16

infectiepreventie | tekst • Frank van Wijck Onderzoek naar alternatieve methoden voor luchtbeheersing op de OK Naar de luchtbeheersing in operatiekamers wordt al jaren onderzoek gedaan. Centraal hierbij staat dan doorgaans de vraag hoe met optimale luchtbeheersing het infectierisico voor de patiënt kan worden geminimaliseerd. Maar er zit ook een ander aspect aan, stelt Marcel Loomans, universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven: het thermisch comfort voor de professionals op de OK. H et meest toegepaste systeem voor op de OK’s in de Nederlandse ziekenhuizen is UDF ofwel unidirectional flow. De lucht wordt hierbij vanaf het plafond van de OK naar beneden geblazen en via de zijwanden afgevoerd. De luchtstroom beweegt zich dus in grote lijnen één kant op en het doel hiervan is duidelijk: micro-organismen weghouden uit het operatiegebied van de patiënt en zo een postoperatieve wondinfectie voorkomen. Zowel de toevoerluchtsnelheid als de temperatuur van de lucht, meer specifiek het temperatuurverschil, spelen hier een rol in. Op de tocht “Een logisch uitgangspunt”, zegt Loomans. Hij is universitair docent bij de groep Building Physics and Services binnen de faculteit Gebouwde Omgeving van de Technische Universiteit Eindhoven. De patiënt is niet de enige persoon op de OK. Die wordt geopereerd door de chirurg en in slaap gehouden door de anesthesist en er is een OK-team dat de ingreep ondersteunt, zo stelt hij. “Voor deze professionals is ook het thermisch comfort tijdens het werk op de afdeling iets om rekening mee te houden”, zegt hij. En met een UDF staan zij feitelijk de hele operatieprocedure lang op de tocht. “Vragenlijsten die wij onder professionals op de OK hebben uitgezet, leveren een wisselend beeld op”, vertelt Loomans. “De een vindt het continu te koud op de OK, de ander juist te warm.” Invloed op het resultaat In antwoord op de vraag hoe relevant het is om met het thermisch comfort van de professionals op de OK rekening te houden, zegt Loomans: “Ja, natuurlijk is dit belangrijk. Als zij niet worden afgeleid door warmte of koude, zal dit hun werkomstandigheden op de OK allicht verbeteren. En betere werkomstandigheden kunnen ook invloed hebben op het resultaat van de operatie.” 16 FMT | juli 2022 Luchtbeheersingssystemen Drie typen luchtbeheersingssystemen zijn op de markt: • Unidirectional flow (UDF): een krachtige luchtstroom vanaf het plafond en een gericht stromingsprofiel naar de onderkant van de zijwanden aan de operatiekamer. • Temperature controlled airflow (TAF): de combinatie van een neerwaarts gerichte luchtstroom in de kern van de OK en extra luchttoevoer in de periferie ervan. • Turbulent mixed airflow (TMA): een luchtstroom die voor een beschermend gebied zorgt door verdunning van de contaminatie tot een lager concentratieniveau door menging met schone lucht.

17 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication