17

“Voer in systemen niet op te veel terreinen tegelijkertijd wijzigingen door, maar kies voor een overall roadmap, met de juiste prioritering en aanpak”, luidt het advies van Eddy van de Werken, voorzitter van OIZ, aan VWS. Voor communicatie tussen zorgverleners is een (internationale) standaard onmisbaar. verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd, bijvoorbeeld aan gemeenten. En daarnaast heb je te maken met duizenden zorgaanbieders die opdrachten moeten gaan uitvoeren binnen dat kader.” Beperkende factoren ICT is voorwaarde voor een goede zorg, maar werkt nu nog belemmerend, omdat ontwikkelingen niet snel genoeg gaan. “Er is beweging nodig op verschillende niveaus. Enerzijds moeten VWS en zorgaanbieders snel eenduidige (en liefst internationale) standaarden omarmen, want zo’n standaard bouwen kost tijd. Anderzijds moet de administratie beperkt worden tot wat echt nodig is”, stelt Van de Werken. “Natuurlijk is registreren de basis voor kwaliteitsbewaking en van belang voor verantwoording, financiering, informatievoorziening aan cliënten en andere partijen. Toch nemen zorginstellingen niet graag informatie één op één over, die willen ze minimaal toetsen, wat wordt opgelegd door de wetgever in kwaliteitskaders. Daarom is consensus over wat je accepteert belangrijk – lees: een standaard – en ICT helpt daarbij.” Een andere beperkende factor voor vergaande automatisering is dat de zorgmarkt een gereguleerde markt is. In tegenstelling tot overheid en bedrijfsleven zijn de budgetten beperkt en is daarvan slechts een gelimiteerd deel beschikbaar voor ICT. “Daarnaast willen zorginstellingen zich onderscheiden door niet te kiezen voor dezelfde ICT-leverancier. Zo ontstaan binnen ziekenhuizen complexe eigen systemen, die niet altijd aansluiten op internationale standaarden. En omdat het geen open markt is, met slechts enkele dominante ICT-aanbieders, kun je standaarden minder makkelijk opleggen”, zegt Van de Werken. “Dit geldt overigens niet voor de thuiszorg, gehandicaptenzorg en ggz, die sectoren kennen een grotere diversiteit aan ICT-leveranciers.” 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication