20

veiligheid | tekst • Dietske van der Brugge CONTAMINATION CONTROL IN TIJDEN VAN CORONA Toen begin maart 2020 duidelijk werd dat de coronapandemie niet aan Nederland voorbij zou gaan, schakelde VCCN direct door naar de hoogste versnelling. Als professioneel platform voor en door vakmensen in het gebied Contamination Control brak er een hectische (maar ook boeiende) tijd aan, waarin niet alleen het belang van contamination control, maar ook van kennis delen zich nadrukkelijk manifesteerde. VCCN-bestuurder Remko Noor MSc vertelt over de rol van CC-professionals in crisistijd. V CCN richt zich op reductie van vervuilings- en besmettingsrisico’s in alle soorten van schozoals clean ne omgevingen, rooms en operatiekamers. Niet alleen isolatieruimtes, ic’s en ok’s in ziekenhuizen dus, maar bijvoorbeeld ook clean rooms in de farmaceutische industrie, de voedselindustrie en de ruimtevaart. In ‘normale omstandigheden’, zoals we het pre-coronatijdperk gemakshalve aanduiden, ligt de focus vrij zwaar op preventie van bacteriële infecties: in ziekenhuizen vaak op preventie van postoperatieve infecties, voorkoming van MRSA-uitbraken en -algemener- omgang met antibiotica. Luchtbehandelingsmaatregelen om risico’s op virusoverdracht maximaal te reduceren vraagt om een andere benadering. Een virusdeeltje is vele malen kleiner dan een bacterie, en de transmissieroutes verschillen van elkaar. 20 FMT | Juni 2020 Besmettingsroutes Noor: “Premier Rutte verwoordde het onlangs treff end: doordat we met een nieuw virus te maken hebben, ontbreekt het nog aan een heleboel kennis. We moeten met 50% kennis 100% beslissingen nemen. Dat geldt voor beleidmakers, maar ook voor ziekenhuismanagers. De maatregelen die je neemt baseer je op wat je weet en verwacht over transmissieroutes. We wisten zeker dat overdracht kan plaatsvinden door contact en via druppels. Je moet je dus in elk geval inzetten op reductie van die overdrachtsmogelijkheden. Vandaar ook de leefregels met betrekking tot geen handen geven, niezen in je elleboog en handhygiëne. Over aerogene transmissie via de kleinere aerosolen was minder duidelijkheid; daarover is gewoon nog te weinig bekend.” Er werd vrij snel duidelijk dat SARS-CoV-2 zich niet gedraagt volgens het patroon dat we kennen van andere (corona)virussen. De beperkte rol van kinderen in overdracht en de mate van immuniteit na het doormaken van een besmetting zijn voorbeelden van nieuwe kennis. Expertpanel Logisch dat er een enorme informatie- en overlegbehoefte was bij ziekenhuizen en andere zorginstellingen die concrete maatregelen moesten nemen om te voorkomen dat zij zelf een infectiehaard zouden worden. Direct bij het allereerste begin van de crisis hebben netwerkpartners binnen het domein contamination control hun kennis gebundeld in een expertpanel, dat instellingen terzijde kon staan. Van dat panel maken deel uit: TNO, TU Eindhoven, VCCN en Royal HaskoningDHV. Vanaf maandag 23 maart 2020 was het panel ‘in de lucht’ via de sites van de aangesloten partners om acute vragen van ziekenhuizen

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication