38

38 BEST OF BOZ AGRO MEETS CHEMISTRY BIOBASED ECONOMY GEEN TOEKOMSTMUZIEK MAAR WERKELIJKHEID Open een tijdschrift, bezoek een willekeurige website, zet de tv of radio aan en termen als duurzaam, eco, energie ­ besparend, biologisch en biobased vliegen je om de oren. Ook in dit magazine. Want wist je dat het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest­Nederland onder de noemer Biobased Delta nauw samenwerken aan een biobased economy? Met de slogan ‘Agro meets Chemistry’ profileren we de Delta als de biobased economy hotspot van Europa. De Green Chemistry Campus, gelegen op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, vormt daarvan een belangrijk onderdeel. WAT IS EEN BIOBASED ECONOMY In een biobased economy wordt alleen nog gebruik gemaakt van groene grondstoffen. Fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, raken namelijk op en worden steeds duurder. Daarom zijn bedrijven als SABIC dat plastic produceert, naarstig op zoek naar alternatieven. Biomassa zoals suikerbietenloof, aardappelschillen of maïsafval blijken namelijk uitermate geschikt als grondstof voor de productie van (afbreekbaar) plastic. Het afval van het ene productieproces, dient als grondstof voor het andere. Afval behoort dus tot de verleden tijd. GREEN CHEMISTRY CAMPUS Op de Green Chemistry Campus kunnen biobased ondernemers en starters gebruik maken van de faciliteiten, kennis, netwerk en business development programma’s, die nodig zijn om een innovatie-, product- en procesontwikkelingstraject te doorlopen. Eén van die programma’s is ‘BioVoice’. BIOVOICE Ondernemen in de biobased economy is niet eenvoudig. Ondernemers die ‘iets’ willen met groene grondstoffen hebben vaak goede ideeën. Maar een idee concreet maken en ‘naar de markt brengen’ is een lastige opgave, zeker als het gaat om nieuwe materialen. Het programma BioVoice helpt daarbij. Biovoice haalt vraagstukken op bij grote bedrijven waar kleine bedrijven op kunnen inschrijven. Het gaat om vraagstukken die buiten het speelveld van die bedrijven liggen. Daarom worden die vraagstukken vaak niet opgepakt, terwijl ze wel tot een innovatieve oplossing of een nieuw duurzaam product kunnen leiden. Wanneer er een ‘klik’ tussen het grote bedrijf en het kleine bedrijf ontstaat, kan het kleine bedrijf een innovatiecontract verdienen. Daarmee is het kleine bedrijf verzekerd van financiële steun en ontvangt het bedrijf coaching en begeleiding tijdens het ontwikkeltraject. Kennisontwikkeling en/of nieuwe techniek of product worden zo in een stroomversnelling gebracht. Meer weten? Kijk op www.biovoice.nl WIN-WIN In Zuidwest-Nederland is er een concentratie van agrarische en chemische bedrijven die meetelt in Europa. In Bergen op Zoom zie je dat terug. Voor de ondernemingen die zich nu toeleggen op productieprocessen met groene grondstoffen, liggen de kansen voor het oprapen. De Biobased Delta en de Green Chemistry Campus fungeren daarbij als belangrijke motor. Wanneer we de regio (inter)nationaal op de kaart zetten als centrum van topkennis en bedrijvigheid, trekt dit ook weer andere bedrijven aan. En dat heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op bestaande en nieuwe werkgelegenheid.

39 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication