14

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw zijn de gebouwen M307/M317 van het Radboudumc duurzaam gesloopt. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de sloop bleek een uitdaging te zijn. Dat sloopadvisering een vak apart is bleek uit de verschillende te nemen hindernissen. Harald Mandemaker, projectleider sloop van BCM Consultancy BV uit Nijmegen, geeft een kijkje in de keuken. Geen ruimte om te slopen Al in de voorbereidingsfase bleek de sloop geen eenvoudige klus te zijn. De te slopen gebouwen zijn in 1966 gebouwd en in de loop der jaren rondom ingebouwd door diverse andere gebouwen zoals de Spoedeisende hulp met voorzieningen voor de traumahelikopter, de hoofdingang van het Radboudumc, de verbindingsgang voor bezoekers, patiënten, logistiek en techniek, en door de parkeergarage. Er was dus zeer weinig ruimte voor het inrichten van het werkterrein en het opstellen van de sloopkranen, waardoor het tussenuit slopen van de gebouwen een specialistische én pragmatische aanpak vergde. Om tot een integraal sloopplan te komen heeft BCM Consultancy BV 2 jaar uitgetrokken om de sloopvoorbereiding op te tuigen. BCM is al decennialang adviseur van het Radboudumc en was bekend met de omgevingsinvloeden. Er waren vragen over de volgende onderwerpen: • sloopmethoden; • logistiek; • traumahelikopter; • constructie en veiligheid bezoekers; • asbestsanering en totaalsloop. Er is gestart met het opstellen van een risicoanalyse, waarna inzichtelijk was welke risico’s er waren voor mens, milieu, omgeving. 14 FMT Juni 2020 De risico’s zijn gecategoriseerd en met het Radboudumc gecommuniceerd. Sloopmethoden Er bestaan diverse sloopmethoden, elk met haar eigen voor- en nadelen. Om tot een juiste sloopmethode te komen is eerst een constructieve scan gemaakt van de te slopen gebouwen. Op basis hiervan zijn de constructieve beperkingen alsmede de slooprisico’s onderkend en heeft BCM een aantal mogelijke sloopscenario’s uitgewerkt met bijbehorende sloopmethoden. Elke sloopmethode heeft haar specifieke risico’s en doorlooptijd/planning. Samen met het Radboudumc heeft BCM gekozen voor de sloopmethoden ‘Longreach en Japans slopen’. Logistiek Het Radboudumc-terrein is een dorp op zich, met haar eigen logistieke lijnen en ontsluitingen op openbare wegen. Het uitgangspunt was dat de sloopbewegingen, het functioneren van het Radboudumc niet negatief mochten beïnvloeden. Berekend werd hoeveel transport-/sloopbewegingen er zouden gaan plaatsvinden. Deze transportbewegingen zijn in de planning in tijd afgezet en besproken met het Radboudumc, de Gemeente Nijmegen en busmaatschappij Breng. Naast het Radboudumc is de Universiteit Nijmegen en een aantal basisscholen gevestigd, die langs de verplichte transportroute lagen. Door vooraf logistiek overleg te voeren met de verschillende partijen konden afspraken worden gemaakt, waardoor risico’s tot een minimum werden gereduceerd.

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication