57

daarvoor ontbrak er op dat moment een zekere dimensie. Welke precies, wist ik toen nog niet. Tijdens een congres in 2018 ontmoette ik Daniel en naar zijn verhaal luisterend, realiseerde ik: ´Dit is de ontbrekende schakel! We moeten de gegevens van de patiënt - naar aanleiding van de vragen in de PROMs - ook verbinden met de klinische data.¨ Sturing Vanuit een eerste ervaring met Oogziekenhuis Zonnestraal - ook een klant van Kapitan - werd het project in het Oogcentrum Noordholland aangevlogen. Voordeel van Oogcentrum Noordholland was, dat ze al langere tijd bezig waren met het verzamelen van data. Tom Cohen: ¨We beschikten inderdaad over PROMs en klinische informatie, maar er werd geen sturing aan gegeven. Toen we met Daniel in zee zijn gegaan, hebben we een nulmeting gedaan en deze naast zijn denkmodel gelegd. Dit gaf ons het inzicht, dat we door verbinding van de componenten, en met behulp van voorhanden zijnde literatuur, uitspraken kunnen doen over gewenste uitkomsten van behandelingen.¨ "We proberen persoonlijke zorg te leveren, die ook voor de toekomst toegankelijk en betaalbaar is." Inzichten Wat zijn nu precies de resultaten uit het project en daarmee de inzichten? Cohen:¨We zien bijvoorbeeld dat de visus vrijwel altijd naar het goede vlak schuift na de operatie. Bij de PROMs score is dit echter niet altijd het geval. Hierbij rezen een aantal vragen, die nu als hypothese zijn geformuleerd en worden onderzocht. Bijvoorbeeld: wat is de invloed van multifocale lenzen? En de invloed van multipathologie van het oog?¨ Hoewel Oogcentrum Noordholland hier al veel aandacht voor heeft, kunnen verwachtingen voor de operatie nog beter gemanaged worden. Met name als een patiënt vooraf aangeeft geen last te hebben van de cataract en ook nog goed zicht heeft, is het belangrijk om een gesprek aan te gaan over de verwachtingen. Naar aanleiding van het project gaat Oogcentrum Noordholland ook inzetten op het registreren van toelichtingen bij operaties bij patiënten die geen last hebben en geen slecht zicht. En er komt een registratie van comorbiditeiten (het tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij één persoon). ¨Hierdoor kunnen we de 57

58 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication