7

PRIVACYWET GDPR C Op w or GDPR Het kan niemand ontgaan zijn: de nieuw nemers en hun or klanten. van interne maatr w rondes en speciaal v Eerst even voorstellen. Carmen Graauwmans is nieuw bij Xcellent. Sinds begin maart is zij als business consultant GDPR het aanspreekpunt voor klanten als het gaat om de nieuwe privacywet. ‘Van oudsher zijn wij als IT-bedrijf sterk aan de technische kant, maar we zijn daarnaast steeds meer een strategisch partner op organisatorisch gebied’, zegt Graauwmans. ‘Klanten hebben daar behoefte aan en Xcellent hecht er veel waarde aan. Het is een van de redenen dat ik ben aangesteld.’ Xcellent heeft zorgvuldige omgang met persoonsgegevens altijd al belangrijk gevonden. De urgentie is door de komst van de GDPR alleen maar toegenomen. Daarom deelt het IT-bedrijf veelvuldig zjn kennis over dit onderwerp. Bijvoorbeeld in een tiendelige blogserie over de nieuwe privacywet op zijn website, op de zelf georganiseerde Outsourcing IT Day en in gesprekken met klanten. GDPR-CHECK Ook op de werkvloer van klanten is Xcellent actief met nieuwe diensten en producten die hij met het oog op de GDPR heeft (door)ontwikkeld. Dat begint met bewustwordingssessies, veelal gehouden door Graauwmans. De gehele organisatie moet immers mee in de naleving van de nieuwe privacywet. Vervolgens checkt Xcellent in een grondige inventarisatieronde hoe GDPR-proof de organisatie al is. Wat is er al goed afgedekt? Welke acties zijn er nog nodig? 7.

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication