22

lichaamsvloeistoffen zoals poep, plas, speeksel en bloed. Je draagt dus wel handschoenen bij het legen van een urinekatheter, maar niet bij het bedienen van een infuuspomp.” Vijf momenten Goed dus dat de handschoenen er zijn. “Maar”, vult Waltmans aan, “handschoenen zijn geen vervanger van handen wassen of handen desinfecteren. Daar worden ze wel vaak voor gebruikt. We kennen de 5 WHO-momenten waarop zorgverleners handhygiëne moeten toepassen: 1. voor contact met de patiënt, 2. voor een schone (aseptische) handeling, 3. na contact met lichaamsmaterialen, 4. na contact met patiënt, 5. na contact met de patiëntenomgeving. Handhygiëne zorgt ervoor dat micro-organismen niet van de een naar de ander gaan.” 22 FMT | juli 2022 “Mensen denken veilig te werken met altijd handschoenen aan, maar eigenlijk is het dus schijnveiligheid”, aldus Nicole Kiefte. “Op een gegeven moment zagen we dat op de IC´s steeds meer handschoenen gedragen werden. Het werd een soort standaard, zo ook op de OK. In de COVID-periode is het dragen van handschoenen overgeslagen naar de samenleving. Het is niet duidelijk wanneer je handschoenen dragen moet en wanneer je dat beter niet kunt doen. Daar ligt dus een taak voor de VHIG, voorlichting geven en kennis blijven delen.” Handen uit de mouwen Het Erasmus MC kent een regionaal project ‘Handen uit de mouwen’. Onafhankelijke observatoren meten twee keer per jaar in alle ziekenhuizen in de regio de handhygiëne, op de eerdere genoemde vijf momenten. Zodoende weet men of de kennis rondom handhygiëne juist toegepast wordt. De resultaten worden teruggekoppeld en met elkaar vergeleken. Waar staan we als ziekenhuis en waar kan het beter? “Als een afdeling supergoed scoort, dan delen we natuurlijk een compliment uit”, zegt Waltmans. Cijfers Maar, hoe vaak gaat het mis? Zijn er cijfers van? “100% goede toepassing van handhygiëne is niet haalbaar”, zegt Mieke Waltmans. “Het streven is er natuurlijk altijd. Om goede handhygiëne uit te kunnen voeren moeten er faciliteiten beschikbaar zijn, zoals een handalcoholpompje en/of een wasbak en moeten medewerkers weten wanneer zij handhygiëne moeten toepassen. Kennis over

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication