10

huisvesting | Radboudumc/Suzanne Holtz Studio Huisvestingsfilosofie Het Radboudumc wil met het nieuwe hoofdgebouw vooroplopen in het ontwikkelen van nieuwe technologieën, behandelingen en (zorg)processen. In samenwerking met ptg advies zijn al deze ontwikkelingen samengebracht in de huisvestingsfilosofie en het programma van eisen, dat aansluit bij wat gebruikers nodig hebben. In de ‘samen ontwerpenweken’ zijn in compact tijdsbestek samen met medewerkers en patiënten de plattegronden uitgewerkt en vastgesteld. In de uitvoeringsfase ondersteunt ptg advies de bouwdirectie van het ziekenhuis met project- en procesmanagement. Hubs Markant in het gebouw worden de hubs. Op de vraag wat een hub is wordt verwezen naar computernetwerken waar hubs de knooppunten in het netwerk zijn. In het Radboudumc zijn hubs de ontmoetingsplekken waar je even met je collega kunt sparren. De kleinste hub is het koffiezetapparaat de grootste is het nieuwe restaurant in het A-gebouw. Omdat goede uitwisseling van ideeën in de academische omgeving essentieel is gaat het Radboudumc de komende jaren nog veel van deze hubs inrichten. Voor het interieurontwerp tekent Suzanne Holtz van Suzanne Holtz Studio. Hoogwaardige techniek Het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc onderscheidt zich ten opzichte van de gesloopte gebouwen sterk op het gebied van de technische infrastructuur van het gebouw. Waar in het verleden de installatiekosten van de gebouwen zo’n 30 % bedragen ten opzichte van de bouwkundige kosten, gaat dat nu richting de 100%. Er worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van technische infrastructuur benodigd voor een goed klimaat, gebouwmanagement, benodigde technische voorzieningen voor medische en bouwtechnische inrichting en aan de ict-infrastructuur. Deerns is verantwoordelijk voor het integrale ontwerp ervan, waarbij betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid en energiezuinigheid een steeds grotere rol spelen. 10 FMT | Juni 2020 BREEAM Excellent Het Radboudumc zet al jaren sterk in op verduurzaming en daarom is veel aandacht besteed aan de energiezuinigheid van gebouw en installaties, duurzaam materiaalgebruik en een gezond binnenklimaat, waarbij de warmte/koude met een WKO-installatie wordt verzorgd. Voor de duurzaamheidsclassificatie is gekozen voor BREEAM-NL waarbij DGMR is aangetrokken als BREEAM-NL Expert, die de BREEAM-score bewaakt en het proces van ambitie tot certificering begeleidt. EGM en installatie-adviseur Deerns hebben voor het ontwerpcertificaat het grootste gedeelte van de bewijsvoering verzorgd. Tijdens de uitvoering ligt het zwaartepunt voor het opstellen van het bewijs bij de uitvoerende partijen. Het bouwfysisch advies is verzorgd door Peutz. Met het BREEAM-NL certificaat Excellent behaalt het Radboudumc bij oplevering waarschijnlijk de hoogste BREEAMscore van de UMC's. In 2030 wil het Radboudumc energieneutraal zijn en daar gaat het nieuwe hoofdgebouw, met de sloop van nog vele gebouwen na de ingebruikname van de nieuwbouw, een belangrijke bijdrage aan leveren. Voor de toekomst wordt samen met de Provincie geothermie onderzocht als mogelijkheid voor warmteopwekking. “Voor het nieuwe hoofdgebouw zal dat niet veel opleveren, want in het goed geïsoleerde hoofdgebouw is meer koude- dan warmtevraag”, aldus Paul Grotens. Dan loopt er ook nog een studie naar zuivering van het afvalwater door middel van een plasmavergasser door de TU-Twente, waar het Radboudumc in de toekomst op wil inhaken. Sloop met 96% hergebruik Bouwen op het terrein van het Radboudumc is puzzelen. Eerst slopen en dan bouwen, dan weer slopen en dan weer bouwen terwijl de functionele, de logistieke en de technische infrastructuur intact moet blijven. De sloop op het terrein van het Radboudumc vraagt veel aandacht, mede vanwege de aanwezigheid van asbest en de zeer beperkte ruimte. Het Radboudumc heeft BCM Consultancy asbest-inventarisaties laten uitvoeren en sloopbestekken laten maken. Gezamenlijk is het werk ENVI aanbesteed. De sloopmethodiek van Beelen, Radboudumc/Suzanne Holtz Studio 

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication