15

Elk implantaat wordt op enig moment ook weer uitgenomen Verduurzaming van de zorg Recycling van medische devices past binnen de doelstellingen de zorg te verduurzamen. Terugwinning van waardevolle stoff en is niet het eindstation. Op langere termijn is een dialoog met de producenten van pacemakers en icd’s het doel, om hen te stimuleren devices te ontwerpen die geschikt(er) zijn voor recycling, volgende het principe van eco-design. Patiëntgegevens Een andere uitdaging betreft de informatieveiligheid. Jeroen Vast: “We hebben ermee te maken dat er patiëntgegevens staan opgeslagen in het interne geheugen van de apparaatjes. Gooi je zo’n ding in de shredder, dan blijft daar niets leesbaars van over. Maar ga je de devices demonteren, dan blijft het langer een geheel met eventueel uitleesbare data erin. Daar moet je natuurlijk een oplossing voor vinden. Veolia heeft apparatuur die data verwijdert van andere e-waste. Het bedrijf onderzoekt nu of die apparatuur ook inzetbaar is (of gemaakt kan worden) om pacemakers en icd’s veilig te verwerken.” Uitvraag producenten De UMC Utrecht-projectgroep heeft zich ondertussen belast met de gedetailleerde uitvraag van samenstelling van de devices bij de producenten. Jeroen Vast: “Er zijn vijf producenten die samen zo’n beetje de Nederlandse markt dekken: Medtronic, Abbott, Boston Scientifi c, Biotro-nik en Microport. Je moet natuurlijk niet alleen kijken naar de huidige markt, maar ook naar de herkomst van devices waar patiënten mee rondlopen die hun implantaat al langer geleden kregen. Elk van die producenten heeft een aantal devices op de markt, en het is dus best een uitdaging om de samenstelling van pacemakers en icd’s die in gebruik zijn in beeld te krijgen. Met deze vijf producenten samen kan dat beeld vrij goed zijn. Gelukkig zijn ze allemaal enthousiast en bereid om medewerking te verlenen.” Andere ziekenhuizen “We hebben nog niet heel actief medewerking van andere ziekenhuizen gevraagd”, vervolgt Vast. “Zolang we in de fase zijn van haalbaarheidsonderzoek heeft dat ook nog niet zoveel zin. Maar gezien de verwachting dat er aanzienlijke volumes nodig zullen zijn om rendabel te kunnen recyclen is dat een vervolgstap die we wel voorzien. Ook vanuit de gedeelde doelstelling van verduurzaming natuurlijk. Het is een project dat door iedereen interessant en sympathiek wordt gevonden. Er is echt interesse, ook van andere ziekenhuizen, maar vooralsnog moeten we geïnteresseerde partners gewoon vragen om nog éven geduld te hebben.”  15 De zorgsector in Nederland is grootverbruiker van energie, voedsel en grondstoff en. Om verduurzaming in de zorg te versnellen nam Milieu Platform Zorgsector het initiatief voor de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Deze deal heeft vanaf 2015 heel veel in beweging gebracht om de bedrijfsvoering te verduurzamen. In oktober 2018 startte de Green Deal Zorg 2.0 ‘Duurzame Zorg voor een Gezonde Toekomst’. Dit vervolgprogramma sluit nauw aan op de ambities van het Rijk ten aanzien van de thema’s energie, circulariteit en vermindering van medicijnresten in afvalwater. Meer dan 130 partijen zijn aangesloten bi de Green Deal, die wordt gefaciliteerd door het Ministerie van VWS. Als extra thema is `gezond makende leefomgeving en milieu´ benoemd voor de verbinding van duurzaam met de core business van gezondheidszorg. Een gezond makende leefomgeving leidt tot minder ziekten en zorgvraag.

16 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication