5

Keizer Julius Caesar moderniseerde de kalender in 46 voor Christus. Hij gaf het jaar 365, 25 dagen. De maanden kregen om en om 30 en 31 dagen, behalve februari die 29 dagen in e e n g ewo o n e n 30 dagen in een schrikkeljaar kreeg. Als dank voor deze hervorming van de kalender werd de vijfde maand Quintiles naar hem vernoemd en werd het Julius (juli). De kalender zelf werd ook naar hem vernoemd en zo ontstond de Juliaanse kalender. Om de een of andere reden voerde men na zijn overlijden het schrikkeljaar niet om de vier maar om de drie jaar in. Keizer Augustus herstelde deze fout al vrij snel en als dank werd de zesde maand naar hem vernoemd en zo veranderde Sextilis in Augustus. Omdat keizer Augustus niet ondergeschikt mocht zijn aan keizer Julius kreeg ook de maand augustus 31 dagen. Dat ging ten koste van de maand februari, waarvan 66n dag of ging. Om te voorkomen dat er drie maanden achter elkaar van 31 dagen zouden zijn, wisselde ook het aantal dagen van september, oktober, november en december. Zo kreeg de Juliaanse kalender zijn definitieve gezicht. Toch zat het nog niet helemaal goed met de Juliaanse kalender. Dat kwam omdat een gemiddelde jaar niet 365,25 dagen had zoals in de Juliaanse kalender, maar eigenlijk 365,2422 dagen. Daarom liep deze kalender langzaam achter op de zon. Daarom besloot Paus Gregorius XIII dit in 1582 te corrigeren. Dat deed hij door het systeem van de schrikkeljaren aan te passen. Hij voerde in dat de eeuwwisselingen, hoewel altijd deelbaar door vier, ook door 400 deelbaar moesten zijn om een schrikkeljaar te zijn. Sinds die tijd heet onze kalender de Gregoriaanse kalender. Apart om te vermelden is wel dat niet alle landen deze nieuwe kalender direct invoerden. De katholieke delen van Europa zoals Spanje, Portugal en ook onze zuidelijke gewesten, Zeeland en Holland deden dat wel, maar de protestante landen, waaronder onze overige gewesten gingen pas rond 1700 over op de Gregoriaanse kalender. Zij waren zeker niet de laatste landen die overgingen op de nieuwe kalender, want Griekenland en Turkije gingen pas in 1924 resp. 1927 op de nieuwe kalender. In het stukje oud schrift op de middenpagina van ons blad wordt gesproken over de bloeimaand. Hiermee wordt bedoeld de maand mei. Dat vindt zijn oorsprong in het oud Nederlands, die voor de officiële maanden van de Gregoriaanse kalender een synoniem hadden, die zoals jullie zijn soms ook officieel gebruikt werden. De complete lijst van de synoniemen van de maanden ziet er volgt uit. Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December louwmaand sprokkelmaand lentemaand grasmaand bloeimaand zomermaand hooimaand oogstmaand herfstmaand wijnmaand slachtmaand wintermaand 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication