23

“Deze standaard negeren is de grootste fout die je als fabrikant van medische apparatuur of bestuurder in de zorg kunt maken”, aldus Lauran Casteleijn, Business Unit Manager Medical Systems bij Dräger. In de toekomst zullen patiëntmonitoren, anesthesiemachines en intensive careventilatoren informatie kunnen uitwisselen met andere apparaten dicht bij de patiënt. distributiesystemen de herverdeling”, vertelt Casteleijn. “Er kan in dit proces veel misgaan. Deze werkwijze is onderdeel van ons systeem geworden en nu mogelijk nog beheersbaar, maar op lange termijn voor zorgprofessionals niet meer te doen, voor patiënten een veel te groot risico, terwijl de kosten zich minimaal evenredig ontwikkelen met het falen van de infrastructuur. De mate van interoperabiliteit is evenredig met de kosten, de doelmatigheid van besluitvorming en verkorting van de ligduur.” Van statisch naar dynamisch Medische apparatuur die niet langer stand-alone werkt, maar onderling communiceert, data die eff ectiever worden ontsloten en realtime verwerkt, verwerking die voorwaardenscheppend is voor verreikende besluitvorming met potentieel dynamische en remote aansturing van medische apparatuur. Om een ‘Internet of Medical Things’ mogelijk te maken, hebben diverse fabrikanten van medische apparatuur een nieuwe op webservices gebaseerde architectuur ontwikkeld: SDC. Deze architectuur werd in 2018 de norm. SDC, Service-oriented Device Connectivity, is onderdeel van de ISO/IEEE 11073 familie standaarden voor point-of-care medical device communicatie. SDC staat voor cyber secure, open source, leveranciersonafh ankelijk, veilig, interactief, remote, realtime, geen datalekken, geen taalbarrières en harmonisatie van beoogd gebruik van medische meetgegevens ten behoeve van derden. Casteleijn: “SDC stelt elke leverancier of instelling in staat om data te gebruiken en te presenteren bijvoorbeeld in patiëntspecifi eke dashboards. En SDC overbrugt de kloof met de ziekenhuiscommunicatiestandaarden HL7 en FHIR, die worden gebruikt voor realtime gegevensverwerking met andere ziekenhuisinformatiedeelsystemen.” De SDC-standaard specifi ceert hoe apparaten met elkaar kunnen communiceren. Gestandaardiseerde interfaces vergemakkelijken de toekomstige integratie van medische apparaten in een netwerk. Mogelijkheden van deze technologie zijn het veilig en op afstand bedienen van een medische werkplek en gedeeltelijke automati23

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication