16

ict | tekst • Wilma Schreiber De afgelopen tien jaar heeft ICT in de zorg een enorme vlucht genomen. Het strekt zich inmiddels uit tot bijna alle aspecten van de bedrijfsvoering. Bij die digitalisering dient zich ook een knelpunt aan: het uitwisselen van informatie tussen verschillende zorgaanbieders en tussen zorgaanbieders en cliënten is sinds het debacle van het EPD nog steeds niet goed geregeld. Met het oog op de vergrijzing is het bovendien essentieel dat de zorg ICT meer gaat omarmen. B 16 FMT | Juni 2020 ij zorgaanbieders in hetzelfde domein – ouderenzorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg – doen zich meestal geen problemen voor; zij spreken dezelfde taal. Tussen medisch specialisten en huisartsen of tussen ziekenhuizen en verpleeghuizen, bevinden zich echter nog wel wat hiaten. “In de communicatie per brief begrijpen ze elkaar wel, maar als de informatie elektronisch wordt uitgewisseld, gaat het mis. Want een huisarts omschrijft hartfalen anders dan een specialist. Het systeem kan die semantiek niet vertalen en dat is dus een beperkende factor”, verklaart Eddy van de Werken, voorzitter van OIZ, de branchevereniging voor ICT-dienstverleners in de zorg. Dus moet informatie op een andere manier worden vastgelegd, zodat deze overdraagbaar is naar andere zorgpartijen. “Er bestaan weliswaar internationale standaarden en coderingsstelsels, maar Nederlandse zorginstellingen vinden dat niet zo nodig. Met als resultaat dat er voor bepaalde zorgtypen meerdere stelsels mogelijk zijn; de keuze van de standaard wordt aan de markt overgelaten. Zonder standaard ga je elkaar niet verstaan. In dit opzicht moet VWS zijn verantwoordelijkheid nemen en druk uitoefenen op de zorgaanbieders en keuzes maken.” Nadat VWS onderuitging met het EPD, heeft het ministerie deze taak weer opgepakt en is nieuwe wetgeving in voorbereiding. Dit betreft echter slechts een kaderwet voor informatievoorziening in de zorg, die momenteel ter internetconsultatie voorligt aan de markt. “Het is nog een holle wet, die moet worden ingevuld met standaarden voor de domeinen. Door de jaren heen is de zorg versplinterd geraakt, verzuild in financieringsstromen, waarbij verschillende organisaties verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Zvw, de Wmo, etc.”, betoogt Van de Werken. “Er is niet één partij aansprakelijk, veel

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication