40

Hiking: A five-kilometre trail is signposted with blue and yellow arrows. From 15th of March to 15th of July, only the blue-marked part of the trail (2.5 km in length) is open to the public, so ground-breeding birds will have some peace and quiet. Dogs are not allowed in the area because of the cattle. Field hikes: All year long, Natuurmonumenten organises field hikes in the Dintelse Gorzen. For more information on field hikes, please contact VVV Brabantse Wal or check www.natuurmonumenten.nl. 10 Slikken van De Heen en Steenbergsche Vliet Ook in beheer bij Natuurmonumenten zijn de natuurge bieden Slikken van De Heen en Steenbergsche Vliet. Ze liggen vlakbij de Dintelse Gorzen, en zijn te overzien, maar niet vrij toegankelijk. De Steenbergsche Vliet is een moerasgebied en een broedplaats voor veel vogels, onder andere de bruine kiekendief en rietzanger. Het is een belangrijke kraam kamer voor vissen door de verbinding met het Volkerak. Je kunt het gebied prima beleven vanaf het water. De adressen voor het huren van kano’s en fluister sloepen vind je op pagina 31. Ook kun je hier overnachten op het water. De West-Brabantse Dijken zijn levende cultuurhistorie! Ze horen bij het Brabantse dijkenlandschap dat vanaf 1700 gestalte kreeg. Natuurmonumenten onderhoudt een aantal dijken waarvan de Oude Vlietpolderdijk en de Kleine dijk de fraaiste zijn. Op of langs de meeste dijken is het heerlijk wandelen en fietsen. 10 Silts at De Heen and Steenbergsche Vliet Natuurmonumenten also manages the nature conservation areas Slikken van De Heen (Silts at De Heen) and Steenbergsche Vliet. They are adjacent to Dintelse Gorzen, and can be viewed from the outside, but are not open to the public. Steenbergsche Vliet is a marshland and a breeding ground for many birds, including the marsh harrier and reed warbler. It is also a fish breeding ground, due to the link to the Volkerak. You can enjoy the area from the water. You will find the addresses for renting canoes and low-noise aka ‘whispering’ sloops on page 31. You can also stay the night on the water. They belong to Brabants’ dike scenery which has taken shape from 1700 onwards. Natuurmonumenten maintains a number of dikes, of which the Oude Vlietpolderdijk and the Kleine dijk are the most picturesque examples. You can enjoy a quiet hike or bike ride along or on most of the dikes. 11 Grenspark Kalmthoutse Heide Grenspark Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied van 6000 hectare, met heide, vennen, stuifduinen, weilanden en bossen. Vooral de ecologische en cultuurhistorische waarden maken het gebied uniek. In 2011 is het project om beide heidegebieden met elkaar te verbinden en grote zandduinen te herstellen, afgerond. Er ligt nu een robuust, grenzeloos natuurreservaat waar dieren zoals de gladde slang, nachtzwaluw en boomleeuwerik van profiteren. Ossendrechtse Duinen is een onderdeel van het Nationaal Park Grenspark Kalmthoutse Heide. Wandelen: In het Grenspark liggen verschillende wandelpaden. Met wandelroute Haas (4,6 km) kun je het natuurgebied Ossendrechtse Duinen bewonderen en van het uitzicht genieten op de grote open heidevlaktes. Natuurpoort de Volksabdij Ossendrecht is het knooppunt voor vele fiets- en wandelroutes. Het wandelpad Abdij start hier en leidt je door het parkbos, bos, heide en vennen. De kaart met alle wandelroutes is bij VVV Brabantse Wal verkrijgbaar. 11 Border park Kalmthoutse Heide Border Park Kalmthoutse Heide is nature conservation area of 6,000 hectares. It includes heath, pools, drifting sands, meadows and woodlands. The area is unique because of its ecological value and cultural history. In 2011 a project to link two heath lands and restore large inland dunes, is wrapped up. Many animals, such as smooth snake, nightjar and woodlark will benefit from the cross-border, solid nature conservation area. Ossendrechtse Duinen is a part of National Park Border Park Kalmthoutse Heide. Hiking: There are various trails in the Border Park. Hiking trail Haas (Hare) (4,6 km) will offer you a nice overview of nature conservation area Ossendrechtse Duinen. You can also enjoy the view of large open heath lands. Hiking trail Abdij (Abbey) will guide you from Volksabdij O.L.V ter Duinen through the park woods, forests, heaths and along the pools. The map with all hiking tracks is available at VVV Brabantse Wal. 40 VVV Brabantse Wal ZIEN EN DOEN / See and discover

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication