.v. ONT maandelijks uw contributie af te schrijven. Meer informatie bij de penningmeester. 2. Contributie en einde lidmaatschap Opzegging mogelijk per 1-7 (opzegtermijn 1 maand). Contributie blijft verschuldigd tot de opzegdatum (1-7). Per jaar De contributie per jaar wordt geïncasseerd in augustus. Per half jaar De contributie per half jaar wordt geïncasseerd in augustus en januari. Hoe opzeggen? Schriftelijk of per e-mail opzeggen bij de ledenadministratie (zie pagina 1). Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk. 3. Betalingsmogelijkheden v.v. ONT Rabobank Drachten e.o. Rekeningnummer NL22RABO 0309 0245 87 Trainingstijden seizoen 2020/2021 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 57

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Op de middenstip (nummer 390) 1. Naam 2. Woonplaats 3. Leeftijd 4. Partner 5. Kinderen 6. Beroep 7. Hobby's 8. Televisie 9. Muziek 10. Beste film 11. Lezen 12. Eten 13. Drinken 14. Vrouw 15. Heerenveen of Cambuur 16. Ajax of Feyenoord 17. Elftal of functie(s) bij ONT 18. Tip voor ONT bestuur 19. Vakantie 20. Toekomst 21. Bewonde¬ring 22. Grootste ergernis 23. Scheidsrechters 24. Nooit meer doen 25. Beste eigenschap 26. Slechtste eigenschap 27. Goede herinneringen aan 28. Slechte herinneringen aan 29. Graag ontmoeten 30. Ik wil ooit nog eens 31. Minpunt bij ONT 32. Pluspunt bij ONT 33. Als voorzitter van ONT zou ik 34. Lijfspreuk 35. Ambitie als voetballer 36. Favoriete nummer: 9 of 10 37. Afvallen 38. Lelijke goal of mooie assist 39. Holland Casino of Unibet 40. Oktoberfest of dorpsfeest? 41. Kunstgras of natuurgras 42. www.vvont.nl 43. Tip voor Wel en Wee 44. Volgende "Middenstip" (*) Noël Mulder Oudega 23 Jaar Geen Geen Logistiek teamleider Sport en gezelligheid met vrienden Voetbal Inside Voornamelijk Rock en Rap The Godfather Geen interesse Italiaans Koffie, Water en bier Goed voor de sfeer Heerenveen Heerenveen A-Selectie Kleinere wedstrijdshirts Zonvakantie en wintersport Succesvolle onderneming Conor McGregor Onrecht Respect Fiets huren op Ameland Stressbestendig Beetje chaotisch Promotie naar de hoofdklasse Hoofdklasse Mark Cuban Kampioen worden met de A-Selectie Geen Gezelligheid Ongeschikt zijn There is always room at the top Alleen maar beter worden 9 Niet meer ;) Mooie assist Unibet Dorpsfeest Kunstgras Vertrouwd Lekker mee doorgaan Thimo Bouma Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 58

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Bouw terrasoverkapping Al jaren wordt er in en vóór de kantine de wens uitgesproken om op het terras ‘onder dak’ te zitten. Dus wat zou het een uitkomst zijn om bijna altijd buiten te kunnen zitten en niet bij de eerste bui naar binnen te hoeven vluchten. Het bestuur van ONT deed onderzoek naar de mogelijkheden maar stuitte als snel op prachtige veranda’s tegen prachtige maar onhaalbare prijzen. Onbetaalbaar dus onverantwoord zeg maar. Het idee c.q. de wens bleef echter pruttelen in vele hoofden, ook bij de Nieuwe Oude Toppers (NOTters). Uiteindelijk ging er een voorstel vanuit de NOTters naar het bestuur en dat werd goedgekeurd. ‘Projectleider’ Engbert Jongsma zette daarna een traject in werking van brainstormen tot en met de realisatie. Onze club betaalt alleen het materiaal en, mooier kan een voetbalclub het natuurlijk niet treffen, de NOTters voerden in hun vrije tijd volledig kosteloos de realisatie uit. Op donderdag 21 oktober ging de eerste schep in de grond en op vrijdag 19 november werden de glaspanelen geplaatst en was de overkapping glasdicht. Wat rest is werkzaamheden om het geheel af te maken. Zo zullen nog heaters worden geplaatst en verlichting worden aangebracht. De NOTters deden het met veel plezier! Nieuwe Oude Toppers ONT Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 59

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 60

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 61

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 62

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Op de middenstip (nummer 391) 1. Naam 2. Woonplaats 3. Leeftijd 4. Partner 5. Kinderen 6. Beroep 7. Hobby's 8. Televisie 9. Muziek 10. Beste film 11. Lezen 12. Eten 13. Drinken 14. Vrouw 15. Heerenveen of Cambuur 16. Ajax of Feyenoord 17. Elftal of functie(s) bij ONT 18. Tip voor ONT bestuur 19. Vakantie 20. Toekomst 21. Bewondering 22. Grootste ergernis 23. Scheidsrechters 24. Nooit meer doen 25. Beste eigenschap 26. Slechtste eigenschap 27. Goede herinneringen aan 28. Slechte herinneringen aan 29. Graag ontmoeten 30. Ik wil ooit nog eens 31. Minpunt bij ONT 32. Pluspunt bij ONT 33. Als voorzitter van ONT zou ik 34. Lijfspreuk 35. Droech as wiet 36. Walking football as de hûn útlitte 37. Flesjes of tapbier 38. Voor of achter de bar 39. ONT kantine 40. Oktoberfest of dorpsfeest? 41. Kunstgras of natuurgras 42. www.vvont.nl 43. Tip voor Wel en Wee 44. Volgende "Middenstip" Folkert Wilkens Opeinde 58 Kirsten Anita, Manouk en Henk Chauffeur bij Feenstra Vlees Droge worst maken Zeer weinig Nederlandstalig Nog nooit een film gezien Ook nog nooit een boek gelezen Hollandse pot, veel vlees Bier Kirsten A.u.b. GEEN CAMBUUR !! Dan Feyenoord, Kirsten is een Rotterdammer Kantinebeheerder Zo door gaan. Liefst rondtrekken met de auto Gezond Jeen Visser Mensen die een ander niks gunnen Louw Wobbes Scheiden Altijd klaar staan voor anderen Kort lontje Reis door Canada Exen ? Rondtrekken door Lapland Geen Mooi sportpark Zo door gaan Een dag niet gelachen een dag niet geleefd Droech Hûn útlitte Tapbier Achter de bar Altijd super gezellig Oktoberfest (Dorpsfeest zit te veel werk in) Maakt mij niet uit Kan beter Geen Wietse Numan Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 63

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 FLUIT EENS EEN JEUGDWEDSTRIJD !!! Gezocht: scheidsrechters! Elke zaterdags staan de teams te popelen om te voetballen, maar dit kan natuurlijk niet zonder spelbegeleiders/scheidsrechters. Wij zijn hard opzoek naar scheidsrechters! Ik wil scheids worden maar geen ervaring ? Dat is geen probleem! Wij begeleiden jou tot de hoogste top! Meld je aan en laat de teams niet in de kou staan. Gewoon doen. JE BENT VAN HARTE WELKOM !! Allard Wagenaar E scheidsrechters@vvont.nl M 06 - 30 68 87 15 Scheidsrechtercoördinator v.v. ONT Activiteitenlijst seizoen 2021/2022 Gezien de onzekerheden die de coronaperikelen en -maatregelen met zich meebrengen is er geen activiteitenlijst. Indien er activiteiten als toernooien worden ingepland, zal dat via de site en ONT Facebook worden gecommuniceerd. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 64

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Op het middenstipje (nr. 125) 1. Mijn naam is 2. Ik woon in 3. Mijn leeftijd is 4. Ik voetbal in ONT …. 5. Dit is mijn positie in het veld 6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei 7. Ik ga naar deze school 8. Ik zit in groep 9. Mijn leukste schoolvak is 10. Mijn minst leuke schoolvak is 11. Mijn favoriete televisieprogramma is 12. Mijn favoriete muziekgroep is 13. Mijn favoriete lied is 14. Mijn favoriete computerspel is 15. Mijn favoriete eten is 16. Mijn favoriete drinken is 17. Mijn lievelingsdier is 18. Mijn favoriete voetbalclub is 19. Mijn favoriete speler is 20. Dit wil ik later worden Op het middenstipje (nr. 126) 1. Mijn naam is 2. Ik woon in 3. Mijn leeftijd is 4. Ik voetbal in ONT …. 5. Dit is mijn positie in het veld 6. Ik ben links- rechtsbenig, of allebei 7. Ik ga naar deze school 8. Ik zit in groep 9. Mijn leukste schoolvak is 10. Mijn minst leuke schoolvak is 11. Mijn favoriete televisieprogramma is 12. Mijn favoriete muziekgroep is 13. Mijn favoriete lied is 14. Mijn favoriete computerspel is 15. Mijn favoriete eten is 16. Mijn favoriete drinken is 17. Mijn lievelingsdier is 18. Mijn favoriete voetbalclub is 19. Mijn favoriete speler is 20. Dit wil ik later worden Dycke Hoekstra Drachten 7 jaar JO9-3 Middenveld Allebei St. Lukasschool in Drachten 4 Gym Spelling Jeugdjournaal Kinderen voor kinderen Afraid of the dark (Chef’s Special) Fifa 2021 Snijboontjes Cola Cheetah Real Madrid Benzema Tuinvrouw en/of schrijven Simm de Jong De Tike 7 jaar ONT JO8-1 Middenvelder Linksbenig De Leister Igge Groep 4 Buiten spelen Rekenen Danger Mouse Robbie Williams Let me entertain you Super Mario Odessey Nacho’s Dubbelfris Cheetah Sc Heerenveen Henk Veerman Voetballer Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 65

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Teamfoto’s Teamfoto JO8-2 Achter v.l.n.r. Ivar Boerema, Seth Samplonius, Tjardo Woudwijk, Steven Mientjes, Merijn vd Sluis Voor v.l.n.r. Eddie Schaap, Karst van Dijk, Mike Hoekstra, Jorn Voordewind Teamfoto JO9-1 Achter v.l.n.r.: Steven Kooistra ( leider), Benjamin Otten ( leider), Ruben Westerhof (trainer) Voor v.l.n.r.: Lasse Otten, Jordi Kooistra, Collin de Voogd, Roemer Jongsma, Jurjen Hulder, Jelte van der Schaaf Liggend: Boaz de Leeuw Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 66

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Teamfoto JO10-2 Achter v.l.n.r.: Thomas Zwiers (leider), Emma Lindeboom, Thijs Jelle Rijpma, Niels Wagenaar, Lars Kooistra, Hans Rijpma (leider) Voor v.l.n.r.: Jurjen Sven Kloosterman, Siem Zwiers, Simeon Mientjes Teamfoto JO11-1 Achter v.l.n.r.: Kornelis de Jong (leider), Bert Haan (trainer), FreerkJan Boonstra (leider) Staand v.l.n.r.: Kjeld van der Molen, Leon Boyer, Rowan van der Ploeg, Jochem Burggraaf Zittend v.l.n.r.: Sem Wagenaar, Sven Boonstra, Marwin Jongsma, Jesse de Jong, Thijs Haan, Anko Haan Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 67

Wel en Wee van 55e jaargang, nummer 1, december 2021 Teamfoto JO11-1 Achter v.l.n.r.: Wietze Klaver (trainer/coach), Thys de Jong, JanWieger Geerligs, Hielke Jouke Klaver, Jehannes de Haan, Uilke de Jong, Jesper Klaver, Pietrick Procee, Joost Teitsma, Sjirk Ament (trainer/coach) Voorste rij v.l.n.r.: Hedzer Geerligs (leider), Niek Wansink, Wessel van der Veen, Leeroy Tolsma, Xander Delfstra, Julan de Vries, Rienk Ruben Tinga, Joël Bijlsma Teamfoto MO19-1 Achter v.l.n.r.: Berber Huizinga, Damita Jongsma, Esther Haarsma, Channah Jelsma, Sanne Jansma, Fleur Adema, Nynke Twijnstra, Femke Wiersma, Herman Terleng (trainer) Voor v.l.n.r.: Anna Beishuizen, Gesina van der Bij, Nikki Marra, Nynke Jongsma, Janna Bleeker, Merel Kuipers, Rianne van der Meer, Allyshja Frieswijk, Tessa Kuipers Afwezig zijn: Kim van der Galiën (verhinderd), Jellie Terpstra, Esra Smit, Irene Landman. Zij ondersteunen die seizoen de MO17-1 , i.v.m. te weinig spelers in dat team. Algemene Ledenvergadering v.v. ONT 2021 uitgesteld. Volg de site voor aankondiging nieuwe datum. 68

HOOFDSPONSORS Hoek Stationsweg/ Rondweg Drachten Gratis parkeren!

HOOFDSPONSORS Niemand de Zijlijn (NadZ) is een project werk-en ervaring voor mensen die, om wat voor reden dan ook, aan de zijlijn terecht zijn gekomen. Met dit project wil NadZ de deelnemers weer in het ‘veld’ mee laten spelen. Boswei 1a, Sumar, 06 - 38 73 24 09 Jumbo Burgum Markt 38 Burgum www.folietotaal.nl

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
Home


You need flash player to view this online publication