0

In dit nummer o.a. • NL Doet • De Eekhoorn • Opvang statushouders Scheldelaan April 2024

Van de voorzitter De maatschappelijke veranderingen laten ook onze wijk niet ongemoeid. Behalve de recente geweldsincidenten is er ook in Aa-landen een toename te constateren van het aantal straatgroepen en van vandalisme en criminaliteit. Het percentage ouderen en kwetsbare mensen (en kwetsbare kinderen) neemt toe. Door deze ontwikkelingen ontstaat een groeiende zorgvraag. Ik zie dat de gemeente en instanties als Travers Welzijn en het Sociaal wijkteam voorbereidingen treffen om hierop in te spelen. Vanuit het SWA-bestuur beraden we ons ook of we vanuit onze statutaire doelstelling - het bevorderen van het leef- en woonklimaat in de wijk - een rol willen en kunnen spelen bij deze veranderingen. Suggesties zijn welkom! In het bestuur zoeken we nog steeds een penningmeester. Pierre Meurs is zo loyaal dat tijdelijk waar te nemen, maar dat kan niet een permanente situatie blijven. Veel mensen worden bij de term “penningmeester” afgeschrikt door de hoeveelheid boekhoudkundig werk. Daarvoor hebben we een administratiekantoor ingeschakeld. Als je iets hebt met financieel beleid en wilt meedoen in een leuk bestuur, dan nodig ik je uit contact met me op te nemen. Laat me ook weten als je iemand anders kent, die misschien geïnteresseerd is. Regelmatig zijn er mensen die ons benaderen omdat ze wel iets willen doen in een organisatie, die in de wijk actief is. We hebben dan een gesprek wat je leuk vindt. De SWA bruist van activiteiten en er is altijd wel iets te vinden wat past. Schroom niet contact op te nemen, als je je wilt oriënteren. Op 6 mei is onze jaarvergadering. Wij zullen daar verslag doen over het reilen en zeilen van vorig jaar. Ik kan alvast vertellen dat we het boekjaar 2023 met een positief resultaat kunnen afsluiten. We zijn volop bezig met de voorbereiding van onze koningsdagactiviteiten, Jaarvergadering 2024 Wijkvereniging SWA Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen u als wijkbewoner uit voor de openbare jaarvergadering op maandag 6 mei 2024 om 19.00 uur in M.F.C. De Bolder, Dobbe 29, 8032 JW te Zwolle Agenda 1. Opening 2. Notulen jaarvergadering 2023 3. Jaarverslag secretaris 2023 4. Financieel jaarverslag 2023 en begroting 2023/2024 5. Verslag kascontrolecommissie 6. Evaluatie gevoerd bestuursbeleid en wensen voor komend seizoen 8. Rondvraag 10. Sluiting Bestuur SWA 3 gebruikelijk op 26 april, de dag voor de echte koningsdag van 15.00 uur tot 19.00 uur. We hopen op net zo’n succes als de twee afgelopen jaren en op mooi weer. Geniet van het voorjaar in onze mooie Aa-landen. Aart Karssen, voorzitter SWA Getekend door: Sharon Mengerink

Waarmee kunnen wij u helpen: • Volledig kunstgebit (boven en/of onder) • Frame en partiële prothese • Implantaat protheses (het klikgebit) • Opvullen van loszittend kunstgebit (rebasen) • Alle reparaties, scheuren en breuken in uw kunstgebit Uw Zorgmaatje aan Huis maakt het leven makkelijker en prettiger Uw Zorgmaatje aan Huis is o.a. voor: Hulp bij lichte huishoudelijke taken Samen boodschappen doen, samen koken Samen winkelen of een museum bezoeken Een fijne wandeling Gezelligheid en gezelschap Begeleiding naar arts, therapeut, ziekenhuis, kapper, club of bijeenkomst Lichte tuinwerkzaamheden Een Zorgmaatje aan Huis iets voor u? Ik vertel u graag meer www.tpp4dental.nl Spui 325 • 8032 VS Zwolle • 088-321 11 11 24 uur per dag bereikbaar op 06 - 109 669 39 Schrevenweg 5 | 8024 HB Zwolle www.marjannestaal.nl zorgmaatjeaanhuis.nl Yvonne van der Veer - Regio Zwolle 06 83 40 73 07 - zwolle@zmah.nl 4 EXTRA ONDERSTEUNING THUIS Kennis makingsgesprek

Buurthulp Aa-landen zoekt vrijwilligers Buurthulp Aa-landen is dringend op zoek naar vrijwilligers die hulp kunnen bieden aan mensen in de wijk. Buurthulp biedt hulp bij: • kleine klusjes, zoals het ophangen van een schilderijtje • vervoer*) van en naar het ziekenhuis en waar nodig: wachten tijdens de behandeling • een paar uur hulp bij tuinwerk, zoals bv. grasmaaien of snoeien • boodschappen doen, maar ook mee gaan met winkelen • een wandelingetje maken • koffiedrinken en een praatje maken met bv. iemand die geïsoleerd is geraakt • hulp bij (vastgelopen) computer of programma instellen van TV *) Tegen kostendekkende kilometervergoeding. Hoe werkt het? De Buurthulp Aa-landen is telefonisch bereikbaar onder tel. nr. (038) 4539813 op de maandagen en woensdagen tussen 10.00 en 11.30 uur. Ook kunnen hulpvragen per e-mail worden gesteld: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl. Door ons wordt zo snel mogelijk actie ondernomen om één van onze vrijwilligers te vragen u te helpen. Vaak lukt het om deze hulp op korte termijn aan te bieden. Let op: tijdens de schoolvakanties is de Buurthulp alleen bereikbaar per e-mail, en uitsluitend voor spoedgevallen. Ook dan proberen we u de hulp te bieden waar u om vraagt. De Buurthulp, wie zijn dat? Er is een team van ca. 20 vrijwilligers, zij kunnen u helpen bij uw hulpvraag. De telefoon wordt ‘bemand’ door één van de telefonisten. De telefonist zoekt bij elke hulpvraag een passende hulpverlener, deze hulp wordt vervolgens gegeven door één van de vrijwilligers. Dringende Oproep vrijwilligers!!! We zijn vooral op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen bij klusjes in huis en in de tuin en die boodschappen voor een hulpvrager wil doen. Is dat wat voor u, neem dan op maandagmorgen tussen 10.00-11.30 uur contact met ons op, tel. (038) 4539813 of stuur ons een mail naar: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl. Het telefoonteam van Buurthulp Aa-landen 5

6

Busje komt zo De afgelopen jaren is er meerdere keren consternatie geweest over het aanbod van de bus in de wijk. Een jaar later, december 2023, is echter een wijziging ingevoerd, waardoor doordeweeks de dienstregeling een soort casino geworden is: het ene uur rijdt de bus 2 maal per uur en het andere uur slechts 1 maal per uur. Per saldo zijn we in 4 jaar tijd teruggegaan van 8 bussen per 2 uur naar 3 bussen per 2 uur. Belangrijk om te weten over de verbindingen door de weeks: Toen in december 2020 Keolis het stadsvervoer overnam, werden in heel Zwolle buslijnen langs een liniaal gelegd en werden hele delen van wijken niet meer bediend. Dit werd in augustus 2021 enigszins hersteld door de instruductie van de lijnen 10 (Holtenbroek) en 13 (Aa-Landen), maar hierbij werd de frequentie van lijnen 2 en 4 gehalveerd. Als gevolg hiervan rijdt in de avonduren en op zondagen op veel plaatsen in de wijken nog maar 1 maal per uur een bus. In december 2022 heeft EBS het busvervoer overgenomen, waarbij de dienstregeling gelijk bleef. Lijn 4-Lijn 2 (Station - heel Aa-Landen - Lassuslaan - Station) rijdt 2x per uur Lijn 2-Lijn 4 (Station - Lassuslaan - heel Aa-Landen - Station) rijdt het ene uur 1x en het andere uur 2x Lijn 10-Lijn 13 (Station - heel Holtenbroek - Waallaan - Rijnlaan - Station) rijdt 2x per uur Lijn 13-Lijn 10 (Station - Rijnlaan - Waallaan - heel Holtenbroek - Station) rijdt het ene uur 1x en het andere uur 2x Ingezonden door Martijn Poortvliet Limerick Een blinde biljarter uit Aken Stoot ballen weg op een blauw laken De witte van kleur Zijn zwaar in mineur Zij zullen de rooie nooit raken Tekst en tekening: Martin Bos, redactie Aakwaa 7

Zomerheraut: de boerenzwaluw Eén zwaluw maakt nog geen zomer, luidt het gezegde. Kennelijk zien we de zwaluw als eerste teken van de naderende zomer. En dat is geen wonder, want doorgaans komen de eerste zwaluwen hier vanaf eind maart aan vanuit hun overwinteringgebieden in Afrika. De bekendste twee soorten zwaluwen in ons land zijn de boerenzwaluw en de huiszwaluw. Beide soorten lijken een beetje op elkaar, zowel uiterlijk als in gedrag. Ze zijn het best uit elkaar te houden door op de lengte van de staart te letten: de huiszwaluw heeft een relatief korte, gevorkte staart, terwijl de staart van de boerenzwaluw langer en veel dieper gevorkt is. De boerenzwaluw is blauwzwart van boven, heeft een donkerrode keelvlek en een crèmewitte buik. En ook hun geluid - boerenzwaluwen kwetteren vrijwel voortdurend - is kenmerkend. Boerenzwaluwen doen hun naam eer aan. Ze zijn het meest buiten de stad te zien en vliegen vaak rond op en boven boerenerven. Het nest, een halfopen ‘mandje’ gemaakt van modder en bekleed met haartjes en veertjes, maken ze vaak in een stal of een ander gebouw waarvan de deuren veel open staan. Ze leggen doorgaans vanaf half mei vier tot vijf, bij uitzondering drie tot zes eieren, die gedurende ruim twee weken worden bebroed. Het vrouwtje neemt het grootste deel van de broedzorg voor haar rekening. Als de eieren zijn uitgekomen, worden de jongen nog een week of drie gevoerd door zowel de vader als de moeder. 8

De boerenzwaluw is inmiddels, net als de huiszwaluw, grotendeels een cultuurvolger geworden door zijn afhankelijkheid van door de mens aangeboden nestgelegenheid. Op sommige plaatsen in ons land worden speciale, kunstmatige nestplaatsen aangeboden in de vorm van een paar plankjes onder bv. bruggen, die gebruikt kunnen worden om een nest op te bouwen. Boerenzwaluwen zijn snel, uiterst wendbaar en daarmee uitstekende vliegers. Ieder die wel eens een boerenzwaluw al kwetterend een openstaande stal heeft zien in- en uitflitsen, kan dat bevestigen. Die snelheid en wendbaarheid komen goed van pas, want zwaluwen leven van vliegende insecten, lastig te vangen prooien. Ze produceren kleine braakballen met de onverteerbare delen van hun prooien. In september houden de meeste boerenzwaluwen het hier voor gezien. De jonge vogels vertrekken vaak al eerder naar Afrika om daar de winter door te brengen. Vaak zijn in het najaar op elektriciteitsdraden of hekken lange rijen zwaluwen te zien, die zitten te wachten op het geschikte moment om de lange reis te beginnen. Tekst en foto’s: Warner Bruins Slot 9

De 1 mm dunne elektrische infrarood vloerverwarming die een heel huis duurzaam verwarmt! ZWOLLE • Geschikt voor renovatie en nieuwbouw • Uitstekend duurzaam alternatief voor gas • Ideaal i.c.m. zonnepanelen • Elke ruimte afzonderlijk te bedienen • Toepasbaar onder elke vloer • Compleet inclusief advies en installatie Bel voor een afspraak of meer informatie naar 038 - 8521857 of kijk op www.speedheat.nl 10

Geen duo meer! Zoals u wellicht weet, hadden wij tot voor kort een duo wijkagenten, n.l. Nienke Leij en Johan Koetsier. Ruim 4 jaar lang vormden zij samen een duo maar sinds 1 maart bestaat dit duo niet meer. Johan is na zo’n twintig jaar bij de politie werkzaam te zijn geweest van werkgever veranderd. Hij gaat werken als woonconsulent bij Delta Wonen en dus zal Nienke (voorlopig) de klus alleen moeten klaren, aangezien er geen opvolger klaar staat. Op 28 februari was er, als verrassing voor Johan, een informeel afscheid voor hem in De Bolder georganiseerd. Tekst en foto: Ank Pot, redactie Aakwaa Soms is achterom kijken leuk In het algemeen gesproken kijken mensen liever vooruit, toekomstgericht, dan achterom. Toch kijkt menigeen met plezier achterom als het om mooie en leuke dingen gaat, die ze hebben gezien of meegemaakt. Zo is het ook bij het maken van ons wijkblad Aakwaa. Wij proberen de teksten van onze artikelen altijd te ondersteunen of fraaier te maken met één of enkele foto’s. Dat is dan een keuze uit een hele serie die fotograaf Ank Pot tijdens een evenement maakt. Er verdwijnen er nogal wat in het archief, maar worden ook op de website van de S.W.A. geplaatst. Wijkbewoners die interesse hebben hoe bepaalde evenementen in beeld zijn gebracht, verwijzen wij naar de website van de ‘stichtingwijkgemeenschapaalanden’ waar onder het hoofdstuk ‘Activiteiten – Foto’s’ een scala aan beelden is te vinden, genomen tijdens o.a.: Huttendorp, Zomerpret, Ik toon op de stoep, Koningsdag, Sinterklaasintocht, Creatiefbeurzen en vele, vele andere evenementen in onze wijk. U kunt ook de QRcode scannen met uw telefoon en dan komt u er rechtstreeks. Bent u in een nostalgische bui of wilt u gewoon eens achterom kijken hoe het ook al weer was? Vanaf 2018 helpt de S.W.A. website u uw herinneringen op te frissen met tig foto’s. Ook kunt u daar vanaf februari 2017 alle edities van de Aakwaa vinden. Martin Bos, redactie Aakwaa 11

12

Studiekamer van Stadkamer en Meander College De jarenlange samenwerking tussen Stadkamer en het Meander College leidt opnieuw tot een geslaagd project: de Studiekamer. De Social Space: samen met klasgenoten werken aan presentaties of elkaar helpen. De Focus Factory: plek waar je ongestoord kan leren voor het tentamen en werken aan profielstukken. Samenwerking Stadkamer en Meander De unieke combinatie van een bibliotheek (nu Stadkamer), school en wijkcentrum in één gebouw hebben vanaf de zeventiger jaren al tot bijzondere vormen van samenwerking geleid. Afgelopen jaar ontstond er opnieuw een gezamenlijk initiatief: het pannen van een Studiekamer, die 5 maart feestelijk werd geopend. Studiekamer De directeur van het Meander College, Rebecca Baars, duidde in haar openingswoord het maatschappelijk belang van de samenwerking tussen school en Stadkamer. Nu in Nederland de leesvaardigheid van met name de jeugd enorm terugloopt en daarover de nodige zorgen zijn, is het noodzakelijk met leesbevorderende projecten het lezen te stimuleren. Alle leerlingen van het Meander hebben een bibliotheekpas en kunnen daarmee boeken halen uit de ‘young adult ’collectie. De Studiekamer is een rustige plek voor jongeren om te lezen, studeren, overleggen en samenwerken. De Studiekamer, de ruimte boven de trap op in de Stadkamer Aa-landen, door de leerlingen van het Meander College binnendoor te bereiken, is naar de keuze van de leerlingen onderverdeeld in drie, wel met elkaar in verbinding staande, maar toch aparte units. De Relax Room: relaxen en nieuwe ideeën opdoen. 13 De Studiekamer is op vaste momenten gereserveerd voor leerlingen van het Meander, maar ook bezoekers van Stadkamer en andere scholen kunnen hier terecht. Expositie ‘Verbinding’ In aanloop naar de feestelijke openingsmiddag werkten examenleerlingen van het Meander College aan kunstwerken rond het thema ‘Verbinding’. Na de opening konden bezoekers in de maand maart de geëxposeerde kunstwerken bekijken en een stem uitbrengen op hun favoriet. Het werk van de winnaar krijgt een plaats in de Stadkamer en wordt beloond met een prijs. Pianoconcert en workshops De middag werd na de officiële opening vervolgd met een werkelijk voortreffelijk pianoconcert van de 15 jarige 3e jaar havist van het Meander, Kasper Wezeman en een tweetal workshops: Collagegedichten van Jehudi van Dijk en Verhalenwerkplaats van Anita Middel. Tekst: Martin Bos, foto’s Ank Pot, redactie Aakwaa

14

(advertentie) Open Dag Jeu de Boulesvereniging Petanque Aa-landen 24 april 2024 Lekker bewegen zonder dampende sportschool? Gewoon, om de hoek, in je eigen wijk? Gezellig met anderen in de buitenlucht? Geen hoge contributie of andere enge verplichtingen? Lekker in je spijkerbroek en slobbershirt? Iedere zomerse woensdagavond van 19.00 tot ca. 21.30 uur? .Met altijd een hapje en een drankje? De leden van Petanque Zwolle - laten al 40 jaar wekelijks hun jeu-de-boules-ballen rollen op de baan in Aa-landen Noord. Gezelligheid en sportiviteit gaan hand-in-hand, ze spelen het spelletje in informeel competitieverband. Deelname kost 30,00 euro per jaar, daarvoor kun je o.a. elke week gedurende het seizoen (april tot eind september) meespelen. Wil je eerst even ‘snuffelen’ aan de sport en de sfeer in de vereniging? Dat kan! Om belangstellenden vrijblijvend te laten kennismaken, wordt op zondag 24 april a.s. een Open Dag georganiseerd van 14.00 tot 17.00 uur op de baan aan de Helderlichtsteeg. De Helderlichtsteeg ligt aan de Wijde Aa Wilt u meer informatie? Stuur gerust een mail naar janbesselink@home.nl ik zal u zeker een berichtje terugsturen. Gepersonaliseerd receptieBoek nodig? Tijdschriften in te binden? Scriptie / Essay in binden? Reparatie van uw boek(en)? DE BOEKBINDERIJ.NL Zwemmer 37, 8032 XD Zwolle info@deboekbinderij.nl De mogelijkheden zijn eindeloos! 15

Eén leverancier voor al uw drukwerk SIMON STEVINWEG 12 | 8013 NB ZWOLLE | TEL. 038 - 465 72 22 | INFO@COENRADI.NL | WWW.COENRADI.NL VERPAKKINGEN DRUKWERK LABELS Kwaliteit bij leven en afscheid met compassie en oog voor detail Stap voor Stap UIT V AARTBEGELEIDING Wilma Bouwmeester Dag en nacht bereikbaar: 06-182 837 61 Aangesloten bij Eerlijke Uitvaarten.nl U bent vrij om mij te bellen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Kijk voor meer informatie op www.stapvoorstapuitvaartbegeleiding.nl Debetrouwbaregarage voor onderhoud van jouw auto! Het alternatief voor de dealer WWW.BERTWIETEN.NL 16 SALES BARISTA VERSIE AUGUSTUS 2017 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL Spars & Rigging carbon een fijne, warme kerst!Wij wensen u POWERFUL PERFORMANCE TAIL DOCK A380 / B747 /A330 / A340 TAIL DOCK A380 B747 A330 A340 79,75 m NIJL AIRCRAFT DOCKING 2.0 B.V. T: +31 382 028020 COMPLETE AND PARTIAL DOCKING SYSTEMS FOR MAINTENANCE, REPAIR AND OVERHAUL INFO@AIRCRAFTDOCKING.COM THE NETHERLANDS AIRCRAFTDOCKING.COM NCAGE CODE: H2BL2 Aircraft Docking Systems AIRCRAFTDOCKING.COM Schuttelaar SELECTIE 2017 Onze showroom bevindt zich aan de Curieweg 1, 8013 RA Zwolle en is op afspraak te bezoeken. T: (038)4215196 kerstgeschenken@schuttelaarbv.nl schuttelaarkerstgeschenken.nl Graag tot ziens! KB 2017_SWG.indb 20 02-06-17 13:12 KB 2017_SWG.indb 1 02-06-17 13:11 27,00 m In dit nummer: • Scharnieren in allerlei vormen • Getijdenboek Maria van Gelre • Katernen op stokjes, Sün Evrard • Paul Johnson, een interview (3).indd 1 SHB_2017_01(3).indd 2 Zwinhoeve Zeeland ekreek Pekelinge 9 Scheldeoord 10 Westhove 11 Wijde Blick 12 Zeeuwse Kust 13 Zwinhoeve ; sportief en natuurlijk! 1 2 1 2 4 8 4 2 6 5 3 5 Een heerlijke vakantie aan het strand! g; onvergetelijk en mooi! r gratis www.ardoer.com/zwinhoeve In de ban van broadway een grootse en geniepige zomermusical THEATER Deze productie wordt mede mogelijk gemaakt door Ende Foundation ds UITNODIGING PREMIERE ZATERDAG 4 JUNI 2016 19.30 UUR TNODIGING_DEF01.indd 1

Groene Aa Samen zwerfvuil rapen Zwerfvuil ligt vaak overal, ook in Aa-landen. Opruimen dus. En wat is er leuker dan samen aan de slag? Na onze eerste ronde in april 2022 gaan we nog steeds maandelijks op pad om zwerfvuil te rapen. Elke eerste dinsdag van de maand maken we met jong en oud een opruimronde door de wijk. We beginnen om 15.30 uur. Groene Aa zorgt voor de materialen en goed gezelschap. Na de tijd krijgen we een drankje van Winkelcentrum Dobbe. Aa-rapers verzamelen elke 1e dinsdag van de maand bij de Bolder Doe je ook mee met de Aa-rapers? Gezellig en nuttig als je aansluit. Je vindt ons bij de ingang van wijkcentrum De Bolder, dat is het verzamelpunt. Tot dan! In 5 stappen klaar voor gasloos wonen Het is niet nog zover, maar het komt er wel aan: aardgasloos wonen. Hoe maak je je alvast huis klaar voor aardgasvrij? Energie besparen is altijd een goed idee. Als je de 5 stappen volgt, maak je jouw huis alvast klaar voor de toekomst, maar bovendien bespaar je direct op je energierekening. De 5 stappen: 1. kieren dichten 2. verbeter je ventilatie 3. verbeter je huidige verwarming 4. verbeter je isolatie 5. ga proefdraaien op lage temperatuurKijk een webinar over de 5 stappen of download de Routekaart https://blauwvingerenergie.nl/in-5stappen-klaar-voor-gasloos/ (scan de QR code) Aan de slag met groen Op deze foto zie je hoeveel vuil we verzamelen met 1 uur zwerfvuil rapen Heb je zin om te vergroenen? Een paar tegels wippen om je tuin op te fleuren met bij-vriendelijke planten, of samen met je buren een strook openbare ruimte beplanten. NLdoet is net geweest, maar maak nu alvast plannen met je buren voor Burendag in september. Wil je groen advies, of ben je op zoek naar middelen, mail naar info@groeneaa.nl. We helpen je graag! 17

18

Repair Café Aa-landen Deze keer een berichtje voor de Aakwaa uit Nieuwleusen. Hoe kan dat zo? Wel, de schrijver van dit artikel werkt(e) op het Meander College als leraar natuurkunde. Daar is al jaren lang een elektronicaclub. Soms maken de leerlingen (in hun vrije tijd!) zelf allerlei schakelingen. En soms zijn er reparaties van thuis, van de leraren of van hun buren. Soms wordt er aan iets anders geknutseld. Wat mij betreft ga ik nog een poosje door. Het houdt je in ieder geval van de straat en leuk is het zeker. Ook als het een keer niet lukt doe je toch weer ervaring op. En de samenwerking en de uitwisseling van ervaring met alle anderen is erg waardevol: dat houden we zo. Graag tot ziens in het Repair Café. Namens Repair Café Aa-landen, Meile Haan En dan is daar ineens het Repair Café. Ik dacht: misschien kan ik daar ook nog wat betekenen. De elektronica van nu is vaak nogal compact zodat je er weinig aan kunt repareren. Maar juist bij het Repair Café komen er wat oudere apparaten binnen. Dat is dan leuk. Maar ook bij nieuwere spullen is het vaak het plezier er toch wat mee te kunnen doen. Inderdaad: met kunst- en vliegwerk. En de kick is als het lukt. Wat mijzelf betreft: ik heb wat ervaring met (ouderwetse) elektronica. En ik heb veel geknutseld. Dan is het leuk als je dat in kunt zetten bij het Repair Café. Meestal kan ik niet de hele middag aanwezig zijn, want de club op school is er nog steeds (na ongeveer 50 jaar!). Maar specifieke onderdeeltjes heb ik af en toe in voorraad. En dan mag het Repair Café bellen en kom ik vanuit de school nog wat aanleveren. Een gaatje boren voor een kastje kan ook via de school geregeld worden. LET OP: wij zijn extra aanwezig tijdens Koningsdagactiviteiten in De Bolder op vrijdag 26 april a.s. van 15.00-17.00 uur in zaal De Zeehond. Dus een extra kans om iets aan te bieden ter reparatie. WELKOM! Onze eerstvolgende bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagen 19 april, 26 april (extra tijdens Koningsdag), 17 mei en 21 juni van 12.00-16.00 uur. Contactpersoon: Riet Poppe Mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl Facebook: Repair Café Aa-landen 19

(advertentie) Scootmobiel zomertochten 2024 Zin in een mooie tocht door Zwolle met de scootmobiel samen met andere ‘scootmobielers’? Er staat ons een mooie zomer te wachten vol verrassende tochten door de omgeving, stralend weer en natuurlijk gezelligheid. Ga ook mee op pad met de Zwolse scootmobielclub, we rijden ongeveer 12 kilometer per uur. We vertrekken iedere 2e woensdag van de maand van april t/m september om 10.00 uur vanuit WijZlocatie de Terp, Radewijnsstraat 1. Halverwege de tocht wordt er ergens gestopt voor een kop koffie of thee met eventueel iets lekkers. De tocht eindigt tussen 12.30 en 13.00 uur bij de Terp. Als de tocht richting Zwolle- Zuid gaat dan pauzeren we om 12.00 uur in Zwolle- Zuid bij WijZlocatie De Pol met koffie, thee en pannenkoeken voor maar € 6,00. Daarna rijden we terug naar de Terp, waar we rond 14.00 uur aankomen. We rijden min. 12 km per uur. Kosten en data Zomertochten 2024 Woensdag 10 april / Woensdag 8 mei / Woensdag 12 juni / Woensdag 10 juli / Woensdag 14 augustus / Woensdag 11 september. Een lidmaatschap kost € 10,- per jaar, altijd welkom voor een gratis proefrit. Koffie, thee en eventueel iets lekkers halverwege de tocht zijn voor eigen rekening. Meer informatie? Neem voor meer informatie contact op met de Zwolse scootmobielclub: Dhr. v.d. Camp, tel. 038 - 4 661 965, mevr. Niemeijer, tel. 038 - 4 544 908 of met WijZ Welzijn: Tel. 038 - 8515 700. Voor info en aanmelding graag contact opnemen met WijZ via (038) 8515700 of info@wijz.nu Fietst u met ons mee? Houdt u van fietsen in de prachtige omgeving van Zwolle, maar liever niet alleen? WijZ organiseert wekelijks fietstochten voor senioren. De Fiets & Geniet groep van WijZ fietst iedere woensdag. Fiets mee en geniet samen met ons van de mooie natuur rondom Zwolle. De fietstochten starten om 13:15uur, vanaf een wisselende locatie. U kunt kiezen voor een route van 30 of 15 kilometer. Vrijwilligers begeleiden deze vooraf uitgestippelde routes. Onderweg wordt er twee keer gestopt op een rustig plekje in de natuur. Bij terugkomst wordt er gezamenlijk een kopje koffie en thee gedronken. Deelname per rit kost 3 euro. Op 3 april vertrekken we vanaf Werkeren (Werkerlaan 151154); 10 april vanaf Buurthuis Spoolde (Nilantsweg 109); 17 april vanaf voetbalvereniging SVI (IJsselcentraleweg 9), 24 april vanaf voetbalvereniging Berkum (Boerendanserdijk 53-5); en 1 mei vanaf Werkeren (Werkerlaan 151-154). Voor meer data, onze dagtochten of meer informatie kunt u contact opnemen met WijZ via tel. 038-85155700 Partner verloren? Hoe nu verder? Bent u uw partner verloren en kunt u een steuntje in de rug goed gebruiken om uw leven weer invulling te geven? Dan is het project De draad weer oppakken van WijZ iets voor u. Middels de inzet van vrijwilligers die bij u thuiskomen is er alle tijd om uw verhaal te vertellen en te delen wat lastig voor u is. Naast een luisterend oor kan het ook fijn zijn om samen weer activiteiten te ondernemen. We sluiten aan bij wat u nodig hebt. Belangstelling? Neem dan contact op met Wilma Wildeboer van WijZ Bel: 038 8515700 of mail naar: w.wildeboer@wijz.nu. Tot gauw! 20

Nieuwe vrijwilligers Er zijn nog plekjes vrij! Doe jij mee? Op maandag 15 april start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers. Bij Home-Start ondersteunen we (aanstaande) gezinnen in de opvoeding bij alledaagse opvoedvragen. Als vrijwilliger bied je steun, een luisterend oor, praktische ondersteuning en vriendschappelijk contact. Heb jij affiniteit met ouders, kinderen en opvoeden? Heb je ervaring als ouder of opvoeder en ben je 2-4 uur per week beschikbaar? Dan zoeken we jou! Wij bieden je begeleiding, trainingen en workshops, terugkombijeenkomsten met de andere toffe vrijwilligers en leuke uitjes! Wil jij ook een betekenisvolle bijdrage leveren en de wereld wat mooier maken? Meld je aan als vrijwilliger via home-startzwolle@wijz.nu dan nemen we contact met je op voor een kennismaking. Of bel Marieke (06 57967744) of Froukje (06 1601 4444). Check onze site: www.home-start.nl voor meer informatie en ervaringsverhalen van andere vrijwilligers. Op Orde Zwolle Heeft u vragen over uw brieven, geld of schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Weet u niet meer hoe u moet rondkomen? Neem dan vooral contact op met Op Orde Zwolle: de centrale toegang in Zwolle voor hulp bij uw brieven, geld en schulden. Wij helpen u graag! Op de volgende manieren zijn we bereikbaar: Bellen Website : www.opordezwolle.nl Via onze spreekuren met open inloop van 9.00 – 11.00 uur: • Maandag in de Enk (Enkstraat 67) • Dinsdag in het Cultuurhuis Stadshagen (Werkerlaan 1) • Woensdag in de Slinger (Jacob Gillisstraat 1a) • Donderdag in Wijkcentrum Holtenbroek (Bachlaan 20) en TIJDELIJK: elke donderdag ook tussen 13.00 en 15.00 uur • Vrijdag in Wijkcentrum de Pol Zwolle-Zuid (Gelijkheid) Binnen Op Orde Zwolle werken we samen met vier organisaties: de Sociaal Raadslieden (van Stichting De Kern), WijZ Thuisadministratie (van WijZ Welzijn), Humanitas Thuisadministratie en Schuldhulpmaatje (van Stichting Voor Elkaar Zwolle). Een mix van beroepskrachten en vrijwilligers bieden hulp op maat bij allerlei soort vragen en problemen rondom papieren en financiën. 21 Whatsapp : 06 - 12185437 (alleen appen en binnen 2 werkdagen wordt gereageerd) Mail : (038) 456 97 00 (elke werkdag tussen 9.00 -17.00 uur) : info@opordezwolle.nl

Pluizige pluimstaart Het meest opvallend is wel die prachtige pluizige pluimstaart van de eekhoorn. Een knaagdier dat er heel aaibaar en lief uitziet. In Aa-landen komen ze her en der nog wel voor maar hun leefgebied wordt ook hier steeds kleiner. De eekhoorn (Sciurus vulgaris) wordt ook vaak gewone- of rode eekhoorn genoemd. Het is een echte boombewoner die als een acrobaat door de bomen rent en springt. Uiterlijk Opvallend is de mooie pluizige pluimstaart die het diertje als hij zit over zijn rug legt. Ook de lange tenen met klauwachtige nagels vallen op en met name in de winter de pluimpjes aan de oren. Over de afmetingen kunnen we het volgende vertellen: kop-romplengte: 21 - 25 cm, staartlengte: 14 - 22 cm, gewicht: 230 - 415 gram. De vachtkleur kan variëren van zwart tot gelig, met allerlei tinten rood en bruin daartussen. Melanisme* komt voor, maar de mate waarin individuen melanistisch zijn verschilt per regio. Gewoonlijk zijn de dieren roodbruin met een witte buikzijde, ‘s winters meer grijzig donkerbruin. De kleur wordt ook grijsachtiger naarmate de eekhoorn ouder wordt. De staart wordt recht gehouden bij het rennen en dient als evenwicht bij het klimmen en springen. *Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme en betekent dat een enkel individu van een diersoort een overwegend zwarte kleur heeft, terwijl andere individuen een andere, meestal lichtere kleur hebben. Leefwijze en voedsel De eekhoorn voedt zich met plantaardig materiaal zoals noten en zaden van sparren en pijnbomen en verder eet hij knoppen, paddenstoelen en boomschors. Soms eet hij insecten, eieren en zelfs jonge vogels. Ook eet hij aarde om mineralen binnen te krijgen. De eekhoorn eet dagelijks vijf procent van zijn lichaamsgewicht aan voedsel. Eekhoorns zijn vooral in de vroege ochtend en namiddag actief. Voedsel zoeken ze in bomen en op de grond. 22

De eekhoorn daalt altijd met de kop naar beneden af van een boomstam. Eekhoorns kunnen prima zwemmen. Hoewel ze in de winter minder actief zijn, kennen eekhoorns geen winterslaap. Bij regen, storm, ijzel of wanneer er een dik pak sneeuw ligt, blijft de eekhoorn (hooguit enkele dagen) in zijn nest. Met name in de herfst eten ze extra veel om een vetreserve aan te leggen en leggen ze voedselvoorraden aan om de wintermaanden door te komen. Eekhoorns verstoppen voedsel in de grond maar ook in boomholtes of de oksel van een boomstam. De plek waar ze hun voedsel hebben verstopt (slechts enkele noten bij elkaar) kunnen ze dankzij hun reukvermogen weer opsporen. Doordat eekhoorns echter niet alle voedsel terugvinden, dragen ze bij aan de verspreiding van boomzaden in het bos. Voortplanting Twee keer per jaar gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje. De paartijd is van december tot februari en nog een keer van mei tot juni. Tijdens deze periode woont het mannetje een tijdje bij een vrouwtje in een nest van takken in een boom. Zodra het vrouwtje zwanger is, vertrekt het mannetje weer en begint het vrouwtje met het bouwen van een kraamnest. De draagtijd is 38 dagen. Meestal worden de jongen tussen maart en mei geboren, mits er voldoende voedsel is. Anders worden de jongen tussen juli en september geboren. Per worp krijgt een vrouwtje één tot acht jongen (gemiddeld drie). De jongen wegen bij de geboorte tien tot vijftien gram. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen. Bij verstoring draagt het vrouwtje de jongen uit het nest. Na zeven tot acht weken begeven ze zich voor het eerst buiten het nest, en na zeven tot tien weken zijn ze gespeend. Als de jongen tien tot zestien weken oud zijn, zijn ze onafhankelijk. De dieren zijn over het algemeen na tien tot twaalf maanden geslachtsrijp. Eekhoorns worden 3 tot 7 jaar in het wild, en tot tien jaar in gevangenschap. Beschermd De eekhoorn is in Nederland beschermd. Dat betekent dat het verboden is eekhoorns te vangen, te doden, in gevangenschap te houden of dit te proberen. Ook mag niet worden gehandeld in eekhoorns of delen van eekhoorns. Het is bovendien verboden eekhoorns te verontrusten of het nest te beschadigen of te bemachtigen (of dit te proberen). Tekst en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa 23

Manusje-van-alles Karlo bij Jeugdvakantieweek Naast de vrijwillige professionals is Karlo Tuten, gastheer en zakelijk leider van wijkcentrum De Bolder, graag als manusje-van-alles betrokken bij de Jeugdvakantieweek Zwolle. Alles om kinderen een onbezorgde week te bezorgen. Jeugdvakantieweek Zwolle Jeugdvakantieweek Zwolle is een per januari 2021 door Bekenbuurtbewoonster Janet Zwiers – Smit gestarte stichting als voortzetting van het Boelkens Fonds van het Rode Kruis. Sinds 2007 was zij als algehele spil betrokken bij de activiteiten van dit Fonds, dat ontstond uit een schenking bij zijn overlijden door de oud-voorzitter van het Rode Kruis afdeling Zwolle, de heer Boelkens. De opdracht was om het geld aan te wenden voor vakantieprojecten. Om kinderen van 7 t/m 11 jaar die om financiële en/of sociale redenen niet met vakantie kunnen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen. Vanwege de eindigheid van de fondsbijdrage en steeds striktere regelgeving vaart Janet Zwiers met de stichting onder eigen vlag. Steeds op zoek naar sponsors om de jaarlijkse vakantieweek voor de kinderen ergens in ons land mogelijk te maken. Contacten met de coaches van o.a. scholen, sociale wijkteams, Icare, Travers, YMCA en eigen mailbestand leveren de namen van de 25 kinderen die op vakantie mogen. Hand-en-spandiensten Karlo Wij geven Karlo de ruimte om zijn ervaringen met Jeugdvakantieweek Zwolle met ons te delen. Karlo: “Ik ben drie jaar geleden door de verhalen van Janet Zwiers, een vriendin van mijn vrouw, over ‘haar’ Jeugdvakantieweek Zwolle enthousiast geworden. Mooie, leuke verhalen, maar soms ook verhalen die je aangrijpen en waar je een brok van in je keel krijgt. Ik probeer de begeleiders zoveel mogelijk te helpen en te ontlasten bij de vele activiteiten die wij met de kinderen doen. Sindsdien ga ik voor de kinderen door het leven als Meester Karlo. Er is een vaste groep begeleiders, maar daaromheen helpen nog veel mensen één 24 of meer dagen/keren mee door bijvoorbeeld een keer te koken of te helpen met de eindschoonmaak of de spullen naar de vakantieplek en weer terug te brengen. Ik heb een rol die mij het best past, die van manusje-vanalles en ik spring in waar ik nodig ben. De hele week vele rondes afwas, opruimen, ontbijt klaarmaken, klaarzetten voor activiteiten, schoonmaak,

buschauffeur, badmeester, spelleider, dansen op de discoavond en op een avond pizza’s draaien die de kinderen zelf beleggen, etc., etc. Je bent de hele dag in touw van 7.30 tot 23.00 uur. De hele week boodschappen doen en tussentijds en aan het eind schoonmaken en spullen naar de opslag brengen. Ik doe mijn best (uiteraard met de hele groep) een zo leuk mogelijke week voor de kinderen te verzorgen. Met duidelijke regels die wij gezamenlijk met de kinderen opstellen. Die probeer ik zo goed mogelijk te bewaken. Wij eten bijvoorbeeld geen patat en snacks, die krijgen ze thuis al (te) veel, en eten gezonder met groente, aardappelen en vlees. Sommige kinderen herkennen bepaalde soorten groente niet op het bord. Voor de kinderen is het natuurlijk ook best spannend, sommigen zijn voor het eerst ergens anders aan het slapen. Ze kunnen dan nauwelijks in slaap komen en dan gaan ze “klieren”. Douchen en naar bed brengen is soms een hele toer. Het plezier wat de kinderen hieraan beleven, maar ook wat er ik er zelf aan beleef, is onbetaalbaar, dat moet je eigenlijk zelf ervaren. De kinderen zijn ook dankbaar voor die prettige vakantieweek. Bij terugkomst In de drukte van de hereniging van kinderen en ouders/begeleiders kwam op het station één van de kinderen naar mij toe en gaf mij een dikke knuffel als dank voor de fijne week. Die zag ik absoluut niet aankomen, was ontroerd en ik dacht toen wel ‘ja, daar doe je het voor’ “. Sini’s Haiku Info Jeugdvakantieweek Zwolle Voor informatie vrijwilligerswerk of sponsoring van Jeugdvakantieweek Zwolle: zie de facebookpagina of bel Janet Zwiers 06 11285781. Tekst: Martin Bos, redactie Aakwaa, foto’s Janet Zwiers 25 Haiku: Sini Wit, foto: Ank Pot

(advertentie) Welkom bij El Maestro Gitaarles! Rik Hasselman is gitaardocent en geeft akoestische gitaarles in de Aa-landen in Zwolle. El Maestro Gitaarles staat voor gitaarles op maat. Of je nu beginner bent, graag naar het conservatorium wilt of een enthousiast kampvuurgitarist(e) bent, Rik helpt je graag verder! Je eigen muziekkeuze speelt hierin een belangrijke rol. Van temperamentvol Spaans tot Taylor Swift en van ABBA tot Adèle, bij El Maestro Gitaarles leer je de muziek spelen waar jij van houdt. Voor meer informatie over de lessen, cursussen en tarieven kun je een kijkje nemen op de website. Neem gerust contact op voor een gratis proefles! El Maestro Gitaarles in het kort: • Gediplomeerde en zeer ervaren docent • Eigen muziekkeuze • Individuele– en groepslessen • Gratis workshops voor leerlingen • Kennismakingsperiode van 10 lesweken (gitaarhuur mogelijk) • Ouder-kindcursus van 6 weken (huur van 1 of 2 gitaren mogelijk) El Maestro Gitaarles Tel: 06-21621781 info@elmaestrogitaarles.nl www.elmaestrogitaarles.nl 26

Pannenkoekendag bij de Boeier Vrijdag 8 maart heeft woonlocatie de Boeier aan de Rijnlaan een uitnodiging naar de buurt gemaakt om een pannenkoek te komen eten. De Boeier is een locatie waar 31 mensen met een verstandelijke beperking wonen en logeren. De locatie valt onder Philadelphia zorg. Die vrijdag was het een schitterende dag en de opkomst was groot. Veel buurtbewoners kwamen op de uitnodiging af. De Boeier had een leuk straatorgel neergezet en ballonnen voor de sfeer. Valerie van den Bosch-de Poel De pannenkoekendag was een initiatief van een werkgroep “het beste met de omgeving”. Veel straten uit de omgeving ontvingen de uitnodiging middels een leuke flyer. De locatie wil graag initiatief tonen om te kijken waarin we als buurt elkaar kunnen versterken en wat we voor elkaar kunnen betekenen. (Misschien zijn er buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in een koffieochtend, het organiseren van burendag of vrijwilligerswerk). 27

NLdoet Van alle volwassenen in de gemeente Zwolle doen er 29.803 aan vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld de sportvereniging, de kerk of op school. Teruggerekend naar percentages zijn dat er meer dan gemiddeld in Nederland, blijkt uit cijfers van het RIVM die deze site heeft geanalyseerd in de aanloop naar NLdoet, de jaarlijkse vrijwilligersactie die vrijdag 15 en zaterdag 16 maart weer plaatsvond. Fonds, een vorstelijke high tea in het Dorpshuis in Badhoevedorp en was prinses Beatrix actief bij de Stadsboerderij Eilandsteede in Utrecht. Wijkboerderij Eemhoeve en NLdoet Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart zette het Oranje Fonds met NLdoet samen met duizenden sociaal-maatschappelijke organisaties het vrijwilligerswerk in ons land weer in de spotlights. Op ruim 6.700 plekken in Nederland kon iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk en ervaren hoe het is om iets voor een ander te betekenen. Zo verzorgden koning Willem-Alexander en koningin Máxima, beschermpaar van het Oranje Op een andere boerderij, wijkboerderij Eemhoeve aan de Eemlaan, toonden vrijwilligers zonder blauw bloed maar ook met het hart op de goede plek hun maatschappelijke betrokkenheid met het uitvoeren van klussen. Personeelsleden van ingenieursbureau Pieters Bouwtechniek, met diverse vestigingen in Nederland, werden ter ere van het 50 jarig bestaan van het bureau ‘uitgeleend’ om tijdens NLdoet dit jaar vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten. De leden van de Zwolse vestiging maakten zich op de hoeve verdienstelijk met het graven van een greppel voor een bloemenrand en het voor groei en bloei gereedmaken van de moestuin. Studenten van Landstede snoeiden het struikgewas langs het hondenspeelterrein. Tekst: Martin Bos en foto’s: Ank Pot, redactie Aakwaa 28

NL Doet Diepenbuurt Dit jaar stond NL-Doet in de Diepenbuurt weer in het teken van met- en voor elkaar klussen. Veel helpende handen maakten licht werk. Voor de ouderen in de buurt werden o.a. hun dakgoten schoon gemaakt, de tuinen en stoepen netjes gemaakt, wat reparaties her en der. Anderen werkten de wilgentenen hut bij en de letters op het bijenhotel staan weer strak in de lak. We sloten de ochtend af met een heerlijke lunch. Gezellig om zo het buitenseizoen weer met elkaar op te starten! Tekst en foto’s: Penny de Vries IK TOON op de stoep Stadkamer en Productiehuis De Verhalenboot organiseren op 1 en 2 juni in Zwolle IK TOON op de stoep. En jij kunt optreden! Met drie trekkers met een platte wagen trek je met andere amateurartiesten de wijken van Zwolle in voor spontane optredens op straat. Met strobalen wordt een tribune gebouwd en de wagen is dan het podium. Je kunt je nu aanmelden met een band, een muziek duo, een koor, orkest of dansgroep. Publiek is welkom om te komen kijken. De precieze locaties worden op de website bekendgemaakt. De aanmelddeadline is 10 april 2024 via www.deverhalenboot.nl/iktoon. Lijkt het jou en jouw gezelschap leuk om mee te doen? Ben je op de ochtend of middag van zaterdag 1 of zondag 2 juni beschikbaar voor twee optredens van maximaal 15 minuten? De optredens moeten akoestisch zijn, dus zonder versterking uitgevoerd kunnen worden, dan kun je je aanmelden tot 10 april 2024. 29

30

WIE WIL ONS HELPEN? Het team van de informatiebalie S.W.A. zoekt een nieuwe collega voor de woensdagochtend van half 10 tot 12 uur. Iemand die zich betrokken voelt bij onze wijk en haar bewoners en ervaring heeft met computerwerkzaamheden, is hartelijk welkom. Bel voor meer informatie 4539813 of mail naar infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Voor het bestuur van de SWA (Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen) zijn wij nog steeds op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van Penningmeester De penningmeester is lid van het bestuur van de SWA en houdt zich bezig met het beheer van rekeningen en kas, het doen van betalingen, het versturen van facturen en het adviseren van het bestuur aangaande het financiële reilen en zeilen van de SWA. Voor de feitelijke boekhouding hebben we een administratiekantoor in geschakeld. De penningmeester gebruikt een financieel systeem wat het werk van de penningmeester ondersteunt (E-Boekhouden). Ons administratiekantoor maakt gebruik van hetzelfde systeem. Het bestuur bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, elk met een eigen aandachtsgebied, met als overkoepelende taak om de activiteiten van de wijkvereniging te organiseren, coördineren en te stimuleren. De hoofddoelstelling is het verbeteren van het woon- en leefklimaat in onze mooie wijk Aa-landen. Spreekt de functie van penningmeester en bestuurslid jou aan of weet je iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn en je kunt er gemiddeld enkele uren per week voor vrij maken, laat het ons dan weten. Mocht je meer willen weten of je willen aanmelden neem dan contact op met de voorzitter van de SWA, Aart Karssen (voorzitter@wijkgemeenschapaalanden.nl) of 06 22 23 74 27 31

32

Iconen en schetsen van J nagelbeugel orthese voetreflex voor totale voetverzorging • Schimmelnagels • Likdoorn • Ingegroeide nagels • Eeltvorming 33

(advertentie) Kliederkerk op 14 april Een laagdrempelige bijeenkomst voor jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 10 jaar. Een speciale ‘kerkdienst’ op zondagmiddag waar je samen van alles beleeft rondom een thema uit de Bijbel. Dus niet het kind naar de oppas en jij in de kerk, maar alles samendoen. Kijk eens op de website kliederkerk.nl Dit keer hopen we lekker buiten een speurtocht met opdrachten te maken op zoek naar voetsporen van Jezus. Daarna eten we samen pannenkoeken. Ook geschikt voor je vrienden en hun kinderen! Op zondagmiddag in de Sionskerk van 16.00-17.30 uur. 14 april 2024: in de voetsporen van Jezus. Grace & Glory komt zingen op 21 april Van harte welkom in een enthousiaste kerkdienst, 10.00 uur in de Sionskerk. Thema: hoe kun jij je naaste dienen? Hartelijke groet, ds. Hélène Evers dshevers@sionskerkzwolle.nl. www.Sionskerkzwolle.nl OpenDeurDienst in de Sionskerk – zondag 14 april om 18.45 uur. Doel van deze dienst is om iedereen kennis te laten maken met de blijde boodschap. Het is een laagdrempelige dienst, dus ook geschikt voor mensen die weinig of niet bekend zijn met de kerk. Veel muziek en zang en een korte overdenking, lezing en gedicht. De overdenking wordt verzorgd door dhr. Hugo de Vries uit Zwolle. Het thema is een groet uit de gevangenis: shalom! Organist is Gert Hendriks. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de 4 gitaristen van Kithara. Het Griekse woord Kithara betekent gitaar. Ze brengen vooral klassieke muziek maar ook gospels ten gehore en treden veel op in kerkdiensten. De leden zijn allemaal kerkelijk meelevend en komen uit verschillende kerken. Dat maakt het juist zo leuk om samen te spelen en te zingen. Heel fijn om met zo´n achtergrond in verschillende kerken en gemeenschappen de Here God groot te maken. Voor meer info www.kithara.nl Vanaf 18.45 uur beginnen we alvast met zingen en om 19.00 uur met de dienst. Ongetwijfeld wordt het weer een onvergetelijke belevenis! WEES WELKOM en neem gerust iemand mee !! 34

(advertentie) Open Huiskamer-initiatief groot succes De Pakistaanse maaltijd in de Open Huiskamer was een groot succes! Veel blijde en vrolijke gezichten en lekker eten. Het maximale aantal werd ver overschreden en toch was er genoeg eten voor de 64 deelnemers. Veel dank aan de familie van Munawar! Inmiddels hebben zich nieuwe enthousiaste wereldkokers aangemeld, dus het worden Cross-culture-maaltijden. De volgende maaltijd wordt Surinaams. Verder zijn er plannen voor een Iraanse en een Zuid-Afrikaanse maaltijd. Wil je ook een keer koken? Meld je aan. Houd de berichten in dit blad in de gaten. huiskameraalanden@sionskerkzwolle.nl. Knabbelen en babbelen De beide wagens zijn er weer op de volgende data (mits het weer goed is) : vrijdag 19 april aan de Biesbosch. Ook op koningsdag, vrijdag 26 april staan ze aan de Dollard maar let op: om 14 uur, dus niet om 15.00 uur. Aakwaa zoekt nieuwe wijkbezorger Tot haar spijt moet een wijkbezorgster van de Aakwaa er na vele jaren trouwe dienst mee stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar een vrijwilliger die haar wijk over wil nemen en 170 Aakwaa’s wil bezorgen. Dat lijken er heel veel, maar het bezorgen van het wijkblad in deze wijk is niet heel erg tijdrovend. De Aakwaa’s worden in een doos bij u afgeleverd en daarmee kunt u bij de ingangen van de Spuiflat 160 stuks in de brievenbussen stoppen. De wijk is als volgt: Spuiflat, Gouwe nr. 11, Gouwe 5 – 9 en Spui 2 (Slagersvakschool). De Aakwaa wordt normaliter 10 keer per jaar maandelijks uitgegeven; in januari en de vakantiemaand juli of augustus niet. Als u ons en uw medewijkbewoners een plezier wilt doen, meldt u zich dan aan tijdens de openingstijden bij de Infobalie in MFC De Bolder, telefonisch te bereiken op nummer 453 98 13. Of via e-mail aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl. U kunt ook rechtstreeks bellen met de coördinator van de Aakwaa wijkbezorging Martin Bos, te bereiken op telefoonnummer 453 68 96. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet. Martin Bos, coördinator Aakwaa wijkbezorging 35

Steun uw wijkvereniging, word vrijwilliger of doneer uw bijdrage op NL23 INGB 0002 0328 23 Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29 - 8032 JW Zwolle - T. 038 453 98 13 www.wijkgemeenschapaalanden.nl info@wijkgemeenschapaalanden.nl 36

37

www.topzorggroep.nl ERGOTHERAPIE BELASTING & BELASTBAARHEID VOORLICHTING & ADVIES RUGKLACHTEN SCOLIOSE EXPERT WERKPLEK ONDERZOEK & BEGELEIDING We�e�i�k�e 1 o� 1 b�g�l�i�i�g bij afvallen en op gewicht blijven! ERGOTHERAPEUT 038 - 45 24 022 The 1:1 Diet met Sa�d�a Sm�t T EEN NIEUW ADRES, DICHT BIJ HUIS! TOPZORGGROEP ZWOLLE DOKTER VAN DEENWEG 80A 8025 BH ZWOLLE (GEBOUW FERDINAND BOL) 06 28 36 18 20 | Welle 7 | Zwolle www.slankmetsan.nl DVE ENERGY adviseert, ontwerpt en installeert elektrische installaties voor úw woning. Zonnepanelen Groepenkast uitbreiden of vervangen Elektra aanleggen voor elektrische kookplaat, boiler, airco, warmtepomp en andere apparaten Offerte? Neem vrijblijvend contact op! 38 +31 6 538 17 437 info@dveenergy.nl www.dveenergy.nl Er is zoveel meer mogelijk dan in eerste instantie gedacht! Natasja Brand Me�r d�n a�l�e� e�n d�e�t!

Opvang statushouders Rijnlaan 25 In de Aakwaa van januari/februari heeft u kunnen lezen dat het kantoorpand aan de Rijnlaan 25 een tijdelijke nieuwe invulling krijgt. De gemeente gaat hier voor drie jaar maximaal 100 statushouders opvangen. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die inmiddels een verblijfsvergunning hebben. Dit betekent dat deze statushouders in Zwolle mogen blijven en vanuit een opvang moeten uitstromen naar een woning. Het is op dit moment in heel Nederland erg lastig om woonruimte te vinden. Dit is ook in Zwolle het geval. Het pand aan de Rijnlaan wordt daarom een tussenvoorziening. Dit is een plek waar statushouders tijdelijk kunnen wonen, in afwachting van een woning. We weten nu nog niet wie er opgevangen gaan worden. Wel weten we dat op dit moment de meeste statushouders afkomstig zijn uit Jemen, Syrië en Eritrea. Meedenken Na de informatiebijeenkomst op 14 december 2023 hebben zo’n 40 omwonenden zich aangemeld voor de klankbordgroep. In de klankbordgroep zitten naast de bewoners en de gemeente ook iemand van Travers Welzijn en woningcorporatie deltaWonen. De wijkagent sluit aan wanneer nodig. De groep komt driewekelijks bij elkaar en denkt mee over de randvoorwaarden rondom de opvang, zoals bijvoorbeeld openbare ruimte, veiligheid e.d. Ook helpen ze mee met het opstellen van het beheerplan voor de locatie. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep stond vooral in het teken van kennismaken en vragen en zorgen delen. Deze gaan bijvoorbeeld over de dagbesteding en inburgering van de toekomstige bewoners. In de tweede bijeenkomst is daarom meer uitleg gegeven over het inburgeringprogramma van de statushouders. De klankbordgroep ziet zeker ook mogelijkheden om de toekomstige bewoners een zo goed mogelijk thuis te bieden in de wijk. Ook hierover denken ze mee. Vergunningsprocedure Het kantoorpand aan de Rijnlaan is nu nog niet geschikt voor bewoning. Ook moet de bestemming nog aangepast worden naar bijzondere woonvormen. Hiervoor moet een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan worden verleend. Dit verzoek heeft de gemeente ingediend. Hierop is een aantal zienswijzen binnengekomen. Op deze zienswijzen zou voor 5 maart gereageerd moeten worden maar de reactietermijn is met zes weken verlengd. Half april moet hierover meer duidelijkheid zijn. Meer informatie Voor de zomer organiseert de gemeente weer een bijeenkomst voor omwonenden. Heeft u in de tussentijd vragen over deze ontwikkeling of wilt u meer informatie? Kijkt u dan eens op zwolle.nl/vluchtelingen (onder Tijdelijke invulling kantoorpand aan de Rijnlaan 25). U kunt ook een mail sturen naar rijnlaan@zwolle.nl 39

40

Problemen door de kinderopvangtoeslagaffaire? Krijg hulp via het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle! Het Steunpunt Toeslagenaffaire Zwolle helpt gezinnen die getroffen zijn door de kinderopvangtoeslagaffaire. Onze medewerkers geven jou praktische steun om je leven weer op de rit te krijgen. Onze hulp is gratis. Veel mensen zijn in de problemen gekomen door de kinderopvangtoeslagaffaire. Vaak ervaren gedupeerde ouders en hun kinderen een groot gevoel van onrecht en onmacht. De Belastingdienst geeft een financiële compensatie, maar dat is niet altijd voldoende. Wij zijn er voor jou! Onze ervaring Bij het Steunpunt Toeslagenaffaire begrijpen wij dat er vaak geen vertrouwen meer is in overheidsinstanties. Wij hebben ervaren dat de toeslagaffaire veel problemen op verschillende gebieden heeft veroorzaakt. Zo komen wij gedupeerden tegen die te maken hebben met bijvoorbeeld financiële problemen, eenzaamheid, verloren zelfvertrouwen, het ontbreken van daginvulling en relatie- en opvoedproblemen. Onze hulp We luisteren naar jouw persoonlijke verhaal, denken met je mee en bieden ondersteuning waar dit nodig is. Ook al is dit alleen een luisterend oor. Of misschien is er iets anders nodig om weer een nieuwe start te kunnen maken. Ook dan denken we met je mee. Contact? Wij helpen je graag! Bel ons via het telefoonnummer van het Sociaal wijkteam of stuur een e-mail (QR-code). (038) 498 99 80 (iedere werkdag van 9:00 tot 17:00 uur) steunpunt-toeslagen@zwolle.nl (of gebruik de QR-code) 41

Wijkblad Aakwaa uitgave april 2024 S.W.A. Uw wijkvereniging Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Telefoon: 453 98 13 Rekeningnr.: NL23INGB 0002 0328 23 Website: www.wijkgemeenschapaalanden.nl E-mail: info@wijkgemeenschapaalanden.nl Infobalie S.W.A. openingstijden Ma t/m do: 9.30 - 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur E-mail: infobalie@wijkgemeenschapaalanden.nl Wijkpost Buurthulp Aa-landen Ma en wo: 10.00 - 11.30 uur. Telefoon: 453 98 13 E-mail: buurthulp@wijkgemeenschapaalanden.nl Buurtweide Aa-weide Contactpersoon: Leonie Klein Telefoon 06 229 955 54 Feestdagen gesloten E-mail: aaweide@wijkgemeenschapaalanden.nl Nestkastengroep Voor meldingen over nestkasten in het openbaar groen kunt u bellen met Loes en John Lodder 038 454 38 91 Repair café Elke 3e vrijdag van de maand van 12.00 - 16.00 uur E-mail: repaircafe@wijkgemeenschapaalanden.nl DE BOLDER Uw wijkcentrum Multifunctioneel centrum “De Bolder” Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Beheer: Stichting Wijkcentrum Aa-landen Beheerder: Karlo Tuten Assistent beheerders: Silvia Scheffer, Sam Blom Telefoon: 453 98 67 E-mail: debolder@bolder.nl Stadkamer Aa-landen Dobbe 23, 8032 JW Zwolle, tel. 425 72 50 E-mail: aalanden@stadkamer.nl Uitleen: di/wo/do/vr 13.30-16.30 uur Zaterdag 10.00-13.00 uur Disclaimer redactie wijkblad Aakwaa Alle informatie in wijkblad Aakwaa is met de grootste zorg samengesteld. De stukken welke zijn aangeleverd door derden vallen buiten de aansprakelijkheid van de redactie van wijkblad Aakwaa. Eigen stukken zijn herkenbaar aan de vermelding: redactie Aakwaa. Niets uit deze uitgave van wijkblad Aakwaa mag zonder toestemming van de redactie in andere media worden opgenomen. 42 54e jaargang, nummer 10 Wijkblad AAKWAA Redactie: Martin Bos, Ank Pot, Renate Verheule Redactie-adres: Dobbe29, 8031 JW Zwolle E-mail: aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Contactpersonen: Advertentie: Pierre Meurs Tel. 0613395753 advertentieaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Redactie: Ank Pot Tel. 4539916 aakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Bezorging: Infobalie S.W.A. Tel. 453 98 13 bezorgingaakwaa@wijkgemeenschapaalanden.nl Uitgave: Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen Dobbe 29, 8032 JW Zwolle Foto voorpagina: Ank Pot Druk en vormgeving: Drukkerij Coenradi, Zwolle Volgende uitgaven: Kopij inleveren voor: Mei 08-05-2024 Juni 12-06-2024 19-04-2024 24-05-2024 GEMEENTE ZWOLLE Wijkzaken Postbus 10007, 8000 GA Zwolle Servicelijn Wijkzaken: 140 38 Wijkservicepunt Noord Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle, Tel. 06 150 158 52 Wijkmedewerker: Vanessa Sahetapy Wijkregisseur: Robert Jansen Wijkmanager: Charlotte van der Gun Wijkwethouder: Dorrit de Jong Email: postbus@zwolle.nl Politie Zwolle Koggelaan 8, 8017 JN Zwolle, Tel. 0900 - 8844 Wijkagent: Nienke Leij Spreekuur: woe. 09.30-10.30 uur in M.F.C. De Bolder E-mail: nienke.leij@politie.nl Twitter: @WA_ZwolleNoord wijkagenten_zwollenoord Sociaal Wijk Team – Noord Inloopspreekuur in M.F.C. De Bolder op di. van 09.00-12.00 uur. Telefoon: 498 99 80

Gefeliciteerd! iedere jariGe job 20% korting op vers gebak Spelregels: Jumbo.com/verjaardag Jumbo, Zwolle, De Dobbe 3

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication