17

Marcel Loomans op FMT Totaal OK Op FMT Totaal OK geeft Marcel Loomans om 12.15 uur een lezing: Het thermisch comfort op de OK: voor het welzijn van de patiënt én de medewerkers. Het congres vindt plaats op 15 september in congrescentrum Supernova in de Jaarbeurs in Utrecht. Marcel Loomans, universitair docent bij de groep Building Physics and Services binnen de faculteit Gebouwde Omgeving van de TU Eindhoven Dat maakte het interessant voor Loomans om onderzoek te doen naar alternatieve manieren van luchtbeheersing op de OK, die de doelstelling van het voorkomen van postoperatieve wondinfecties voor de patiënt niet compromitteren, maar wel het thermisch comfort voor de professionals zouden kunnen verhogen. Hierop gaat hij tijdens zijn lezing tijdens het FMT Totaal OK congres van 15 september in detail in, maar hij wil wel vast een tipje van de sluier oplichten. Lokale ventilatie Loomans vertelt: “In een onderzoeksetting hebben we gezocht naar alternatieven voor de gangbare UDF-plafonds, waarbij gebruik wordt gemaakt van een lokaal ventilatiesysteem waarmee de lucht dicht bij het wondgebied wordt toegevoerd. Daartoe bestaan mogelijkheden, en die kunnen eveneens worden toegepast om lucht rechtstreeks naar de instrumententafel toe te voeren. Ook daarvoor is een effectieve luchtstroom belangrijk natuurlijk, want het instrumentarium wordt tijdens de operatie op en in de patiënt gebruikt en moet tot die tijd dus steriel blijven.” Het is mogelijk, stelt Loomans, om de gerichte luchttoevoer voor de instrumententafel in die tafel zelf te verwerken. “Dit kan voor de operatietafel theoretisch ook”, zegt hij. “We hebben een prototype voor deze opzet ontwikkeld en getest in een mock-up OK. Met deze opzet zou het mogelijk moeten zijn om op ruimteniveau in de OK op een andere wijze te ventileren en conditioneren, waarmee een prettiger werkomgeving ontstaat waarin de leden van het operatieteam niet worden afgeleid door warmte of koude.” Ruimte voor innovatie Hoe nu verder? “Feitelijk is mijn verhaal op Totaal OK een uitnodiging voor de industrie”, zegt Loomans. “Ik kan mij voorstellen dat het huidige UDF-plafond de norm blijft voor de orthopedische chirurgie, omdat die het hoogste infectierisico geeft voor de patiënt, maar dat voor minder risicovolle ingrepen alternatieven worden ontwikkeld langs de door ons onderzochte lijn. Nu steeds meer ingrepen minder invasief worden, moet er ruimte zijn om de thermische comfortaspecten mee te nemen in het ontwerp van luchtbeheersingssystemen.” Naar luchtbeheersing op de OK wordt al decennia onderzoek gedaan. In zijn eerdere werk bij TNO heeft Loomans zich hier ook mee beziggehouden. “Je ziet ook wel dat nieuwe oplossingen worden ontwikkeld”, zegt hij, “maar die zijn nog steeds gebaseerd op het ventileren van de gehele ruimte. Begrijpelijk, want in de normen is UDF ook lang de standaard geweest. Het is pas relatief recent omgezet naar een prestatiegebaseerd uitgangspunt. Dat schept ruimte voor lokale oplossingen en vandaar dus ook ons onderzoek. Om dit echt van de grond te krijgen, zou het interessant zijn als vanuit de ziekenhuizen de vraag naar deze mogelijkheden wordt gesteld aan de industrie.”  'Met een UDF staat OK-personeel feitelijk gedurende de hele operatie op de tocht’ 17

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication