42

veiligheid | Tekst • Frank van Wijck TINEKE EMANS (VHIG): " De hele samenleving ziet nu het belang van hygiëne en infectiepreventie" Veel van de maatregelen die nu worden genomen om het coronavirus te bedwingen, behoorden jaren geleden al tot het standaard communicatierepertoire van de Vereniging Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG). Voorzitter Tineke Emans (consultant hygiëne en infectiepreventie bij Hygiëne Consult Nederland) ziet hoe zorgaanbieders én de samenleving lessen kunnen trekken uit de coronacrisis, en welke rol deskundigen infectiepreventie daarin kunnen spelen. W 42 FMT | Juni 2020 ie al langer meedraait in de ziekenhuiszorg, is nog vertrouwd met de functienaam ziekenhuishygiënist. Maar de functie heet inmiddels al weer jaren deskundige infectiepreventie, en deze deskundige is al lang niet meer uitsluitend in het ziekenhuis actief. “Vakinhoudelijk is de basis van ons werk niet zoveel veranderd”, zegt Emans. “We spannen ons nog steeds in om vermijdbare infecties te voorkomen. Veel mensen associëren die functie nog met het ziekenhuis, maar er zijn inmiddels zoveel deskundigen infectiepreventie, die actief zijn in andere sectoren van de zorg zoals verpleeghuizen, private klinieken of GGD’en. Als VHIG bedienen we dus inmiddels veel meer velden. En zelfs binnen een klein ziekenhuis werken tegenwoordig al snel vier deskundigen infectiepreventie. Niet alleen omdat de taak binnen het ziekenhuis veel breder is geworden, maar ook omdat ziekenhuizen samenwerkingsverbanden hebben, onderling of met verzorgings- en verpleeghuizen.” Inmiddels hebben de deskundigen infectiepreventie binnen het thema hygiëne en infectiepreventie het meest veelzijdige vak dat er bestaat, stelt Tineke Emans. Impuls voor het vak In 2007 kwam Rein Willems, toen president-directeur van Shell Nederland, met zijn rapport Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Hij pleitte hierin voor toepassing van een integraal veiligheidsmanagementsysteem in de ziekenhuizen. “In de aspecten die hij daarbij benoemde, zaten er twee die rechtstreeks betrekking op ons werk hebben”, vertelt Emans, “namelijk het registreren van postoperatieve wondinfecties en het voorkomen van sepsis. Bestuurders zagen voor die tijd ook al wel het belang van ons werk, maar dit heeft daar toch wel degelijk een impuls aan gegeven. We zijn toen veel meer betrokken geraakt bij beleidsontwikkeling rond infectiepreventie. De Inspectie wist ons daarna ook te vinden om te overleggen over de vraag op welke aspecten van hygiëne en infectiepreventie ze het best kon letten in haar toezicht. In het verlengde hiervan zijn ook functies als deskundige steriele medische hulpmiddelen en deskundige scopenreiniging en desinfectie meer op de voorgrond komen te staan. En als VHIG heb

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication