12

ict | tekst • Elsie Schoorel Programmamanager Ans van den Bosch over nieuwe wet Wegiz is stok achter de deur De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is een stok achter de deur om digitale gegevensuitwisseling in deze sector normaal te maken. Ans van den Bosch, programmamanager Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg, vertelt over de inhoud en de rol van deze wet. “Het kan de administratieve last terugdringen, iets waar zowel zorgverlener als patiënt baat bij heeft.” WEGIZ-programmamanager Ans van den Bosch Is digitale gegevensuitwisseling in de zorg al gewoon aan het worden? “Veel zorgverleners werken digitaal. Er worden ook nog wel dingen met de hand opgeschreven, maar dat komt steeds minder voor. Het punt is dat informatie over patiënten wel digitaal ingevoerd wordt, maar dat die gegevens vaak nog niet worden uitgewisseld. Als een patiënt bij een arts komt moet hij een aantal standaard vragen beantwoorden die hij misschien al op drie andere plekken beantwoord heeft. Niet fi jn voor de patiënt en voor de zorgverleners, die na elkaar dezelfde gegevens zitten in te typen. Dat is zonde van de tijd, een administratieve last die verlicht kan worden. Het is ook tijd die je anders met de handen aan het bed zou kunnen staan.” Welke rol kan de Wegiz spelen om gegevensuitwisseling sneller en beter voor elkaar te krijgen? “Met deze wet stellen we voor bepaalde uitwisselingen van punt naar punt verplichtingen op. Daarvoor hanteren we twee sporen. Bij spoor 1 geldt de verplichting voor het elektronisch uitwisselen, maar niet hoe; dus een pdf sturen mag ook bijvoorbeeld. Bij medicatie is spoor 1 soms nog aan de orde: alle handgeschreven recepten de wereld uit krijgen is daar het eerste doel. 12 FMT | juli 2022 Bij spoor 2 moeten systemen met elkaar kunnen communiceren; NENnormen bepalen dan hoe er uitgewisseld moet worden. Als je je behandeling, om welke reden ook, in een ander ziekenhuis voortzet, hoef je niet opnieuw foto’s of MRI’s te laten maken, bijvoorbeeld. We starten nu met geprioriteerde gegevensuitwisselingen, hopelijk kunnen de standaarden daarvoor ook worden gebruikt in andere gegevensuitwisselingen. Op die manier kan er een olievlekwerking ontstaan binnen het complete zorgnetwerk. Doordat steeds meer zorgaanbieders hun systemen gaan aanpassen en ICT-leveranciers benaderen met de vraag om passende systemen.” Voor welke uitwisselingen gaat de verplichting gelden en hoe zijn die bepaald? “We hebben met het veld bekeken waar de verplichting het meeste voordeel zou bieden, goed realiseerbaar is en waar de zorg zelf het meest op aanstuurde. We kunnen nu eenmaal niet het hele zorgveld in één keer meenemen. We kwamen uit op vier gebieden met prioriteit: 1) Overdracht Basisgegevensset zorg tussen MSZ-instellingen, 2) uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen, 3) verpleegkundige overdracht en 4) medicatieoverdracht - Digitaal voorschrijven

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication