13

en ter hand stellen. Daarnaast staan er nu zeven andere gegevensuitwisselingen op de meerjarenagenda Wegiz (zie kader, red.). Deze aandachtsgebieden zijn onder meer bepaald in samenspraak met de ziekenhuizen die meedoen aan de Versnellingsprogramma’s (VIPP’s). Zij zijn ook betrokken bij de nieuwe kwaliteitsstandaarden en normen. De Wegiz is immers onderdeel van een veel breder traject. We zijn op allerlei fronten bezig. Zo loopt nu het programma DVDexit. Daarmee zijn eigenlijk alle dvd’s al vrijwel verdwenen.” Wat maakt de Wegiz anders dan voorganger EPD, dat in 2011 door de Eerste Kamer verworpen werd? “Bij het EPD stonden de patiëntgegevens centraal, terwijl bij de Wegiz de behandelrelatie centraal staat. Het EPD was een systeem waar alle partijen op moesten aansluiten. Er komt bij de Wegiz geen verplichte infrastructuur. Wij stellen eisen aan de uitwisseling, maar bepalen niet met welke systemen die gebeurt. Vergelijk het met de spoorbreedtes in Europa, daarover is afgesproken dat die hetzelfde zijn. Zodat de treinen op alle sporen kunnen rijden.” Zijn de zorgverleners klaar voor de Wegiz? “We zijn momenteel veel partijen aan het informeren. Ik zie dat er nog een informatieachterstand is. Daarom staan we op beurzen, organiseren we regiobijeenkomsten, houden we de site up-to-date, en hebben we een nieuwsbrief. En er is een Volwassenheidsscan ontwikkeld die bekijkt hoe implementatiegereed het veld is. Als dat onvoldoende is, moet daar eerst aandacht voor zijn. Dan zullen we nog geen traject van verplichting opstarten. Ook zijn we een zelfscan aan het ontwikkelen, die een zorgaanbieder zelf kan toepassen zodra de NEN-norm gereed is. Daar rolt dan uit wat nog extra aandacht behoeft voordat de implementatie in gang gezet kan worden.” 'In de Wegiz staat de behandelrelatie centraal' Elf gegevensuitwisselingen Dit zijn de 11 gegevensuitwisselingen op de Meerjarenagenda Wegiz, waarvan de eerste vier prioriteit hebben: • Overdracht Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen • Uitwisseling van beeld en verslag tussen MSZ-instellingen • Verpleegkundige overdracht • Medicatieoverdracht | Digitaal voorschrijven en ter hand stellen • Medicatieoverdracht | Medicatie- en toediengegevens • Medicatieoverdracht | Laboratoriumgegevens voor medicatie • Medicatieoverdracht | Contra-indicatie en overgevoeligheden • Gegevensuitwisseling in de oncologische zorg • Beelduitwisseling pathologie • Gegevensuitwisseling rondom geboortezorg • Gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en JGZ 13

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication