58

resultaten bij een volgende meting nog beter duiden¨, aldus Cohen. Voor alle duidelijkheid, de data die nu voorhanden zijn, zouden actief in de spreekkamer ingezet kunnen worden, mede doordat de PROMs nu geïntegreerd zijn in het EPD. Lastig In het artikel in FMT Gezondheidszorg van april 2020 over dit project gaf Daniel Kapitan aan dat het behoorlijk lastig is ´binnen te komen´ bij zorgorganisaties.¨Het zijn wezenlijke analyses die we uitvoeren, dus het vergt vertrouwen en durf om je kwetsbaar op te stellen. Bovendien, we komen aan de positie van mensen, aan hun portemonnee. Daarnaast moeten we nog een manier vinden hoe we grote, landelijke datasets veilig kunnen gebruiken.¨ Tom Cohen beaamt dat dergelijke projecten inderdaad ´lastig´ kunnen zijn. ¨Het grootste goed van de arts is zijn autonomie in de spreekkamer. Waarom kiest een patiënt voor een specifieke arts? Zijn kwaliteit speelt hierbij de hoofdrol. Prima, maar tegelijkertijd willen we ons als organisatie focussen op uitkomsten. We hebben zoveel patiënten, laten we dan vooral diegenen opereren die daar de meeste baat bij hebben. En als operaties bij anderen nodig zijn - bijvoorbeeld bij hen die nog een andere aandoening hebben - laten we dan vooraf onderkennen dat de resultaten minder kunnen zijn, en patiënten hierop voorberei58 FMT | Juni 2020 "Het is een ´verhaal´ dat bij veel zorginstellingen speelt" den. Kortom, we proberen artsen duidelijk te maken dat het model van Daniel geen afrekenmethode is. Integendeel. Het model kan ze helpen in de spreekkamer andere uitkomsten te krijgen.¨ Ook de techniek werkt niet altijd mee, vernemen we van de directeur van het oogcentrum. ¨We zijn gewisseld van leverancier van PROMdata. We wilden de uitvraag van deze data faciliteren vanuit het EPD. Die integratie is een enorme stap voorwaarts, een noodzaak. Het realiseren van de ´uitwisselbaarheid´ tussen beide systemen kostte helaas behoorlijk wat tijd.¨ Stand van zaken Wat is momenteel de stand van zaken rondom het project in het Oogcentrum Noordholland? Cohen: ¨We hebben veel data opgebouwd, maar er echt mee sturen, dat is nog toekomstmuziek. Het model wordt nog niet voldoende toegepast in de spreekkamer van de arts. Natuurlijk is er wel vooruitgang. We blijven meten, en zien hier ook een ontwikkeling in. Het is nu tijd om de artsen daadwerkelijk te overtuigen van het nut van uitkomstgerichte zorg. We moeten het gebruik ervan, de techniek, ook makkelijker maken. Gelukkig hebben we met onze EPD-leverancier Timeff een goede partner daarbij.¨ Daniel Kapitan onderschrijft wat Tom Cohen zegt en vult aan: ¨Het is een ´verhaal´ dat bij veel zorginstellingen speelt. Daarbuiten, kijkende naar de actualiteit van de coronacrisis - waarbij we te maken hebben me veel uitgestelde zorg - is het de vraag hoe we dit gaan sturen. Wie gaan we wel of niet opereren? Die keuzes moeten we maken, want de capaciteit ontbreekt. Mijns inziens kan onder andere dit model hieraan bijdragen.¨ Geen kunstje Tot slot benadrukt Cohen: ¨We moeten een lange adem hebben. Maar ik sta volledig achter uitkomstgerichte zorg en daarmee het model van Daniel. Het is geen kunstje en we doen het niet voor de bühne. Ik geloof er oprecht in dat we - als relatief kleine speler - zo onze bijdrage kunnen leveren om de zorg, zoals eerder gezegd, toegankelijk en betaalbaar te houden.¨

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication