10

Overheid en beleid De stelling –> ‘ Voorwaarden voor een garantiebaan oneerlijk streng’ Tekst: Christine Lucassen Illustratie: Idris van Heffen Tot 2026 moeten er 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten bij komen. Maar alleen wie niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, komt in aanmerking voor zo’n garantiebaan. Vallen er zo geen mensen tussen wal en schip? Meer duidelijkheid Maurice Limmen, voorzitter CNV ‘Het is belangrijk dat degenen voor wie de garantiebanen zijn bedoeld, namelijk mensen met een arbeidsbeperking die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen, deze ook kunnen krijgen. Als dat door te strenge voorwaarden niet lukt, dan moeten we daarnaar kijken. Het is echter onvoldoende duidelijk of de voorwaarden daadwerkelijk te streng zijn en, zo ja, voor wie. Daarom is het goed dat er op verschillende plekken in het land proeven worden gedaan om meer duidelijkheid te krijgen. Want het versoepelen van de voorwaarden zonder goed te weten of er een probleem is en wat dit probleem precies inhoudt, zou wel eens heel oneerlijk kunnen uitpakken voor mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt.’ Herhaling van zetten Ad Vogels, bedrijfsleider Het Goed ‘Ik zie een herhaling van zetten. Jaren geleden moest je erg beperkt zijn om naar een sociale werkvoorziening te mogen, nu moet je erg beperkt zijn voor een garantiebaan. Maar er is ook een groep minder beperkten die amper kans heeft op regulier werk. Want werkgevers zitten niet te wachten op iemand met een beperkte verdiencapaciteit zonder interessant rugzakje. Laat sociale werkvoorzieningen deze mensen in dienst nemen en detacheren - rekening houdend met hun verdiencapaciteit en zonder risico voor de werkgever bij uitval of minder presteren. Dan help je ook deze groep.’ 10 Start Foundation – Baanbreker nr. 3 2016

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication