25

WELL Building Standard Foto: egbertdeboer.com op veel lucht, zogenaamde all-air systemen, is overgestapt naar klimaatconcepten waarbij luchtbehandeling wordt gecombineerd met watergevoerde systemen, zoals fancoil units, inductie en later ook klimaatplafonds. Daardoor kon de luchthoeveelheid worden teruggebracht, wat zorgde voor een aangename temperatuur, meer comfort en een lager energieverbruik. Maar tegelijkertijd werd minder verse lucht aangevoerd omdat er veelvuldig gebruikgemaakt is van warmteterugwinning en recirculatie. De gevolgen voor de gezondheid van de mens door deze vorm van ‘verduurzaming’ lijken duidelijk te worden, doordat er te weinig rekening is gehouden met het feit dat lucht ververst moet worden, zodat vervuilde deeltjes uit de lucht worden gehaald. Gezonde, duurzame klimaatinstallatie Een klimaatinstallatie die vandaag de dag wordt ontworpen moet gebruikers op een energie-effi ciënte manier comfort én gezondheid bieden. Bij het ontwerp kan de WELLstandaard (zie kader) een goed uitgangspunt zijn, omdat deze zich richt op de gezondheid van mensen. In deze soms toch wat confl icterende situatie moet de gezondheid voorrang krijgen bij de te maken ontwerpkeuzes. Te beginnen met bijvoorbeeld de luchtverversing. Hoewel het bouwbesluit voorschrijft dat een ventilatievoud van 1,5 voldoende is, lijkt dit te laag om voldoende verse lucht te garanderen en zou dit vanuit het oogpunt gezondheid opgehoogd moeten worden. Studies hebben aangetoond dat een hoger ventilatievoud ook leidt tot een hogere productiviteit. Een tweede voorbeeld is de kwaliteit van de verse lucht. Deze kwaliteit dient in het licht van de gezondheid verbeterd te worden door de toepassing van juiste fi lters, waarmee ziektekiemen als virussen in de verse lucht worden vermeden. Daarnaast verdient het aanbeveling om het klimaatsysteem optimaal in te zetten op de plekken waar het nodig is. Dit draagt ook bij aan het besparen van energie en levert comfort op de juiste plaats. Verversen na gebruik Natuurlijk zijn reeds vele systemen bekend die de lucht regelen op basis van het CO2 -gehalte, maar dit zou een stap verder gebracht kunnen worden door het eigenlijke gebruik van de ruimte hierin nog meer mee te nemen. Nog vaak wordt de luchtverversing bijvoorbeeld gestopt, zodra er minder mensen in een ruimte zijn of het licht uit gaat. Beter zou het zijn om de lucht in een ruimte na gebruik te verversen en er zo zeker van te zijn dat vervuilde deeltjes verdwenen zijn voor de volgende gebruikers de ruimte betreden. Vergelijk het, enigszins oneerbiedig, met de zelfreinigende toiletten op sommige station of in steden: deze worden na gebruik automatisch volledig schoongespoeld, zodat de volgende bezoeker een fris en schoon toilet aantreft. Onderhoud Naast optimaal gebruik van installaties is ook optimaal onderhoud van belang voor gezonde installaties, om twee redenen: 1) om ervoor te zorgen dat het energieverbruik van de instalDe WELL Building Standard richt zich volledig op de gezondheid en het welzijn van gebouwgebruikers. De WELL Buiding Standard kijkt zowel naar het ontwerp en operaties van gebouwen, als naar de invloed naar die invloed van gebouwen op de gezondheid en welzijn van mensen De standaard is ontwikkeld door het WELL Building Institute in de Verenigde Staten. Aan de methodiek ligt jaren wetenschappelijk onderzoek ten grondslag gericht op alle WELL-elementen: lucht, water, licht, comfort, voeding, fi tness en welzijn. latie laag blijft; door vervuiling van installaties is er immers meer druk te overwinnen waarvoor meer energie nodig is. En 2) om te voorkomen dat het systeem vervuilt, waardoor kans op vervuilde lucht wordt vergroot, met alle gevolgen van dien voor de lucht die mensen inademen. Zo bekeken gaan energiezuinig én gezond prima samen en is een duurzame installatie per defi nitie een installatie die op een effi ciënte manier bijdraagt aan comfort en gezondheid van de gebruikers.  Meer informatie: www.deerns.nl 25

26 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication