0

april 2021 • jaargang 5 • nummer 1 Schieringer RAK Random Acts of Kindness Inslag Even voorstellen Welkom in Heechterp! Beeld van een wijk Nieuwe bestuursleden in het Wijkcentrum Maak het met Maudi Leuke nieuwe gerechten

september 2019 Schieringer Inslag april 20201 Schieringer Inslag Jitze Schaap Voor velen een bekend gezicht. Een toegewijde vrijwilliger. Oud bestuurslid en klusjesman van het wijkcentrum en ook fotograaf voor de wijkkrant Schieringer Inslag. Ook ik heb Jitze als een prettige collega ervaren. Kort nadat ik in het wijkcentrum begon benaderde hij mij als één van de eersten en zei hij; “ik zie al meteen dat jij een goed mens bent en volgens mij heb je veel meegemaakt.“ Wow, werd ik even overdonderd. We raakten in gesprek en ik merkte op dat hij oprecht geïnteresseerd was. Gaandeweg hadden we gesprekken over onze gedeelde passie, fotografie. Op het moment dat ik begon met foto’s te maken voor de wijkkrant, liepen we tijdens een evenement samen op; “Het zit in je” vertelde hij. “Probeer vanuit verschillende invalshoeken goed naar je gemaakte foto’s te kijken en je wordt met de tijd beter.” Ik mocht eens een lens van hem gebruiken om mee te oefenen en hij gaf mij lensdopjes om mijn eigen lens mee te beschermen. Het zijn toch echt de kleine dingen die het doen. Die Jitze, wat een lieverd. Helaas ging hij met de tijd achteruit en liet zijn gezondheid hem in de steek. In december 2020 is Jitze Schaap komen te overlijden. Jitze, zoals je ooit zelf tegen mij zei, zeg ik nu tegen jou. Je bent een goed mens! Rust zacht lieve Jitze.. Pushparani 2

april 2021 Inhoud Pag 1. Voorpagina Pag 2. Pag 3. Pag 4. Jitze Schaap Colofon/Voorwoord Buurtkamer Pag 5. Voorstellen / FP Buren Pag 6. Voedselbank Pag 7. BBHS Pag 8. Welkom in Heechterp Pag 9. Welkom in Heechterp Pag 10. Wist je dat? Pag 11. Maak het met Maudi Pag 12. Adviesraad Sociaal DomeinBootverhuur Desondanks moeten we toch door, de fruitpluktuin en bloem pluktuin hebben hun eerste maaibeurten al gehad. De nieuwe zitmaaier is dus al in gebruik, teven heeft de fruitpluktuin een mooie volwassen stoofpeer erbij gekregen. Om het onderscheid allemaal wat duidelijker te maken staan bij de bomen nu ook informatie borden. De minibieb heeft uitbreiding gezien en zo blijven we wat bezig. Wellicht ook gemerkt dat aan sommige pleinen nu speeltoestellen verdwijnen. De reden dat ze zijn weggehaald is omdat ze zijn afgekeurd door de inspectie. Omdat Heechterp nu ook in een traject zit met vernieuwing hebben we ervoor gekozen die nog niet meteen te vervangen. Wel kijken we vooral naar mogelijkheden om de speeltuin aan de Schieringerweg die door dit alles niet geraakt wordt uit te breiden zodat er toch genoeg speel mogelijkheden blijven in de wijk ook tijdens de komende periode. Wij hopen dat iedereen nog in goede gezondheid verkeerd en het einde van deze periode lijkt nu eindelijk in zicht. De avondklok is ook uitgebreid dus eigenlijk is er nu geen excuus meer om even een loopje door de wijk te doen en even stil te staan bij al het moois wat onze wijk te bieden heeft. Met vriendelijke groet, Vincent Childs Voorzittter Wijkpanel Heechterp-Schieringen Voorwoord Helaas heeft Corona ons ook getroffen en hebben we eind vorig jaar afscheid moeten nemen van een trouwe vrijwilliger Jitze Schaap. Iemand die altijd klaar stond iets voor de wijk te doen of het nu was via het wijkpanel of via het wijkcentrum. We hadden nog allemaal plannen om dingen te ondernemen vooral aangaande fotografie maar helaas door teruglopende gezondheid ging dat al niet meer. Een tot op het laatst betrokken en zeer gewaardeerd mens en vrijwilliger is van ons heen gegaan. Jitze, we zullen je missen. juli 2017 Schieringer Inslag COLOFON Schieringer Inslag Wijkkrant Schieringer Inslag is een uitgave van Stichting Wijkpanel Heechterp-Schieringen. De krant is bedoeld voor alle bewoners van Heechterp, Schieringen en Schilkampen en wordt huis aan huis in de wijk verspreid. Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Stichting Wijkpanel Heechterp-Schieringen www.wijkpanelhs.nl wijkpanel.hs@gmail.com Redactie: Maudi Wiersma Pushparani van Oostveen Leon de Vries Marvin Boggia Fotografie: Pushparani van Oostveen Advertenties: wijkpanel.hs@gmail.com info: http://wijkpanelhs.nl Eindredactie: Vincent Childs Redactie adres: Wilgenstraat 12 8924 EN Leeuwarden Drukwerk, vormgeving en opmaak: Dekker Creatieve Media & Druk , Leeuwarden WijkPanel Heechterp - Schieringen Oplage: 2.200 WijkPanel Heechterp - Schieringen 3 Kijk voor de mogelijkheden op www.wijkpanelhs.nl Uw advertentie hier? ADVERTENTIE

juli 2018 Schieringer Inslag april 20201 Schieringer Inslag Bereikbaarheid in coronatijden Zoals jullie misschien wel gehoord hebben tijdens de laatste persconferentie mogen wij als wijkcentrum onze deuren helaas nog niet volledig openen. Wel zijn wij momenteel beperkt open voor de buurtkamer. Heb je een vraag of kan je wel wat hulp gebruiken, neem dan contact op met het wijkteam (058-3030402). Zij kijken dan of ze je telefonisch kunnen helpen of plannen een afspraak met je in om even langs te komen. Wel zijn we geopend voor het afhalen van je pakketje bij ons PostNL pakketpunt. Pakketjes zijn af te halen tussen 10u en 12u en van 13u tot 17u. We hopen snel weer de deuren te mogen openen voor een bakje koffie/thee en een gezellig praatje! Amaryllis Amaryllis helpt u verder in de buurtkamer in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen Heeft u een ondersteuningsvraag? Dan kunt u terecht bij één van de buurt- of dorpskamers! Medewerkers van uw wijkteam van Amaryllis zijn daar op afspraak aanwezig. Zij kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Wilt u een afspraak maken? Bel dan naar Amaryllis via 058 303 0401. Uw buurtkamer zit in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen, Egelantierstraat 5, 8924 EJ Leeuwarden. Vragen waarmee u terecht kunt bij het wijkteam van Amaryllis: • Ik heb schulden. Wat nu? • Mijn partner kampt met een verslaving, maar wil geen hulp. Wat kan ik doen? • Ik wil iets doen voor de wijk, wat zijn de mogelijkheden? • Ik maak me zorgen over iemand in mijn wijk. Kan iemand helpen? • Ik dreig uit huis gezet te worden. Wat moet ik nu doen? • Ik voel me niet zeker in de opvoeding van mijn kind. Kan iemand mij ondersteunen? • Vrijwilligerswerk doen lijkt me leuk. Hoe pak ik dat aan? • Ik zorg voor mijn zieke partner. Bij wie kan ik terecht met vragen? • Ik kom graag in contact met andere mensen/wijkbewoners. Zijn daar activiteiten voor? 4 Samen kijken we welke hulp en ondersteuning het beste bij u past. Daarvoor werken we nauw samen met vrijwilligersorganisaties en organiseren we groepsactiviteiten. Samen doen we wat nodig is om uw leven prettiger te maken. Eén contactpersoon voor uw vragen of zorgen De wijkteams werken volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat u één contactpersoon heeft, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn. Organisatie in de wijk Naast het bieden van hulp en ondersteuning dragen wij ook bij aan het prettig en veilig wonen in de wijk of het dorp. Dit doen we samen met wijkverenigingen, dorpsbelangen, zorgcoöperaties, vrijwilligersinitiatieven en andere partijen in de wijk. Maar ook werken we samen met u! Misschien heeft u wel een goed idee voor uw omgeving en heeft u daar hulp bij nodig. Wij helpen bij het leggen van contacten met bewoners of kijken of er behoefte is aan een collectieve activiteit zoals een sollicitatieclub, taalles, administratieclub of bijvoorbeeld een beweegclub. Onderdeel van Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De buurt- en dorpskamers zijn onderdeel van het Wmo-beleid van de gemeente Leeuwarden. Hier werken vrijwilligers en beroepskrachten samen. Dat doen we door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Meer weten over de Wmo, dorps- en buurtkamers en hun openingstijden? Kijk dan op de website www.lwdvoorelkaar.nl.

april 2021 Even voorstellen! Uitbreiding bestuur! Vanaf begin januari is ons bestuur uitgebreid met twee nieuwe leden. Ze stellen zichzelf even aan u voor! Hallo, ik ben Roos Jansen en ben 42 jaar. Ik woon bijna 7 jaar in Leeuwarden en woon hier met veel liefde en plezier. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant, mijn kinderen, een zoon en een dochter, en familie wonen daar dan ook nog. Ik ga me inzetten voor deze wijk en hoop daar veel mee te kunnen betekenen voor de bewoners. Monica zal eerst als algemeen lid aan de slag gaan en zal daarna kijken of ze een gedeelte administratie op zich kan nemen. Roos is ook algemeen lid en zal zich bezig gaan houden met het werven van sponsoren voor verschillende projecten zoals onze voedselbank en de boetiek. Ook zal Roos zich bezig gaan houden met de uitgifte van de boodschappenpakketten voor onze voedingsbank. Mijn naam is Monica Avak en ik ben 20 jaar oud. Ik zit momenteel in mijn laatste jaar van het vwo en zou hierna graag tandheelkunde willen studeren in Amsterdam. Naast school vind ik het erg leuk om te sporten en te koken. Twee jaar geleden ben ik begonnen met vrijwilligerswerk. Het geeft mij een goed gevoel iets voor mijn medemens te kunnen betekenen. Daarom zit ik ook sinds kort bij het bestuur van het wijkcentrum. Ik hoop dat ik met mijn creatieve manier van denken en uiteraard door te brainstormen met de andere bestuursleden, tot mooie, nieuwe ideeën kan komen voor iedereen die hier behoefte aan heeft! juli 2017 Schieringer Inslag FP Buren FPBuren een nieuw initiatief van de Friesche Poort, die hiermee zijn studenten van sociaal werk en zorg en welzijn de mogelijkheid wil bieden om praktijkervaring op te doen. In eerste instantie gaan zij de aanvragen, die er zijn in de wijk verzamelen, zodat er een vraag en aanbod ontstaat waaruit zij kunnen putten. Heeft u een vraag, of zijn er dingen die u heel goed kunt en voor anderen zou willen doen, kunt u dit kenbaar maken. Zo kunnen zij dan de juiste mensen bij elkaar brengen. Maar de studenten zullen ook hun eigen expertises inzetten in de wijk. Deze activiteiten zijn heel breed: van het inpakken van kerstpakketten, tot hulp bij een activiteitenmiddag, of zij gaan op zoek naar een oplossing op maat voor een persoonlijke vraag van één van de bewoners. Schroom dus niet een vraag te stellen, niks is gek en een heleboel kan, het is natuurlijk fantastisch om in een wijk te wonen, waarin zo’n initiatief tot stand is gekomen en we er dus echt voor elkaar zijn en ieders grote of kleine problemen (als buren) kunnen (proberen) op te lossen. Hoe meer vragen en aanbiedingen er komen, hoe meer we elkaar kunnen helpen. Mail voor vragen of suggesties naar: fpburen@gmail.com 5

april 20201 Schieringer Inslag Buurtkoelkast In samenwerking met de Buurvrouw & Buurvrouw Bus staat sinds een aantal weken een buurtkoelkast in het wijkcentrum. De met voedingsmiddelen gevulde koelkast is toegankelijk voor wijkbewoners die het minder breed hebben om uit te halen wat ze nodig hebben. Uiteraard bent u ook vrij om bruikbare voedingsmiddelen die u zelf niet gebruikt in de koelkast te leggen. Hiermee helpt u een ander. Voedselbank Vorig jaar zijn wij gestart met de uitgifte van voedingsmiddelen voor mensen die net buiten de normen vallen van de voedselbank Leeuwarden. Via een klein netwerk krijgen wij maandelijks een kleine voorraad boodschappen die wij verdelen in pakketten en daarna weer verdelen onder wijkbewoners die het echt hard nodig hebben. Dit doen wij elke laatste week van de maand, dit omdat mensen het vaak net niet redden totdat hun inkomen weer binnen is. Voor deze uitgifte zijn wij nog op zoek naar sponsoren die ons kunnen helpen met het inzamelen van meer boodschappen. Mocht je zelf de boodschappen hard nodig hebben, schroom niet en meld je aan en dan kijken we wat we voor je kunnen doen! Aanmelden als sponsor of als deelnemer kan door een email te sturen naar nkuiper@wijkcentrumhs.nl of loop even binnen en meld je bij de bar. 6

december 2018 Schieringer Inslag april 2021 Fruitpluktuin Onze fruitpluktuin. Bij de Schieringerweg, achter de school van ROC-Friese Poort, ligt de fruitpluktuin. De appels en peren beginnen te bloeien, er komt weer blad aan de frambozen en de bramen. Kortom, de lente is begonnen! We gaan weer aan het werk: snoeien, planten, schoffelen en maaien. Ben jij bezig met een groene opleiding? Bijvoorbeeld bij het van Hal-instituut of bij een hoveniersopleiding? Bij ons kun je praktisch werken in de tuin. Er is goed gereedschap, en voldoende begeleiding. Je leert er veel over de praktijk, en je kunt er ook je eigen ideeen in kwijt. Trouwens, ook al volg je niet zo’n opleiding, maar heb je er genoeg van op de bank te zitten: kom eens kijken. Elke maandagochtend en donderdagochtend tussen 09:30 en 11:30 zijn we er aan het werk. Kom kijken, maak kennis met de tuin en met ons. We hebben nu een gezellig ploegje mensen en nemen de tijd voor een bakje koffie en een praatje tussendoor. Niels Schotsman - Wijkpanel 7

april 20201 Schieringer Inslag Nieuw fotoproject in onze wijk: WELKOM in HEECHTERP Wijkpanel Heechterp-Schieringen gaat samen met Fotocollectief Leeuwarden een groot fotoproject opzetten in de wijk Heechterp. Met dit project willen onze bewoners in beeld brengen, hun verhalen vertellen en de eigenheid van de wijk, met alle problemen en kansen die er Corona? Natuurlijk houden we in ons project rekening met de corona-maatregelen. Want we willen wel dat iedereen gezond blijft. leven, zichtbaar maken. Fotografen doen mee, schrijvers, maar juist ook de bewoners zelf. Op deze pagina stellen we de fotografen voor en doen we een oproep aan jou om mee te doen. Vier fotografen stellen zich voor Dit zijn de vier fotografen van Fotocollectief Leeuwarden. De kans is groot dat je hen tussen juni en december van dit jaar in de wijk tegenkomt. Naast dat ze foto’s maken, vinden ze het ook leuk om een praatje te maken. Aarzel daarom niet om hen aan te spreken. Van links naar rechts: Elske Riemersma, Dineke Kaal, Ton Groot Haar en Menno de Boer. Menno fotografeert jarigen Wilt u graag een fotograaf op uw verjaardag? Dat komt mooi uit. Want fotograaf Menno wil graag wijkbewoners op hun verjaardag fotograferen. Dat doet hij vanaf half mei. Het maakt niet uit of je het huis vol hebt of dat je in je eentje jouw verjaardag viert. Wilt u Menno uitnodigen op uw verjaardag? Mail dan naar menno@welkominheechterp.nl. Dineke maakt foto’s op straat Fotograaf Dineke kom je straks veel op straat tegen. Want zij is straatfotograaf. Ze fotografeert vooral mensen die ze toevallig tegenkomt. Ze maakt graag een praatje en vraagt of ze foto’s mag maken. 8

december 2018 Schieringer Inslag april 2021 Elske zoekt mensen uit andere culturen Fotograaf Elske is geïnteresseerd in wijkbewoners uit andere culturen. Ze is vooral nieuwsgierig naar feestdagen en bijzondere maaltijden. Ze zoekt de bewoners op en maakt foto’s bij hen thuis. Komt u uit een andere cultuur of kent u iemand uit een andere cultuur? Geef het dan aan Elske door: elske@welkominheechterp.nl Ton fotografeert kinderen uit groep 8 Voor kinderen uit groep 8 van de basisschool is het best een gekke tijd. Door corona kun je niet zo veel. Maar na de zomer ga je wel naar een nieuwe school. Fotograaf Ton zoekt kinderen uit groep 8 op, hij gaat hen interviewen en op de foto zetten. Vind je het leuk om mee te doen? Als je ouders het goed vinden, kun je Ton een mailtje sturen: ton@welkominheechterp.nl. Gratis cursus fotografie Vind je het leuk om foto’s te maken of wil je graag leren fotograferen? Dit voorjaar kun je een gratis cursus volgen waarbij je leert om portretten te maken. Je hoeft zelf geen camera te hebben. Je kunt er één van ons lenen. Als je weet hoe je de camera moet bedienen, gaan we mobiele studio’s in de wijk opbouwen. In deze studio’s ga je portretten maken van andere wijkbewoners. Al deze portretten gaan we volgend jaar tentoonstellen in het wijkcentrum. Interesse? Mail naar: elske@welkominheechterp.nl. Kinderen gaan foto’s maken van ouderen We hebben een mooi project bedacht. We gaan twaalf kinderen een fotocursus geven. Daarna gaan ze op zoek naar een oudere in de wijk. De kinderen gaan de ouderen interviewen en hen op de foto zetten. Daarmee slaan we twee vliegen in een klap: de kinderen leren om te fotograferen en de ouderen vertellen over hun leven. Voor kinderen Woon je in Heechterp, ben je tussen de 9 en 12 jaar en wil je graag meedoen aan dit project? Mail dan naar: ton@welkominheechterp.nl. Je ouders moeten het natuurlijk wel goed vinden. Voor ouderen Woont u in Heechterp, bent u 65 jaar of ouder en vindt u het leuk als een jongen of meisje bij u op bezoek komt en een foto van u gaat maken? Dan kunt u ons ook mailen: ton@welkominheechterp.nl. Drie exposities, een krant en een boek De vier fotografen, de kinderen en amateurfotografen uit de wijk gaan veel foto’s maken. Van deze foto’s maken we exposities! Deze vinden volgend jaar plaats tussen april en juli 2022. We hopen dat veel mensen naar Heechterp komen om de wijk te bezoeken en de foto’s te bekijken. De foto’s van de kinderen komen te hangen in het Historisch Centrum Leeuwarden, midden in de stad. Van de portretten die we in mobiele studio’s maken, komt een expositie in het wijkcentrum in Heechterp. De foto’s van de vier fotografen komen straks door de hele wijk heen te hangen op grote borden en langs de gevels van de driehoog flats. We maken ook een fotokrant die in april volgend jaar huis aan huis in Heechterp wordt verspreid. De mooiste foto’s komen in een bijzonder fotoboek. En sommige foto’s worden gepubliceerd in de Leeuwarder Courant. Vrijwilligers gezocht Voor ons project ‘Welkom in Heechterp’ zoeken we vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar fotografen, mensen die rondleidingen willen verzorgen of bewoners die hand- en spandiensten willen verlenen, zoals het verspreiden van folders. Wil je graag meedoen aan ons project? Mail dan naar info@welkominheechterp.nl. Hoe kun je ons bereiken? We zijn goed bereikbaar via ons algemeen email adres: info@welkominheechterp.nl. Als je alles van ons project wilt volgen, bezoek dan ook onze website www.welkominheechterp.nl. Of volg ons op facebook en instagram. Zoek maar naar ‘welkominheechterp’. 9

april 20201 Schieringer Inslag Avond4daagse De Avond4daagse gaat door! Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed nieuws! Met de speciale editie van het wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse - Home Edition? Wat is Avond4daagse - Home Edition? Vanaf 29 maart tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen Avond4daagse in Leeuwarden. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd! Hoe werkt het? Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En doordeweeks of in het weekend. Als je, je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen twee weken na de eerste wandeldag. Want het moet natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar maak er vooral je eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur! Onderweg verrassen we je in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken. Aanmelden Aanmelden is mogelijk vanaf medio maart via de site van www.avondvierdaagseleeuwarden.nl Wil je een seintje als de inschrijving start? Schrijf je dan in voor de Nieuwsbrief Avond4daagse. Deelname aan Avond4daagse – Home Edition kost € 6,50 per deelnemer. Daarvoor krijg je toegang tot de app, de mogelijkheid om vier routes (van 2,5 - 5 - 10 kilometer) automatisch te laten aanmaken en je krijgt de officiële Avond4daagse medaille thuisbezorgd. Heb je nog vragen? Wellicht staat jouw antwoord al bij de veelgestelde vragen. Deel je avonturen! We genieten graag met jullie mee en hopen dat we toch een gevoel van saamhorigheid kunnen creëren door elkaar te enthousiasmeren tijdens de Avond4daagse - Home Edition. Deel vooral je avonturen via social media met de hashtag #Avond4daagsehome Aanmelden kan tot 26 juni 2021 Beginfit Wist je dat Beginfit nog steeds lopende is Ben jij het ook zat om stil te zitten en wil je graag iets aan je conditie doen? Denk dan eens aan laagdrempelig hardlopen bij Beginfit geschikt voor alle leeftijden. Ondanks dat veel sportactiviteiten vanwege de lockdown aan banden liggen, is Beginfit nog steeds actief. Beginfit biedt zowel beginnende als gevorderde hardlopers de mogelijkheid om twee keer per week te trainen. Dit onder begeleiding van Menno Schotannus en Harm Schimmel. De trainingen starten vanaf het clubgebouw sc Leovardia aan het Kalverdijkje 83. Dinsdag 07:55 - 09:00 uur Donderdag 07:55 - 09:00 uur Neem voor meer informatie over Beginfit contact op via telefoonnummer 058-3030402 Lekker Briek Het is sinds eind maart weer mogelijk om afhaalmaaltijden te bestellen bij wijkrestaurant Lekker Briek, te vinden in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen. Wilt u een afhaalmaaltijd reserveren? Dit kan bij het wijkcentrum. U kunt reserveren aan de bar, via telefoonnummer 058-2665413 of via de facebook pagina van Wijkcentrum Heechterp-Schieringen. Bestellingen kunnen tot uiterlijk woensdag 12:00 uur worden geplaatst, de maaltijd kunt u dan dezelfde dag tussen 17:00 en 17:30 uur afhalen in Wijkcentrum Heechterp-Schieringen. De kosten bedragen €4,- per maaltijd. 10

april 2021 Schieringer Inslag Maak het met Maudi Havermoutkoekjes Voor 16 a 20 koekjes. Ingrediënten: -30 gram (room)boter - 50 gram fijne kristal suiker - 50 gram lichtbruine basterdsuiker - 1 ei (M) - 1 tl vanille extract - 100 gram bloem - 65 gram havermout - 1 tl bakpoeder - snufje zout Verder nodig: Mixer met deeghaken Bereiding: Meng boter en beide soorten suikers tot één geheel. Voeg dan het ei en vanille extract toe, mix tot een egaal mengsel. De rest -bloem, havermout, bakpoeder en zoutkun je tegelijk toevoegen, mix tot een mooi deeg. Wanneer het deeg nog te plakkerig is kan je nog wat bloem toevoegen, maar het mag beetje plakkerig blijven. Maak balletjes van het deeg en leg deze op een plaat of rooster met een vel bakpapier. Je hoeft de balletjes niet plat te drukken. Bak de havermout koeken in 15 minuten op 190 °C Variaties: Voeg bijvoorbeeld kokos, noten, gedroogd fruit of stukjes chocola toe om je eigen variant te maken. Bewaren: Bewaar de koeken in een afgesloten trommel, daar blijven ze zeker een week goed. Aardappel-roerbakschotel met sperziebonen en hamblokjes Bereidingswijze 1. Verwijder de steelaanzet van de sperziebonen en snijd de boontjes door de helft. Snipper de ui en snijd de paprika's in blokjes. 2. Breng de boontjes in een pan met water aan de kook. Kook de boontjes beetgaar in 10 minuten. Ingrediënten 2 personen - zakje 450 gram minikrieltjes of (diepvries) aardappelblokjes/-dobbelsteentjes - 300 gr. sperziebonen - 200 gr. hamblokjes - 1 paprika - 1 rode ui - olie of boter, om in te bakken - Paprikapoeder, zout en peper, naar smaak 3. Verhit ondertussen een scheut olie of boter in een ruime koekenpan en bak hierin de aardappelblokjes goudbruin. Voeg de ui, paprika, hamblokjes en de bonen toe en bak het geheel nog enkele minuten op hoog vuur. 4. Breng op smaak met paprikapoeder, peper en zout.

april 20201 Schieringer Inslag 12

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
Home


You need flash player to view this online publication