22

Wijkteams: nog lang niet uitontwikkeld In deze rubriek stonden we de afgelopen drie edities van Ruim Baan stil bij wijkteams. Een jaar na de transitie maken we de balans op. We blikken terug op een jaar van zoeken, pilots en eerste ervaringen. Sinds januari 2015 staat de lokale overheid voor de taak binnen de zorg voor jeugd vorm te geven aan concepten als integraal werken, eigen regie en participatie. Sociale wijkteams spelen hierbij een sleutelrol. Wat betreft de samenstelling van die sociale wijkteams blijkt al snel dat er geen blauwdruk is voor een ‘standaard’ sociaal wijkteam. In deze rubriek kwamen verschillende varianten langs. Domein-gerelateerd team Het SAVE-team is een voorbeeld van een apart wijkteam voor jeugd. SAVE, SAmenwerken aan VEiligheid, is een samenwerking tussen de Bureaus Jeugdzorg Utrecht en Flevoland, de Raad voor de Kinderbescherming Midden Nederland en de William Schrikker Groep. SAVE ondersteunt lokale teams met bijvoorbeeld advies over te treffen maatregelen om de veiligheid van een kind te garanderen. Als het nodig is, pakt het team de regie over van het wijkteam. Maar geeft die terug zodra de situatie dat toelaat. Sociaal wijkteam met jeugdzorg Volledige integratie van de jeugdzorg in wijkteams was de keuze van WIJeindhoven, verantwoordelijk voor de sociale wijkteams in de tien wijken die Eindhoven telt. Falco Lingmont, teamleider WIJeindhoven Tongelre/Centrum: ‘De resultaten van een bevolkingsonderzoek maakten inzichtelijk op welke gebieden hulp op prijs werd gesteld. Deze 22 Jeugdzorg informatie vormde de basis voor de samenstelling van de WIJteams. De medewerkers van de WIJteams zijn generalist op het gebied van wonen, welzijn, werken, zorg en jeugdzorg. Als het nodig is, schakelt de medewerker van WIJeindhoven de hulp van een specialist in.’ De coöperatie De Coöperatie Amaryllis, die de wijkteams in Leeuwarden aanstuurt, zoekt nog naar de juiste plek voor jeugdzorg. Directeur-bestuurder Henry de Boer: ‘Om die te vinden, loopt er dit jaar een pilot. In één gebied hebben we naast het sociale wijkteam een apart jeugd- en gezinsteam. In een ander gebied is het jeugd- en gezinsteam geïntegreerd in het sociale wijkteam. En dan zijn er natuurlijk nog de ‘gewone’ sociale wijkteams waarin jeugdzorg is vertegenwoordigd, maar geen specifiek onderscheid wordt gemaakt. In de loop van 2016 moet blijken met welke aanpak gezinnen het beste geholpen zijn.’ De eerste ervaringen Samenwerkend Toezicht Jeugd, een landelijk samenwerkingsverband tussen vijf rijksdiensten, bracht in april dit jaar het rapport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams uit, waarin het concludeerde dat de toegang tot jeugdhulp via de wijkteams nog niet goed verloopt. De drempel om bij een wijkteam aan te kloppen, is voor jongeren en ouders

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication