21

“In crisistijd ondervind je de kracht van een netwerk” over contamination control, luchtbehandeling en technische infrastructuur in relatie tot het SARS-CoV-2-virus zo snel mogelijk te beantwoorden. Remko Noor: “Het is geen moment gegaan over geld. Dat is dan weer de keerzijde van zo’n crisissituatie: iedereen heeft hetzelfde belang, en iedereen is tot op het bot gemotiveerd om een bijdrage te leveren. De rest is bijzaak. Het is verschrikkelijk wat er aan de hand was en is, maar uit professioneel oogpunt is het ook boeiend om heel snel kennis te vermeerderen. En je zag direct wat de kracht van een solide netwerk is: er is vertrouwen in ieders inzet, belangeloosheid en expertise. We hebben een soort helpdesk opgezet, en de beschikbare informatie gedeeld in een openbare FAQ-subsite, die neutrale en (wetenschappelijk) onderbouwde informatie gaf. Die informatie werd steeds geüpdatet als er nieuwe inzichten beschikbaar kwamen.” Rol VCCN Noor: “De VCCN heeft geen rol gespeeld op het medisch kennisvlak. We hebben als vraagbaak gefunctioneerd vanuit onze technische expertise. En dat is ook wat past bij een kenniscentrum. Wij hoeven niet vooraan te staan bij het formuleren van maatregelen; onze rol is veeleer het aandragen van inzichten op basis waarvan verschillende interventies kunnen worden gewogen. Dat geldt voor luchtbehandeling, maar bijvoorbeeld ook voor aanbevelingen met betrekking tot het testen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Wij gaan niet over inkoop, productie, prioritering in toewijzing van schaarse middelen et cetera, maar we kunnen wél iets zeggen over nuttige specifi caties, en over de omstandigheden waarin pbm’s kunnen bijdragen aan risicobeheersing en infectiepreventie. Dat is een van de onderwerpen die prominent op de agenda van leerpunten uit deze pandemie zal staan. Niet alleen de beschikbaarheid – hoewel dat een belangrijk onderwerp in de nabeschouwingen zal zijn – maar ook de eff ectiviteit, en de wenselijkheid van specifi caties die passend zijn bij gebruik in ‘onze’ omstandigheden. Zo is over de pasvorm van mondkapjes uit Aziatische landen wel wat te zeggen, als ze hier gebruikt worden. Voor die eff ectiviteit zouden we een goede meetmethode moeten hebben, want specifi - caties op pasvorm zijn minder generiek dan de andere kwaliteitsaspecten: vochtwerendheid en fi ltercapaciteit. De VCCN heeft zich nadrukkelijk laten zien als partner in verwerving van nieuwe kennis over deze aspecten.” Ventileren De meest specifi eke expertise van VCCN betreft luchtbehandeling. In het algemeen is ventilatie een interventie die het aantal infecties vermindert. Met verschillende methoden en technieken van ventilatie wordt de lucht 21 >>

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication