21

tekst • Betty Rombout | Beeld • Sanne Donders | infectiepreventie Gebruik handschoenen schiet doel infectiepreventie vaak voorbij Glove awareness gaat over het gebruik van handschoenen in de gezondheidszorg, veelal met infectiepreventie als doel. Dat werkt niet altijd zoals de gebruiker beoogt. Het verkeerd gebruik van handschoenen kan juist een risico op besmetting opleveren. De VHIG De VHIG is een beroepsvereniging met ongeveer 500 leden. “Alle deskundigen infectiepreventie hebben de post-HBO opleiding gevolgd; dat kan in Utrecht en Groningen. Als infectiepreventiedeskundige houden we de deskundigheid hoog. We laten ons accrediteren om onze kennis ook na de opleiding op peil te houden” zegt Mieke Waltmans. F MT Gezondheidszorg praat met Mieke Waltmans, deskundige Infectiepreventie in het ErasmusMC. Zij is daar onder andere lid van een projectgroep over het juiste gebruik van handschoenen. Waltmans is tevens voorzitter van de VHIG, de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in diverse zorginstellingen. Ook aan tafel: Nicole Kiefte, zelfstandig deskundige infectiepreventie gericht op met name de langdurige zorgsector en actief lid van de VHIG. Binnen die beroepsorganisatie is zij lid van de pijler VHIG & Omgeving. Wanneer handschoenen? Handschoenen beschermen de zorgverlener en kunnen overdracht van micro-organismen voorkomen. Maar handschoenen dienen wel op de juiste momenten gedragen te worden, anders kunnen ze het tegenovergestelde effect veroorzaken. Op de vraag wanneer het dragen van handschoenen in de gezondheidszorg aan te raden is, zegt Nicole Kiefte: “Het enige moment waarop een zorgprofessional handschoenen zou moeten dragen is wanneer hij zorg verleent aan patiënten die drager zijn van een pathogeen (ziekmakend) micro-organisme, bij schadelijke stoffen en De VHIG is nationaal actief. Waltmans: “We zorgen er voor aangesloten te zijn in het land bij alle leidraden/richtlijnen die gemaakt worden. Vooral om onze kennis kwijt te kunnen in deze richtlijnen. We maken beleid, maar moeten er ook voor zorgen dat dit toegepast wordt. De veiligheid van de patiënt en de medewerker in de zorg, is ons grootste doel. Daarnaast sluiten wij ons ook aan bij landelijke initiatieven ter bevordering van duurzame zorg.” 21

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication