18

Het selecteren en aanleveren van medicijnen is een van de handelingen die verder te automatiseren is. Niet technologiegedreven Een ander punt is dat er weliswaar veel ICT beschikbaar is, maar dat de zorg deze lang niet altijd benut. Te denken valt aan het teleconsult door de huisarts dat al meer dan vijf jaar beschikbaar is. “Heel veel mensen in de zorg zijn niet technologiegedreven, het zijn mensenmensen. Ze vinden ICT eng of moeilijk, missen de affi niteit en daarmee de kennis en interesse”, aldus Van de Werken. “Maar waarom zou je medicijnen aanleveren in doosjes die uit de kast gepakt en naar de patiënt gebracht moeten worden? Dat kun je prima automatiseren. En dat geldt voor alles wat niet aan het lijf gebeurt.” Bijvoorbeeld het op afstand communiceren via videoconsult en de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die zorginformatie ontsluit voor de cliënt. “Dat is nu niet meer dan een kijkdoos. Als daar interactie mogelijk is, kun je meer informatie bij patiënten weghalen door middel van apps, devices en wearables rond of op het lichaam. En op basis hiervan vervolgens automatisch bijvoorbeeld de dosering van medicatie terugsturen.” Een gemiste kans, aangezien een arts met behulp van ICT in plaats van tweehonderd misschien wel duizend patiënten zou kunnen zien. En het inzetten van technologie ter vervanging van handmatig werk wordt steeds noodzakelijker, als straks meer mensen zorg nodig hebben, terwijl het aantal zorgverleners afneemt. “We zullen oplossingen moeten bedenken voor die dubbele vergrijzing. ICT kan en moet daar een bijdrage aan leveren. Dus moet acceptatie van standaarden en van 18 FMT | Juni 2020 ICT en corona In april nam het ministerie van VWS het initiatief voor het ontwikkelen van apps om de coronacrisis binnen de perken te houden. Het beoordelingsproces van de zeven geselecteerde initiatieven was gedurende een weekend via een livestream te volgen. Ongekend transparant en iets wat vijf jaar geleden niet denkbaar zou zijn geweest, aldus Van de Werken. “Privacyhoeders en IT-deskundigen buitelden over elkaar heen om te melden hoe matig het proces en de resultaten zijn. Jammer inderdaad dat de resultaten tot nu toe tegenvallen, maar chapeau voor de minister en zijn ministerie voor de dadendrang die zij tentoonspreiden.” Desondanks plaatst Van de Werken in dit geval ook een kanttekening bij de technocratische insteek. “Deze pandemie is niet met technologie alleen op te lossen. Het is een complex samenspel van techniek, aanpassing van processen, werkwijzen, gedrag en op termijn wellicht zelfs het economisch model. Als je een app lanceert om besmettingen te monitoren, moet je mensen ook snel kunnen testen, wil je eff ectief zijn. Aan die randvoorwaarde kon op dat moment nog niet worden voldaan.” Wel maken de huidige communicatiemiddelen het mogelijk mensen te informeren en ander gedrag te laten vertonen. “De Spaanse griep kostte begin vorige eeuw miljoenen mensen het leven. Dankzij de moderne informatietechnologie staat de teller wereldwijd nu op ‘slechts’ 200.000 slachtoff ers.”

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication