19

| ict ICT omhoog”, betoogt Van de Werken. “Om betrouwbare apparaten te ontwikkelen en aan te schaffen, is geld nodig. Nu is de gezondheidszorg in Nederland nog relatief goedkoop. Willen we het niveau van automatisering vergroten, dan zijn we daar meer geld aan kwijt. Politiek een gevoelige kwestie.” Overall roadmap Kijkend naar zijn eigen achterban, stelt Van de Werken dat ICT-dienstverleners vanwege de beperkte budgetten innovatief moeten zijn. En dat hun systemen – terecht, net als medische hulpmiddelen - moeten voldoen aan een hele reeks kwaliteitsstandaarden, aangezien het gaat om beslissingen over kwaliteit van leven waarbij betrouwbaarheid essentieel is. “Hogere eisen, meer kwaliteitsborging betekent echter ook hogere kosten en die moeten kunnen worden doorbelast. Kwaliteit kost nu eenmaal geld.” Borging en toetsing van die kwaliteit vormt een uitdaging. OIZ is met VWS in gesprek over regelgeving en over (heldere) criteria waar systemen aan moeten voldoen. “Daarnaast adviseren wij wijzigingen niet op te veel terreinen tegelijkertijd door te voeren, maar te kiezen voor een overall roadmap, met de juiste prioritering en aanpak”, zegt Van de Werken. “Dus informatie-uitwisseling aanpakken, dan even wachten met administratie. Meer devices aan het bed, dan niet gelijk ook de Privacywet aanpassen.” De vergrijzing maakt het essentieel dat de zorg ICT meer gaat omarmen. De afgelopen tien jaar is de wetgeving rond de zorg alleen maar toegenomen. Dat maakt het voor bestaande leveranciers lastig om op tijd te leveren en vormt een barrière voor nieuwe toetreders, waardoor er minder concurrentie is. “Bij MRI’s snapt iedereen dat, maar dat geldt dus ook voor ICT-systemen. Als je dan maar een paar leveranciers overhoudt, is dat zorgelijk. Een verstoorde marktsituatie kan leiden tot een shake-out bij leden en tot prijsstijgingen. ICT-dienstverleners maken en leveren met hart en ziel producten voor de zorg. Hoog tijd voor meer erkenning van het toenemende belang van ICT in deze sector.”  OIZ in een notendop Het doel van OIZ is het bevorderen van een verantwoorde toepassing van informatica en ICT in de Nederlandse gezondheidszorg en het behartigen van de gezamenlijke belangen van organisaties, die producten en diensten leveren op het vlak van informatica en ICT voor de gezondheidszorg. OIZ is gevestigd in Veenendaal en telt circa tachtig leden. Meer informatie: www.oizorg.nl 19

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication