54

bedrijfsreportage | tekst • Cor van Litsenburg Met ArchiViewer behoren papieren archieven tot het verleden Beslisser voor digitalisering archief gaat niet over één nacht ijs Veel bedrijven beschikken nog over een archief met kasten vol ordners. Een dergelijk papieren archief digitaliseren kan een arbeidsintensief proces zijn. In de praktijk blijkt er ook nogal eens iets fout te gaan. Daarom zien veel organisaties op tegen de beslissing om hun archieven te digitaliseren. Het Nederlandse bedrijf TekDigitaal biedt een totaaloplossing met haar specifieke expertise, scanservice en de software ArchiViewer. FMT Gezondheidszorg in gesprek met Herman van der Meer, mede-oprichter van TekDigitaal. H erman van der Meer mag je een pionier noemen in het digitaliseren van papieren documenten. Begin jaren ’90 startte hij een bedrijf dat zich specifiek richtte op het digitaliseren van met name bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen. Een belangrijke doelgroep was de zorgsector. Door de jaren heen hebben vele tientallen ziekenhuizen en ouderenzorginstellingen in Nederland en Vlaanderen gebruik gemaakt van de diensten van Van der Meers bedrijf Texarof Petersburg. Rusland-connectie Die bedrijfsnaam verwijst naar de vestigingsplaats Sint-Petersburg. De connectie met deze Russische stad ontstond door de Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorg, NVTG, die in de beginjaren ’90 diverse zorgcollega’s in de voormalige Sovjet-Unie ondersteunde door kennisoverdracht. Een belangrijke informatiebron voor de Russische collega’s waren onder meer Engelse vertalingen van artikelen uit het blad Technologie in de Gezondheidszorg; de voorloper van 54 FMT | Juni 2020 FMT Gezondheidszorg. Als softwarespecialist kwam Van der Meer in contact met de zorg en de NVTG en reisde hij op zeker moment mee naar Sint-Petersburg. In die periode hadden veel Russische hoogopgeleide professionals geen werk en was er een grote behoefte aan zakelijke initiatieven. Het idee van Herman van der Meer om bouwkundige, werktuigbouwkundige en elektrotechnische tekeningen te digitaliseren kon in Sint-Petersburg goed worden gerealiseerd; de professionele deskundigheid was volop aanwezig en de kostprijs voor deze dienstverlening was laag voor Nederlandse begrippen. Expertise Herman van der Meer: “Vanuit de expertise die ik heb opgebouwd met het digitaliseren van bouwkundige, werktuigkundige en elektrotechnische tekeningen werd het voor mij duidelijk dat niet alleen tekeningen gedigitaliseerd dienden te worden, maar dat volledige archieven aan digitalisering toe waren, om diverse redenen. Allereerst is een conventioneel papieren archief minder goed toegankelijk. Een digitaal archief is in principe overal oproepbaar. Daarnaast is het updaten van een papieren archief omslachtig en draagt dat vaak niet bij aan de toch al beperkte toegankelijkheid. Voor een gedigitaliseerd archief geldt die beperking niet. Tenslotte is ruimtewinst een zeer belangrijk argument om een archief te digitaliseren. Bij nogal wat organisaties beslaat een archief enorm veel ruimte die veel beter benut zou kunnen worden.” Structuur Een in het oog springend kenmerk van de service die TekDigitaal biedt met de software ArchiViewer is de eenvoudige structuur, waardoor de viewer als zeer gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Op dit moment maken diverse zorginstellingen, maar ook organisaties als woningbouwcorporaties, universiteiten en uitgeverijen in Nederland en Vlaanderen gebruik van ArchiViewer. Gebruikers van de service zijn volgens Van der Meer vrijwel allemaal enthousiast. “Een papieren archief zoals we dat allemaal kennen is voor veel organisaties een blok aan het been. Nadat wij een archief hebben gedigitaliseerd verandert dat. We helpen onze klanten om de documenten en te

55 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication