13

Wandelnetwerken Wandelnet heeft in 2017 de contacten met de meeste regionale routebureaus aangehaald. Daarin hebben we onder meer de beweegredenen van hun keuze voor een bepaald wandelnetwerk, de organisatie van het beheer en onderhoud en de vormgeving van routeplanners besproken. Deze kennis vormt de basis voor een onderzoek dat in 2018 zal plaatsvinden over de organisatiestructuur van routebureaus. Wandelrouteplanner wandelen123.nl is zowel in functionaliteit als in regio’s uitgebreid. Er zijn vijf regio’s in de provincie Noord-Holland, twee regio’s in de provincie Utrecht en twee regio’s in Zuid-Holland aan de planner toegevoegd. Daarnaast is er een geslaagde pilot uitgevoerd waarin de verharding van de ondergrond van paden zichtbaar is gemaakt voor de regio Utrecht. Op basis hiervan wordt onderzocht of dit ook voor andere regio’s mogelijk is. Wandelaars over regionale wandelnetwerken hebben sinds 2017 ook de optie om op meldpuntwandelen.nl hun melding te maken over een gebrek aan het netwerk, zoals ontbrekende markering. Er is begonnen met een pilot voor de wandelnetwerken die ook te vinden zijn in de routeplanner Wandelen123. Voor 2018 staat op de planning om landelijke dekking te genereren. Tot die tijd faciliteren we wandelaars in de overige regio’s met een digitale link naar het regionale meldpunt van het betreffende wandelnetwerk. Westerborkpad In 2016 werd een aanzet gegeven om het Westerborkpad van KWBN in te bedden binnen de structuur van LAW’s en Streekpaden van Wandelnet. In 2017 werd de rood-blauwe markering vervangen worden door de bekende wit-rode markering van Wandelnet. Ook de verdere werkzaamheden op het gebied van onderhoud en beheer droeg KWBN over aan Wandelnet. Het project, waarin naast KWBN ook het Herinneringskamp Westerbork partner is, werd in augustus 2017 opgeleverd. Routedatabank Vanaf de zomer zijn er voorbereidingen getroffen voor deelname aan de Routedatabank, in nauwe samenwerking met het Fietsplatform. De Routedatabank biedt overheden (en derden onder voorwaarden) de mogelijkheid om recreatieve routedata te verkrijgen voor eigen gebruik. Het betreft LAW’s, Streekpaden, NS-wandelingen, OV-stappers en wandelnetwerken (routes en knooppunten). De routedata zijn te raadplegen en te downloaden, en er kan door overheidsinstanties rechtstreeks worden ingelogd. De regionale wandelnetwerkdata worden nog niet landsdekkend gepubliceerd, de opbouw daarvan gaat in 2018 in volle gang verder. LAW’s en Streekpaden worden door ons ook op de PDOK (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) en de Atlas van Leefomgeving gepubliceerd. In 2018 onderzoeken we de mogelijkheden om daarop ook wandelnetwerken, NS-wandelingen en OV-stappers te publiceren. 13 Foto: Luuk Gijselhart

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication