45

19 Wouwse Plantage Het bosgebied van de Wouwse Plantage is nog een oase van rust. Je hoort de vogels fluiten, de wind ruist door de bladeren en in de verte klinkt het getik van een specht of je hoort het gekoer van een bosduif. Langs hoge hagen van rododendrons wandel je richting het Woeste Gedeelte waarbij je langs heuvels komt die oprijzen tot twintig meter boven NAP. Van één van die heuvels wordt verteld dat het wel eens een prehistorische grafheuvel zou kunnen zijn. Het hele gebied van de Wouwse Plantage is circa 900 hectare groot en ligt op een zandrug die ongeveer 20.000 jaar geleden is gevormd. De Wouwse Plantage kent een rijke geschiedenis en er zijn door de eeuwen heen diverse eigenaren geweest. Het landgoed is inmiddels uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied met verschillende bostypen. Voor enkele dieren zoals de wespendief, nachtzwaluw, zwarte specht en boomleeuwerik behoort het gebied tot de belangrijkste broedgebieden in Nederland. Wandelen: Langs de Plantagebaan, de weg van het dorp Wouwse Plantage naar Huijbergen, is een onbemand informatie centrum ingericht. Hiervandaan beginnen de wandelroutes. 19 Wouwse Plantage The woodlands of Wouwse Plantage are still a haven of peace. You can hear birds whistling, the rustling of the leaves and far off you can hear a woodpecker drumming or a pigeon cooing. Along high rhododendron hedges you walk to the Woeste Gedeelte (wild part) and pass along hills which rise to twenty metres above NAP (a Dutch sea level indication). It is said that one of these hills might be a prehistoric mound. The entire area of Wouwse Plantage measures about 900 hectares and is located on a sandy ridge which was developed some 20,000 years ago. Wouwse Plantage has a rich history and has had several proprietors in its history. Meanwhile, the estate has become a beautiful scenic area with various types of woodlands. For some animals, such as the honey-buzzard, nightjar, black woodpecker and the woodlark the area is one of the main breeding grounds in the Netherlands. Hiking: Along the Plantagebaan, the road from the village Wouwse Plantage to Huijbergen, you will find a unmanned information centre. This is where the hiking trails start. 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication