22

ict | tekst • Wilma Schreiber INTEROPERABILITEIT VAN MEDISCHE APPARATUUR: Revolutie in de zorg Verstandige toepassing van ‘Internet of Medical Things’ gaat in de komende tien jaar het verschil maken qua mogelijkheden die medische technologie kan bieden. SDC, een nieuwe op webservices gebaseerde architectuur, maakt het mogelijk verzamelde gegevens te delen met andere apparaten en weer te geven op verschillende schermen. Het uiteindelijk doel is therapiebeslissingen effi ciënter te ondersteunen. D 22 FMT | April 2020 e huidige interfaces zijn te beperkt, onveilig en kampen met datalekken. Bovendien spreekt elke leverancier nog steeds zijn eigen taal, wat vertaalprogramma’s noodzakelijk maakt om de informatie te kunnen gebruiken in andere informatiedeelsystemen. Een proces dat zeer gevoelig is voor fouten en blijvend aandacht nodig heeft vanwege versie- en confi guratiebeheer. 'Valse' waarnemingen Naast interfaces zijn ook non-invasieve metingen van vitale parameters foutgevoelig. Storingen van het meetsignaal worden zo veel mogelijk gerepareerd door toepassing van algoritmen. Desondanks zijn er veelvuldig ‘valse’ waarnemingen die aanleiding kunnen geven tot misinterpretatie. Ook de toepassing van artifi ciële intelligentie is afh ankelijk van kwalitatief goede waarnemingen en goed gestructureerde informatie. Vooralsnog ontbreekt echter een goede systematiek, protocol en structuur voor verwerking, opslag en realtime hergebruik van gevalideerde medische data. “Als we de medische data willen kunnen gebruiken voor predictie, binnen regelkringen, of voor ‘zelfl erende systemen’, dan dienen we standaarden te hanteren om ons doel te bereiken. Investering in scholing heeft prioriteit. Onderschatting van de noodzaak tot scholing is één van de belangrijkste redenen waarom investeringen in de medische technologie verloren gaan. Zonder kennis geen kunde en draagvlak om te veranderen”, aldus Lauran Casteleijn, Business Unit Manager Medical Systems bij Dräger in Zoetermeer. Status quo Nu er steeds minder zorgprofessionals zijn en zij meer en meer ook remote worden geïnformeerd, is er behoefte aan werkplekgeoriënteerde of mobiele gebruikersinterfaces met geaggregeerde informatie en mogelijkheden om veilig te kunnen reageren op gedistribueerde alarmnotifi caties. “Het is niet ongewoon dat door de overvloed aan alarmnotifi caties reactie van de zorgprofessional uitblijft. In dergelijke gevallen helpen de alarm

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication